Docent algemene economie (2e graad)

Docent algemene economie (2e graad)

U geeft les gericht op bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, belastingrecht, micro-economie, macro-economie, marketing en overheidsfinanciën. U bent bevoegd om les te geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), de onderbouw van het voortgezet onderwijs (klas 1 tot en met 3 van het havo/vwo), het middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneducatie. Uw taken zijn onder andere: lessen voorbereiden, leerstof uitleggen, opdrachten bedenken, huiswerk opgeven, toetsen maken, afnemen en nakijken, studieresultaten van leerlingen bijhouden, leerlingen begeleiden bij hun stage, met collega's overleggen.

Persoonlijkheid Docent algemene economie (2e graad)

 • Mensgericht
 • Gestructureerd
 • Onderzoekend

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het gestructureerde persoonstype is gericht op duidelijke, afgebakende werkzaamheden. Kernwoorden zijn systematisch, methodisch en risicomijdend.

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

De persoonlijkheid van een Docent algemene economie (2e graad) bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Docent algemene economie (2e graad)

 • Analytisch denken (Analyseren)
 • Conflicten hanteren
 • Feedback geven (confronteren)
 • Leidinggeven
 • Mondeling uitdrukken
 • Schriftelijk uitdrukken
 • Beoordelen/Oordelen
 • Besluitvaardig zijn (besluitvaardigheid)
 • Innovatief denken
 • Instructie geven
 • Nauwkeurig zijn
 • Overtuigen
 • Stressbestendig zijn (stresstolerantie)
 • Visie hebben
 • Zelfstandig werken

Analyseren betekent de onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

In elk beroep kun je in een conflict terechtkomen, maar in dit beroep is conflicthantering echt een onderdeel van het beroep zelf.

In dit beroep is het soms nodig om anderen rechtstreeks, en natuurlijk altijd met respect en feiten, aan te spreken op bijvoorbeeld gedrag.

Leidinggeven is het sturen van gedrag van individuen en groepen. Het leiding geven aan grotere groepen zoals een hele organisatie noemt men vaak leiderschap.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, dus met gemak goed en vlot (Nederlands) kunnen praten, is in dit beroep belangrijker dan gemiddeld.

Nederlands schrijven is in veel beroepen belangrijk, maar vooral als er in het beroep meer schrijftaken zitten dan gemiddeld of als het schrijven voor een groter publiek is bedoeld.

Dit is dus één van die beroepen waarbij beoordelingsvermogen belangrijk is.

Besluitvaardigheid is dus een competentie die in dit beroep wordt gevraagd. Heb jij dit in je?

Innovatief denken is het zien en/of bedenken van kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van producten, diensten of processen.

Instrueren is duidelijke aanwijzingen geven over hoe iets gedaan moet worden. Dit kunnen instructies over werkwijze, veiligheid, gezondheid, hygiëne en sociale omgang zijn.

Een Docent algemene economie (2e graad) moet nauwkeurig kunnen werken, heb jij dat ook in je?

Het zorgen dat anderen een mening, gedachtegang, plan en/of idee overnemen hoort bij dit beroep. Door de juiste argumenten en sfeer te gebruiken wordt je overtuiginskracht groter.

Als je stressbestendig bent, kun je je normale werkzaamheden op het gevraagde niveau blijven doen als de werkomstandigheden (opeens) moeilijk worden door een probleem, crisis, drukte in de directe omgeving, niet werkende apparatuur enzovoorts, kortom een verhoogde werkdruk. Als Docent algemene economie (2e graad) heb je regelmatig met deze verhoogde werkdruk te maken. Lees ook eens het artikel over Stress.

Visie hebben betekent dat je een beeld kunt schetsen van de middellange en lange termijn vanuit je professionele blik en expertise als Docent algemene economie (2e graad). Lees ook eens het artikel over Succes.

In dit beroep werkt men zelfstandig  en dus zonder constante aanwezigheid  en sturing van een leidinggevende aan de beroepstaken. Sommige mensen vinden deze vrijheid en verantwoordelijkheid prettig, anderen minder.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Docent algemene economie (2e graad) misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Docent algemene economie (2e graad)

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Docent algemene economie (2e graad) op niveau 7 of 8 die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het thema Opleiding.

Vacatures Docent algemene economie (2e graad)

De vacatures in de sector Handel en dienstverlening zijn verdeeld over de subsectoren Handel, Commerciële dienstverlening, Facilitaire dienstverlening en Dienstverlening arbeid en loopbaan. Wil je naast Docent algemene economie (2e graad) eens andere beroepen en vacatures zien? Ga dan naar het overzicht van beroepen in de Handel en dienstverlening. Of heb je juist interesse in één van de diensten uit deze sector; loopbaanbegeleiding?

Vacatures voor een carrière als Docent algemene economie (2e graad) kun je vinden door te zoeken via allerlei vacaturesites. Binnenkort vind je ook hier links naar vacatures. Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.