Lobbyist / Lobbyconsultant

Lobbyist / Lobbyconsultant

U richt zich op het beïnvloeden van beleidsmakers en beleidsbepalers in de publieke sector. U richt zich dus op bestuursleden maar ook onderzoekers, volksvertegenwoordigers, (hogere)ambtenaren, medewerkers van (semi-)overheden en maatschappelijke instellingen. De onderwerpen en doelen kunnen bijvoorbeeld gaan over het invoeren of wijzigen van wet- en regelgeving, op het verkrijgen van licenties / vergunningen / subsidies. Uw taken zijn onder andere: initiatief nemen tot contacten, gesprekken voeren, brieven schrijven, mensen of groepen activeren.

Persoonlijkheid Lobbyist / Lobbyconsultant

 • Mensgericht
 • Ondernemend
 • Onderzoekend

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

De persoonlijkheid van een Lobbyist / Lobbyconsultant bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Lobbyist / Lobbyconsultant

 • Durf hebben
 • Netwerken
 • Overtuigen
 • Relaties opbouwen (sociabiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Analytisch denken (Analyseren)
 • Besluitvaardig zijn (besluitvaardigheid)
 • Coachen / begeleiden
 • Commercieel denken
 • Conflicten hanteren
 • Feedback geven (confronteren)
 • Gesprekken voeren
 • Inleven
 • Integer zijn (integriteit)
 • Mondeling uitdrukken
 • Nauwkeurig zijn
 • Onderhandelen
 • Ondernemen (zakelijk inzcht)
 • Schriftelijk uitdrukken
 • Stressbestendig zijn (stresstolerantie)
 • Visie hebben

Durf hebben is in dit beroep dus belangrijk omdat er bepaalde onderdelen van het werk een zeker lef van je vragen, zie de beroepsbeschrijving, en dat heeft nu eenmaal niet iedereen van nature in zich.

In dit beroep is het opbouwen van (vaak aan elkaar gekoppelde) relaties ofwel connecties en het inzetten van deze relaties om (organisatie)doelstellingen te bereiken een beroepscompetentie.

Het zorgen dat anderen een mening, gedachtegang, plan en/of idee overnemen hoort bij dit beroep. Door de juiste argumenten en sfeer te gebruiken wordt je overtuiginskracht groter.

Het gemakkelijk contact maken met mensen is één van de kerncompetenties die bij dit beroep hoort. Het is een grote kracht om het eerste contact met mensen goed en natuurlijk te laten verlopen en ook echt van belang in dit beroep.

In dit beroep werkt men zelfstandig  en dus zonder constante aanwezigheid  en sturing van een leidinggevende aan de beroepstaken. Sommige mensen vinden deze vrijheid en verantwoordelijkheid prettig, anderen minder.

Analyseren betekent de onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Besluitvaardigheid is dus een competentie die in dit beroep wordt gevraagd. Heb jij dit in je?

Het kunnen begeleiden of coachen van een individu of groep wordt steeds vaker belangrijk gevonden door werkgevers, en ook als Lobbyist / Lobbyconsultant heb je deze competentie dus nodig.

Vooral in een verkoopfunctie maar ook in een verkoop-ondersteunende functie is commercieel denken ofwel verkoopgerichtheid een kerncompetentie.

In elk beroep kun je in een conflict terechtkomen, maar in dit beroep is conflicthantering echt een onderdeel van het beroep zelf.

In dit beroep is het soms nodig om anderen rechtstreeks, en natuurlijk altijd met respect en feiten, aan te spreken op bijvoorbeeld gedrag.

De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Inlevingsvermogen betekent onder andere dat de beweegredenen, gedachten, emoties en/of de belangen van de ander van invloed zijn op het handelen van de Lobbyist / Lobbyconsultant.

Integriteit is in veel beroepen van belang maar in dit beroep maakt het deel uit van de belangrijkste competenties.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, dus met gemak goed en vlot (Nederlands) kunnen praten, is in dit beroep belangrijker dan gemiddeld.

Een Lobbyist / Lobbyconsultant moet nauwkeurig kunnen werken, heb jij dat ook in je?

Bij onderhandelen zijn heldere doelen en grenzen kunnen stellen en een compromis kunnen sluiten erg belangrijk.

Ondernemen is meer dan leidinggeven, en dat is precies het beroep Lobbyist / Lobbyconsultant van je vraagt.

Nederlands schrijven is in veel beroepen belangrijk, maar vooral als er in het beroep meer schrijftaken zitten dan gemiddeld of als het schrijven voor een groter publiek is bedoeld.

Als je stressbestendig bent, kun je je normale werkzaamheden op het gevraagde niveau blijven doen als de werkomstandigheden (opeens) moeilijk worden door een probleem, crisis, drukte in de directe omgeving, niet werkende apparatuur enzovoorts, kortom een verhoogde werkdruk. Als Lobbyist / Lobbyconsultant heb je regelmatig met deze verhoogde werkdruk te maken. Lees ook eens het artikel over Stress.

Visie hebben betekent dat je een beeld kunt schetsen van de middellange en lange termijn vanuit je professionele blik en expertise als Lobbyist / Lobbyconsultant. Lees ook eens het artikel over Succes.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Lobbyist / Lobbyconsultant misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Lobbyist / Lobbyconsultant

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Lobbyist / Lobbyconsultant op niveau 7 of 8 die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het thema Opleiding.

Vacatures Lobbyist / Lobbyconsultant

In de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur zijn zeer uiteenlopende beroepen te vinden. Het aantal vacatures is meestal relatief constant in deze sector omdat deze publieke sector altijd moet blijven functioneren, ondanks een eventuele economische recessie of bezuinigingsronde vanuit de politiek. De beroepen in deze sector hebben een belangrijke bijdrage aan het functioneren van en de orde in onze maatschappij. Kijk gerust eens bij de andere beroepen in de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur als je je naast Lobbyist / Lobbyconsultant nog wat verder wilt oriënteren.

Vacatures voor een carrière als Lobbyist / Lobbyconsultant kun je vinden door te zoeken via allerlei vacaturesites. Binnenkort vind je ook hier links naar vacatures. Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.