big five persoonlijkheidstest

Big Five persoonlijkheidstest

De Big Five persoonlijkheidstest is een test die is ontwikkeld na uitgebreid onderzoek in allerlei landen naar woorden die mensen gebruiken om iemands persoonlijkheid te beschrijven. Je kunt op deze website een big five test doen die op basis van deze theorie is ontwikkeld. Er zijn twee varianten van deze test:

Big five test: 5 dimensies

In het onderzoek voor de big five test naar die woorden/eigenschappen om de persoonlijkheid van mensen te beschrijven zijn er vijf groepen eigenschappen gevormd. Deze 5 groepen zijn later benoemd als de 5 dimensies van dit persoonlijkheidsmodel: de big five persoonlijkheidstest was een feit. Dit van oorsprong Amerikaanse onderzoek werd herhaald in andere westerse landen en talen. Dit onderzoek bevestigde telkens deze vijf dimensies van de big five test:

  • Extraversie
  • Persoonlijke stabiliteit
  • Nauwgezetheid
  • Inschikkelijkheid
  • Openheid

Onderzoek Big five persoonlijkheidstest

Het onderzoek naar deze woorden om persoonlijkheidskenmerken van anderen te beschrijven is zeer uitgebreid uitgevoerd. Daarbij is gebruikt gemaakt van statistische technieken zoals factoranalyse om de samenhang tussen de woorden/eigenschappen te kunnen bepalen en ook om de betrouwbaarheid van het eigen onderzoek te meten. Testcentrum Groei B.V. heeft vervolgens dit internationaal onderzoek toegepast op de Nederlandse variant van de big five test en eigen normgroepgegevens verzameld. Deze gegevens worden gebruikt in de testrapportage van de  professionele big five persoonlijkheidstest en zorgen voor normgroepvergelijking. Normgroepvergelijking betekent dat je uitslag wordt vergeleken met een grote groep mensen van bijvoorbeeld  dezelfde leeftijdsgroep, geslacht, opleidingsniveau of nationaliteit.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse OpleidingOpleiding
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
- Beroepentest
Professionele beroepskeuzetest
Collapse WerkWerk
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referenties
- - Referenties: Extra tips!
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Outplacement
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
Big Five persoonlijkheidstest
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
Competenties in je CV
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Algemene Voorwaarden
Beveiliging
Privacyreglement
Klachtenprocedure
Cookies
Ideeën
Winacties
- Spelvoorwaarden