Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Archeologisch onderzoeker (Archeoloog)

Archeologisch onderzoeker (Archeoloog)

Als archeologisch onderzoeker ofwel archeoloog werk je aan de systematische terugwinning en bestudering van materieel bewijs van menselijk culturen uit het verleden. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de geschiedenis en leefgewoonten van eerdere menselijke culturen en gemeenschappen. De terugwinning vindt plaats door opgraving, onderwaterexploratie en met behulp van bodemscans, luchtfoto’s en andere ontdekkingsmethoden. Je bent deels in de buitenlucht bezig en deels in een onderzoeksruimte zoals een laboratorium om bijvoorbeeld met koolstofdatering de leeftijd van een object, bijvoorbeeld een aardewerken kruik of een uit bot gesneden kam, te meten. Andere voorbeelden van te (onder)zoeken overblijfselen zijn bijvoorbeeld bouwwerken, gereedschap/wapentuig, keukengerei, textiel/kleding, voedselvoorraad, resten van gehouden vee, menselijke resten, sierraden, munten, kunstvoorwerpen maar ook geologische gebeurtenissen die een menselijke cultuur kunnen hebben beïnvloed zoals een vulkaanuitbarsting, overstroming, aardverschuiving, meteorietinslag, bosbrand.
Je kunt je specialiseren in bepaald soort werk zoals bepaalde periodes (IJstijd), culturen (Romeinse Rijk), bepaalde items (mummies), onderzoek van potentiële bouwlocaties (om te voorkomen dat historisch materiaal verloren raakt), soort onderzoek (onderwaterexploratie) enzovoorts. Als archeoloog organiseer je archeologische projecten en ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden vanaf de te verkrijgen vergunningen en budgetten tot aan de projectrapportage en een eventuele tentoonstelling van de opgraving.
Je werkt als archeologisch onderzoeker bij een universiteit, museum, onderzoeksinstituut, gemeente, provincie of de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In het onderzoek werk je samen met een antropoloog, laborant, chemisch analist maar ook met bestuurders van graafmachines, opdrachtgevers, een museumconservator en perceeleigenaren.

De taken van een archeologisch onderzoeker zijn onder andere:

 • Beschrijven projectplan (opdracht, doelen, beschrijving locatie, methoden, middelen)
 • Begeleiding van de opgraving, onderwaterexploratie, bodemscan of andere ontdekkingsmethoden
 • Identificeren van objecten
 • Onderzoeken van objecten (schoonmaken, chemische samenstelling analyseren, röntgenscan enzovoorts)
 • Datering van objecten
 • Veiligstellen van de objecten
 • Beschrijving van objecten
 • Projectrapportage schrijven
 • Overdracht aan museum of archief
 • Eventueel: Begeleiden van tentoonstellingen in musea of elders

Persoonlijkheid Archeologisch onderzoeker (Archeoloog)

 • Onderzoekend
 • Creatief
 • Praktisch

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het creatieve persoonstype is gericht op werk waarbij de grenzen niet vooraf zijn bepaald. Kernwoorden zijn creatief, innovatief  en expressief.

Het praktische persoonstype is gericht op het werken met materialen, gereedschap, machines/voertuigen en/of planten/dieren. Kernwoorden zijn lichamelijk actief en vaak: technisch aangelegd.

De persoonlijkheid van een Archeologisch onderzoeker (Archeoloog) bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Archeologisch onderzoeker (Archeoloog)

 • Analyseren
 • Nauwkeurig zijn (Detailgerichtheid)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht zijn
 • Vakgericht zijn (Specialistisch)

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Nauwkeurig zijn: Details zoals bedragen, getallen, centimeters, grammen en dergelijke vlot en juist te kunnen meten/berekenen, verwerken en gebruiken.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Plannen en organiseren: Het vastleggen van werkzaamheden in een tijdschema en het regelen van de middelen en mensen die nodig zijn voor die werkzaamheden.

Resultaatgericht zijn: In staat zijn om met energie, motivatie en vasthoudendheid actie te ondernemen om het bedoelde resultaat te bereiken.

Vakgericht zijn: Ruim voldoende kennis en vaardigheden hebben in een heel specifiek vakgebied.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Archeologisch onderzoeker (Archeoloog) misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Archeologisch onderzoeker (Archeoloog)

 • Archeologie - HBO Bachelor
 • Archeologie - WO Bachelor
 • Oudheidwetenschappen - WO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Archeologisch onderzoeker (Archeoloog)

In de sector Onderwijs, cultuur en wetenschappen zitten, naast Archeologisch onderzoeker (Archeoloog), nog vele prachtige beroepen voor mensen die zich graag bezighouden met deze thema's. Op dit moment is er een lerarentekort dus zijn er in het onderwijs veel vacatures te vinden. Kijk gerust eens bij de andere beroepen van de sector Onderwijs, cultuur en wetenschappen. Wil je je cv maken of verbeteren? Kijk dan eens bij tips voor je CV.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Archeologisch onderzoeker (Archeoloog). Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.