beroepsinteressetest

Uitleg beroepsinteressetest

Een beroepinteressetest wordt ook wel beroepentest of beroepskeuzetest genoemd. De test heeft als doel beroepen te vinden die passen bij jouw persoonlijkheid en interesses. Soms worden ook je competenties meegerekend in het samenstellen van passende beroepen. Maar hoe gaat dit nu precies? Hieronder vind je uitgebreide uitleg hierover. 

John Holland's beroepsinteressetest theorie

De meeste professionele beroepsinteressetests hebben als basis de theorie van Dr. John Holland. Zo ook de tests op deze website:

Zijn gedachten over het kiezen van een passend beroep zijn het uitgangspunt van vrijwel elke test voor beroepskeuze die nu wordt gebruikt. Zijn wetenschappelijk onderbouwde theorie is dat mensen die een beroep kiezen dat bij hun persoonstype past, succesvol en tevreden zullen zijn. 

Persoonstypen John Holland

Het RIASEC-model (Holland, 1975) wordt gebruikt als theoretische basis in deze tests. RIASEC staat voor zes verschillende typeringen waarin mensen en beroepen in te delen zijn:
  • Realistic (vertaling: Praktisch)
  • Investigative (vertaling: Onderzoekend)
  • Artistic (vertaling: Creatief)
  • Social (vertaling: Mensgericht)
  • Enterprising (vertaling: Ondernemend)
  • Conventional (vertaling: Gestructureerd)
J. Holland laat in deze theorie over beroepsinteresse zien dat mensen zijn in te delen naar hun zin om praktisch bezig te zijn (Praktisch), naar de behoefte om te onderzoeken (Onderzoekend), naar hun behoefte om te creëren (Creatief), naar hun wens om met mensen om te gaan (Mensgericht), naar hun behoefte te ondernemen (Ondernemend) en naar hun behoefte zich aan regels en afspraken te houden (Gestructureerd). Een tweede aanname in het model is dat ook beroepen/werkomgevingen zijn in te delen naar Praktisch, Onderzoekend, Creatief, Mensgericht, Ondernemend en Gestructureerd
 
Iedereen heeft van elk van deze persoonstypen en de bijbehorende eigenschappen wel wat kenmerken maar de persoonstypering die het beste bij iemand past, is bepalend voor de persoonstypecombinatie die de beroepsinteressetest gebruikt om een lijst met meest geschikte beroepen te berekenen. Hieronder staat een korte omschrijving van de zes persoonstypen:
 
Praktisch persoonstype:
Deze persoon heeft voorkeur voor werk waarin hij praktisch omgaat met materialen, gereedschap, machines, planten, dieren. Vaak zal het gaan om lichamelijk werk en werk waarbij een zeker technisch inzicht belangrijk is. Passende beroepen zijn te vinden in de techniek, transport en logistiek, land- en tuinbouw, enzovoorts.
 
Onderzoekend persoonstype:
Deze persoon heeft de voorkeur om allerlei zaken om hem heen te observeren, analyseren en verklaren. Hij heeft over het algemeen een goede rekenvaardigheid en een goed ontwikkeld logisch denkvermogen. Vaak zal het gaan om werk waarin een goed ontwikkeld algemeen denkvermogen van de persoon belangrijk is. Passend zijn beroepen in de wetenschap.
 
Creatief persoonstype:
Deze persoon heeft de voorkeur om werk te doen waarbij de grenzen niet vooraf al voor hem bepaald zijn en waarbij hij gebruik kan maken van creatieve vaardigheden zoals schrijven, dansen, toneelspelen, beeldend vormen enzovoorts. Passend zijn beroepen in de theaterwereld, de muziek, de beeldende kunst, de literatuur, reclame enzovoorts.
 
Mensgericht persoonstype:
Deze persoon heeft de voorkeur om werk te doen waarin contact met mensen veel voorkomt en belangrijk is. Het gaat dan om activiteiten zoals les geven, verzorgen, informeren, amuseren enzovoorts. Passend zijn beroepen waarbij communiceren en het werken met mensen in het algemeen belangrijk is. Voorbeelden hiervan zijn werken in het onderwijs en in de hulpverlening.
 
Ondernemend persoonstype:
Deze persoon heeft de voorkeur om doelgericht bezig te zijn met organiseren, leiding geven/besturen, verkopen enzovoorts. Passend zijn beroepen in commerciële, leidinggevende en bestuurlijke functies.
 
Gestructureerd persoonstype:
Deze persoon heeft de voorkeur om gestructureerde, duidelijke werkzaamheden te doen. Werken volgens een methode en systeem vindt hij prettig. Passend zijn beroepen in ambtelijke en administratieve beroepen.
 
Meetpretentie
Deze online beroepsinteressetest meet de top drie van persoonstypes en de top drie van de best passende sectoren. Uit deze waarden wordt via een algoritme een lijst met bij de testdeelnemer aansluitende beroepen gegenereerd.
 
Doel
Het doel van de beroepsinteressetest is de vraag Welk beroep past bij mij? zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden en een lijst met beroepen te presenteren die aansluit bij de persoonstypecombinatie, sectorvoorkeur en competenties van de testdeelnemer.
 
Toepassing
De test kan worden toegepast bij beroepskeuze en loopbaanbegeleiding. Iedereen die zich afvraagt "Welk beroep past bij mij?" heeft een prima methode aan de  professionele beroepskeuzetest om achter passende beroepen te komen.
 
Doelgroep
De testdeelnemer heeft de volgende kenmerken:
  • Leeftijd van 16 tot 70 jaar;
  • Elk opleidingsniveau (vmbo, mbo, hbo, wo);
  • Nederlandse taalbeheersing op de gebieden lezen/luisteren en begrijpen;
  • Gemotiveerd zijn. Bij mensen die niet (kritisch) naar zichzelf willen kijken, is het resultaat van de test minder betrouwbaar (Sanden, 2001).
Welke test of waar je deze ook doet, doe een uitgebreide beroepskeuzetest, test jezelf en praat er vooral met mensen over. Juist dan kom je meer te weten over beroepen en ook over jezelf, want mensen gaan dan namelijk ook vertellen wat je over joù, en het beroep vinden.
Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse OpleidingOpleiding
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
- Beroepentest
Professionele beroepskeuzetest
Collapse WerkWerk
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referenties
- - Referenties: Extra tips!
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Outplacement
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
Big Five persoonlijkheidstest
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
Competenties in je CV
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Algemene Voorwaarden
Beveiliging
Privacyreglement
Klachtenprocedure
Cookies
Ideeën
Winacties
- Spelvoorwaarden