Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Klimatoloog (klimaatonderzoeker)

Klimatoloog (klimaatonderzoeker)

Als klimatoloog of klimaatonderzoeker bestudeer je het klimaat in een bepaald gebied en analyseer je klimaatveranderingen. Het klimaat is het geheel van de gemiddelde meteorologische metingen (zoals van temperatuur, windkracht en neerslag) over een periode van minimaal 30 jaar. Je onderzoek richt zich op bijvoorbeeld luchtsamenstelling, bodemsamenstelling of waterhuishouding (bronnen, meren, beken, rivieren, grondwater, zee). Meer specifiek kan het gaan om onderzoek naar gevolgen van klimaatveranderingen voor bijvoorbeeld de biodiversiteit in de Waddenzee, drinkwaterkwaliteit, zeewaterspiegel, aardbevingskansen, introductie van (voor Nederland) nieuwe soorten flora fauna enzovoorts. Je werkt bijvoorbeeld samen met een bioloog, geograaf, seismoloog, meteoroloog, landbouwkundige.
Vanuit de bevindingen van klimaatonderzoek kun je advies geven over beleid, wetgeving, voorlichting, Een klimatoloog is meestal zelf een geograaf, meteoroloog of bioloog die gespecialiseerd is in het klimaat en klimaatveranderingen en de effecten daarvan op de natuur en op de maatschappij.
Je werkt als klimaatonderzoeker bij een universiteit of wetenschappelijk instituut of als beleidsadviseur bij een ideële organisatie, overheidsorganisatie of multinational.

De taken van een klimatoloog zijn onder andere:

 • Onderzoek voorbereiden
 • Veldwerk (observaties, proeven uitvoeren, lucht-, grond-, en watermonsters verzamelen)
 • Laboratoriumonderzoek
 • Klimaatvoorspellingen berekenen
 • Rapporteren en presenteren van onderzoek en onderzoeksresultaten
 • Adviseren omtrent nieuw beleid

Persoonlijkheid Klimatoloog (klimaatonderzoeker)

 • Onderzoekend
 • Praktisch
 • Gestructureerd

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het praktische persoonstype is gericht op het werken met materialen, gereedschap, machines/voertuigen en/of planten/dieren. Kernwoorden zijn lichamelijk actief en vaak: technisch aangelegd.

Het gestructureerde persoonstype is gericht op duidelijke, afgebakende werkzaamheden. Kernwoorden zijn systematisch, methodisch en risicomijdend.

De persoonlijkheid van een Klimatoloog (klimaatonderzoeker) bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Klimatoloog (klimaatonderzoeker)

 • Analyseren
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Nauwkeurig zijn (Detailgerichtheid)
 • Vakgericht zijn (Specialistisch)

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Nauwkeurig zijn: Details zoals bedragen, getallen, centimeters, grammen en dergelijke vlot en juist te kunnen meten/berekenen, verwerken en gebruiken.

Vakgericht zijn: Ruim voldoende kennis en vaardigheden hebben in een heel specifiek vakgebied.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Klimatoloog (klimaatonderzoeker) misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Klimatoloog (klimaatonderzoeker)

 • Biology - WO Master
 • Earth and Environment - WO Master
 • Earth Sciences - WO Master

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Klimatoloog (klimaatonderzoeker) op niveau 7 of 8 die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het thema Opleiding.

Vacatures Klimatoloog (klimaatonderzoeker)

In de sector Landbouw, natuur en visserij zijn veel beroepen en vacatures te vinden waar men de taken (voor een deel) buiten uitvoert. Klimatoloog (klimaatonderzoeker) is er slechts één van. Omdat het werk in deze sector seizoensgebonden kan zijn door pieken in bijvoorbeeld de zaai- en oogstperiode zijn er ook mensen die via een uitzendbureau in de Landbouw werken. Wil je meer weten over deze sector? Kijk dan eens bij de andere beroepen in de sector Landbouw, natuur en visserij. Je kunt je ook eerst eens in het algemeen oriënteren op het vinden van werk of bijvoorbeeld meer lezen over wat een uitzendbureau voor jou kan betekenen als je werk in deze sector wilt uitproberen.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Klimatoloog (klimaatonderzoeker). Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.