Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Ambulanceverpleegkundige

Ambulanceverpleegkundige

Als ambulanceverpleegkundige ben je een gespecialiseerd verpleegkundige die vitale medische hulp ter plaatse verleent en patiënten verzorgt en verpleegt voor en tijdens het vervoer naar een ziekenhuis of andere bestemming. Je komt in actie als iemand thuis, onderweg of elders onwel wordt of een ongeluk krijgt. Samen met de ambulancechauffeur rijden jullie dan zo snel als nodig en mogelijk is naar de mensen in nood. Voor deze mensen ben je erg belangrijk soms zelfs van levensbelang. Het gebeurt regelmatig dat je na aankomst van de ambulance direct start met levensreddende handelingen, zoals het aanleggen van noodverbanden of een reanimatie (beademing/hartmassage). Een andere keer leg je een infuus aan, geef je medicatie of sluit je iemand aan op beademingsapparatuur of hartbewaking. Je neemt medische beslissingen op basis van bestaande protocollen en acute noodzaak. De ambulance verpleegkundige overlegt samen met de ambulancechauffeur met de meldkamer inzake beschikbare ziekenhuisbedden, ic-capaciteit en geschikte ziekenhuizen inzake een benodigde specialisatie (zoals het brandwondencentrum). Ook is er regelmatig contact met een huisarts, huisartsenpost en dienstdoende arts. En natuurlijk maak je contact met de patiënt en de naaste familieleden om de status van de patiënt te beoordelen, mensen rustig te maken en te informeren en om achtergrondinformatie te verzamelen. Je doel is om de patiënt in optimale toestand op de plaats van bestemming te brengen. Je zorgt er ook voor dat de hulpverleners van de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) in het ziekenhuis weten wat hen te wachten staat. In het ziekenhuis nemen de medewerkers van de SEH de patiënt van je over en rapporteer je je werkzaamheden. Een ambulanceverpleegkundige kan ook ondersteunen bij het vervoer van patiënten van de ene naar een andere zorginstelling. Je hebt een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheden en een hoge werkdruk. Naast één van de verpleegkundige opleidingen heb je extra trainingen nodig voor dit beroep.
Je werkt als ambulance verpleegkundige voor een Regionale Ambulance Voorziening. In dit beroep werk je samen met een ambulancechauffeur, centralist meldkamer, huisarts, politiemedewerker, brandweerofficier en anderen. Je hebt op locaties vaak ook te maken met familieleden en vrienden van de patiënt, met burgerhulpverleners (AED-vrijwilligers) en omstanders.

De taken van een ambulanceverpleegkundige zijn onder andere:

 • Overleg centralist meldkamer, huisarts en patiënt
 • Situatie en patiënt beoordelen
 • Vitale functies stabiliseren en indien mogelijk verbeteren
 • Bewaking van de conditie van de patiënt
 • Ingrijpen als de conditie van de patiënt verslechtert
 • Gebruik van noodverband, infuus, hartbewaking, beademingsapparatuur
 • Reanimatie uitvoeren (AED)
 • Overdragen van patiënten aan SEH of medisch specialisten
 • Rapporteren
 • Controleren en onderhouden van hulpverleningsmateriaal in de ambulance
 • Registreren en vervangen van defecte hulpmiddelen
 • Desinfecteren en opruimen ambulance
 • Coördineren van medische hulpverlening bij grotere ongelukken, escalaties of rampen 

Persoonlijkheid Ambulanceverpleegkundige

 • Mensgericht
 • Onderzoekend
 • Praktisch

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het praktische persoonstype is gericht op het werken met materialen, gereedschap, machines/voertuigen en/of planten/dieren. Kernwoorden zijn lichamelijk actief en vaak: technisch aangelegd.

De persoonlijkheid van een Ambulanceverpleegkundige bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Ambulanceverpleegkundige

 • Stressbestendig zijn (Stresstolerantie)
 • Zorgzaam zijn (Hulpvaardigheid)
 • Analyseren
 • Assertief zijn (Assertiviteit)
 • Beoordelen/Oordelen
 • Besluitvaardig zijn
 • Cliëntgericht zijn (Klantgerichtheid)
 • Durf hebben
 • Energie hebben
 • Initiatief nemen
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Relaties opbouwen (Sociabiliteit)
 • Verantwoordelijkheid nemen

Stressbestendig zijn: Werkzaamheden op het gevraagde niveau blijven doen als de werkomstandigheden (opeens) moeilijk worden door een probleem, crisis, drukte in de directe omgeving, niet werkende apparatuur enzovoorts, kortom door een verhoogde werkdruk.

Zorgzaam zijn: De bereidheid om mensen te helpen waar zorg/hulp nodig is en te bekijken wat mensen zelf kunnen doen (zelfredzaamheid).

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Assertief zijn: Op een goede manier opkomen voor je eigen belang, mening of visie, voor het belang van de organisatie en/of voor gestelde doelen.

Beoordelen: Op basis van een (objectieve) benadering van feiten en criteria en een daaropvolgende logische conclusie een waardering toekennen.

Besluitvaardig zijn: Vlot de juiste beslissingen nemen.

Clientgericht zijn: Luisteren naar de (soms niet uitgesproken) wensen en behoeften van klanten/cliënten en hier rekening mee houden.

Durf hebben: Bepaalde activiteiten uitvoeren om doelen te bereiken ondanks de persoonlijke risicos die er zijn.

Energie hebben: Veel lichamelijke kracht en gezondheid hebben om veeleisende lichamelijke activiteiten uit te kunnen voeren.

Initiatief nemen: Uit eigen beweging een voorstel, suggestie of idee communiceren en/of actie ondernemen, dus zonder dat iemand anders dit heeft gevraagd.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Relaties opbouwen: Het gemakkelijk en vlot contact maken met (onbekende) mensen.

Verantwoordelijkheid nemen: De consequenties van situaties en beslissingen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen, aanvaarden en hiernaar handelen en communiceren.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Ambulanceverpleegkundige misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Ambulanceverpleegkundige

 • Bachelor of Nursing - HBO Bachelor
 • Medische hulpverlening - HBO Bachelor
 • Opleiding tot Verpleegkundige - HBO Bachelor
 • Verpleegkunde - HBO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Ambulanceverpleegkundige

Vacatures zijn er in de sector Gezondheidszorg en welzijn de komende jaren meer dan genoeg. Er zijn gewoonweg te weinig mensen voor veel van de beroepen in deze sector. Wil je naast Ambulanceverpleegkundige, andere beroepen en vacatures zien? Ga dan eens naar het overzicht van beroepen in de gezondheidszorg en welzijn. Of wil je juist gelijk het initiatief nemen en solliciteren op één van de vacatures? Kijk dan eens naar de "7 stappen van succesvol solliciteren"?

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Ambulanceverpleegkundige. Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.