Arts jeugdgezondheidszorg

Arts jeugdgezondheidszorg

U onderzoekt en volgt de gezondheid van schoolkinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Uw taken zijn onder andere: spreekuren houden op scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, schoolkinderen onderzoeken, gezondheidsadviezen geven, schoolverzuim bestrijden, contacten onderhouden met ouders/verzorgers, artsen, leraren, schoolkinderen in geval van ernstige problemen doorverwijzen naar bijvoorbeeld een huisarts, schooladviesdienst, fysiotherapeut of logopedist, vertrouwensarts inschakelen wanneer kinderen thuis problemen hebben.

Persoonlijkheid Arts jeugdgezondheidszorg

 • Mensgericht
 • Onderzoekend
 • Ondernemend

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

De persoonlijkheid van een Arts jeugdgezondheidszorg bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Arts jeugdgezondheidszorg

 • Analyseren
 • Klantgericht/cliëntgericht zijn
 • Assertief zijn (Assertiviteit)
 • Beoordelen/Oordelen
 • Besluitvaardig zijn
 • Conflicten hanteren
 • Creatief denken (creativiteit)
 • Gesprekken voeren
 • Innovatief denken
 • Instructie geven
 • Integer zijn (integriteit)
 • Leidinggeven
 • Mondeling uitdrukken
 • Nauwkeurig zijn
 • Netwerken
 • Onafhankelijk zijn (Autonomie)
 • Relaties opbouwen (Sociabiliteit)
 • Schriftelijk uitdrukken

Analyseren betekent de onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Klantgerichtheid is luisteren naar de wensen en behoeften van klanten/cliënten en hier rekening mee houden.

In dit beroep is het nodig om op een goede manier op te komen voor het belang van de organisatie, je eigen mening/visie en/of gestelde doelen.

Dit is dus één van die beroepen waarbij beoordelingsvermogen belangrijk is.

Besluitvaardigheid is dus een competentie die in dit beroep wordt gevraagd. Heb jij dit in je?

In elk beroep kun je in een conflict terechtkomen, maar in dit beroep is conflicthantering echt een onderdeel van het beroep zelf.

Creatief denken is natuurlijk belangrijk in zogenaamde creatieve beroepen zoals kunstschilder of musicus, maar zeker ook in taken zoals ontwerpen, conceptueel denken en schrijven wordt creativiteit gevraagd.

De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Innovatief denken is het zien en/of bedenken van kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van producten, diensten of processen.

Instrueren is duidelijke aanwijzingen geven over hoe iets gedaan moet worden. Dit kunnen instructies over werkwijze, veiligheid, gezondheid, hygiëne en sociale omgang zijn.

Integriteit is in veel beroepen van belang maar in dit beroep maakt het deel uit van de belangrijkste competenties.

Leidinggeven is het sturen van gedrag van individuen en groepen (team/afdeling/divisie).

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, dus met gemak goed en vlot (Nederlands) kunnen praten, is in dit beroep belangrijker dan gemiddeld.

Een Arts jeugdgezondheidszorg moet nauwkeurig kunnen werken, heb jij dat ook in je?

In dit beroep is het opbouwen van (vaak aan elkaar gekoppelde) relaties ofwel connecties en het inzetten van deze relaties om (organisatie)doelstellingen te bereiken van groot belang.

In dit beroep wordt er meer dan zelfstandigheid van je gevraagd: Onafhankelijkheid. Dit betekent dat je een eigen mening of visie op bijvoorbeeld werkprocessen of dienstverlening hebt en die gebruikt om het werk goed te laten verlopen en de missie van de organisatie te laten slagen.

Het gemakkelijk contact maken met mensen is één van de kerncompetenties die bij dit beroep hoort. Het is een grote kracht om het eerste contact met mensen goed en natuurlijk te laten verlopen en ook echt van belang in dit beroep.

Nederlands schrijven is in veel beroepen belangrijk, maar vooral als er in het beroep meer schrijftaken zitten dan gemiddeld of als het schrijven voor een groter publiek is bedoeld.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Arts jeugdgezondheidszorg misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Arts jeugdgezondheidszorg

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Arts jeugdgezondheidszorg op niveau 7 of 8 die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het thema Opleiding.

Vacatures Arts jeugdgezondheidszorg

Vacatures zijn er in de sector Gezondheidszorg en welzijn de komende jaren meer dan genoeg. Er zijn gewoonweg te weinig mensen voor veel van de beroepen in deze sector. Wil je naast Arts jeugdgezondheidszorg, andere beroepen en vacatures zien? Ga dan naar het overzicht van beroepen in de gezondheidszorg en welzijn. Of wil je juist meer informatie over de "7 stappen van succesvol solliciteren"?

We hebben vacatures voor Arts jeugdgezondheidszorg voor je gezocht met onze partner Talent.com. Hieronder vind je de resultaten. Je kunt in het 1e vakje ook zelf een (iets) ander zoekwoord invullen en in het 2e vakje zoeken op plaatsnaam/regio/provincie:


Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.
Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.