Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Fraudepreventiemedewerker | Fraudespecialist

Fraudepreventiemedewerker | Fraudespecialist

Als fraudepreventiemedewerker of fraudespecialist ben je verantwoordelijk voor het terugdringen van een oneigenlijk beroep op en/of misbruik van sociale uitkeringen, pensioengelden, verzekeringsuitkeringen, belastinggelden enzovoorts. Je zorgt ervoor dat beleid en wet- en regelgeving op een juiste manier worden nageleefd en onderzoekt mogelijke fraudegevallen. Daarnaast onderzoek en gebruik je diverse middelen om misstanden te detecteren binnen jouw organisatie. Fraude-alertheid, fraudesignalering, fraudebestrijding en fraudepreventie zijn zaken die je dagelijks bezighouden.
Je werkt als fraudepreventiemedewerker of fraude specialist bij een uitkeringsinstantie zoals het UWV, een gemeente (sociale uitkeringen) of de SVB, bij de belastingdienst of bij een verzekeraar/verzekeringsmaatschappij. Daar werk je samen met bijvoorbeeld een klantmanager of officier van justitie.

De taken van een fraudepreventiemedewerker of fraudespecialist zijn onder andere:

 • Fraudesignalering
 • Intern en extern verzamelen van bewijzen van gegevens die wel of niet duiden op fraude
 • Extern: waarnemingen op locatie (huisbezoek/bedrijfsbezoek), getuigen horen enzovoorts
 • Uitvoeren van diepgaande analyses op fraudedossiers
 • Interpreteren van bevindingen
 • Frauderapport opmaken
 • Overleggen met stakeholders met betrekking tot fraude
 • Adviseren over vervolgacties
 • Confrontatiegesprekken voeren met mogelijke fraudeplegers
 • Samenwerken met justitie inzake strafrechtelijke vervolging van fraude
 • Implementeren en controleren van het beleid en de procedures rondom fraudepreventie in de dagelijkse praktijk van medewerkers
 • Ontwikkelingen rondom fraudepreventie volgen
 • Adviseren van verbeteringen of nieuwe initiatieven voor effectieve en efficiënte fraudepreventie
 • Ondersteunen en aansturen van medewerkers bij het doen van onderzoek met betrekking tot frauderisico’s
 • Verzorgen van trainingen aan medewerkers over het herkennen van fraudesignalen en te volgen protocollen

 

Persoonlijkheid Fraudepreventiemedewerker | Fraudespecialist

 • Onderzoekend
 • Gestructureerd
 • Ondernemend

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het gestructureerde persoonstype is gericht op duidelijke, afgebakende werkzaamheden. Kernwoorden zijn systematisch, methodisch en risicomijdend.

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

De persoonlijkheid van een Fraudepreventiemedewerker | Fraudespecialist bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Fraudepreventiemedewerker | Fraudespecialist

 • Analyseren
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Assertief zijn (Assertiviteit)
 • Beoordelen/Oordelen
 • Cliëntgericht zijn (Klantgerichtheid)
 • Innovatief denken
 • Instructie geven (Instrueren)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Nauwkeurig zijn (Detailgerichtheid)
 • Omgevingsbewustzijn (Maatschappijsensitiviteit)
 • Vakgericht zijn (Specialistisch)

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Assertief zijn: Op een goede manier opkomen voor je eigen belang, mening of visie, voor het belang van de organisatie en/of voor gestelde doelen.

Beoordelen: Op basis van een (objectieve) benadering van feiten en criteria en een daaropvolgende logische conclusie een waardering toekennen.

Clientgericht zijn: Luisteren naar de (soms niet uitgesproken) wensen en behoeften van klanten/cliënten en hier rekening mee houden.

Innovatief denken: Het zien en/of bedenken van kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van producten, diensten of processen.

Instructie geven: Duidelijke aanwijzingen geven over hoe iets gedaan moet worden. Dit kunnen instructies over werkwijze, veiligheid, gezondheid, hygiene en sociale omgang zijn.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Nauwkeurig zijn: Details zoals bedragen, getallen, centimeters, grammen en dergelijke vlot en juist te kunnen meten/berekenen, verwerken en gebruiken.

Omgevingsbewustzijn: Doorzien wat de invloed van de organisatie en haar acitiviteiten is op het maatschappelijk belang in de ruime zin (welzijn, natuur, werkgelegenheid enzovoorts) en om dit inzicht ook uit te dragen naar de betrokkenen.

Vakgericht zijn: Ruim voldoende kennis en vaardigheden hebben in een heel specifiek vakgebied.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Fraudepreventiemedewerker | Fraudespecialist misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Fraudepreventiemedewerker | Fraudespecialist

 • Bedrijfseconomie - WO Bachelor
 • Criminologie - WO Bachelor
 • Rechten - HBO Associate Degree
 • Sociaal Financiële Dienstverlening - HBO Associate Degree
 • Sociaal-Juridische Dienstverlening - HBO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Fraudepreventiemedewerker | Fraudespecialist

In de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur zijn zeer uiteenlopende beroepen te vinden. Het aantal vacatures is meestal relatief constant in deze sector omdat deze publieke sector altijd moet blijven functioneren, ondanks een eventuele economische recessie of bezuinigingsronde vanuit de politiek. De beroepen in deze sector hebben een belangrijke bijdrage aan het functioneren van en de orde in onze democratie en maatschappij. Kijk gerust eens bij de andere beroepen in de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur als je je naast Fraudepreventiemedewerker | Fraudespecialist nog wat verder wilt oriënteren.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Fraudepreventiemedewerker | Fraudespecialist. Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.