Verpleegkundig specialist ggz

Verpleegkundig specialist ggz

U bent werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg in drie rollen: behandelverantwoordelijke van cliënten, innovator/onderzoeker en coach. Uw taken zijn onder andere: diagnoses stellen, behandelplannen opstellen, gesprekken voeren met cliënten, probleemoplossend vermogen van cliënten vergroten, projectmatig werken en onderzoeksvragen formuleren gericht op innovatie, deskundigheidsbevorderingen geven, collega's coachen, deelnemen aan teamvergaderingen.

Persoonlijkheid Verpleegkundig specialist ggz

 • Mensgericht
 • Onderzoekend
 • Ondernemend

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

De persoonlijkheid van een Verpleegkundig specialist ggz bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Verpleegkundig specialist ggz

 • Analytisch denken (Analyseren)
 • Durf hebben
 • Innovatief denken
 • Klantgericht/cliëntgericht zijn
 • Beoordelen/Oordelen
 • Besluitvaardig zijn (besluitvaardigheid)
 • Coachen / begeleiden
 • Conflicten hanteren
 • Creatief denken (creativiteit)
 • Feedback geven (confronteren)
 • Gesprekken voeren
 • Instructie geven
 • Integer zijn (integriteit)
 • Mondeling uitdrukken
 • Nauwkeurig zijn
 • Netwerken
 • Onderhandelen
 • Ondernemen (zakelijk inzcht)
 • Overtuigen
 • Plannen en organiseren
 • Relaties opbouwen (sociabiliteit)
 • Schriftelijk uitdrukken
 • Stressbestendig zijn (stresstolerantie)
 • Zelfstandig werken

Analyseren betekent de onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Durf hebben is in dit beroep dus belangrijk omdat er bepaalde onderdelen van het werk een zeker lef van je vragen, zie de beroepsbeschrijving, en dat heeft nu eenmaal niet iedereen van nature in zich.

Innovatief denken is het zien en/of bedenken van kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van producten, diensten of processen.

Klantgerichtheid is luisteren naar de wensen en behoeften van klanten/cliënten en hier rekening mee houden.

Dit is dus één van die beroepen waarbij beoordelingsvermogen belangrijk is.

Besluitvaardigheid is dus een competentie die in dit beroep wordt gevraagd. Heb jij dit in je?

Het kunnen begeleiden of coachen van een individu of groep wordt steeds vaker belangrijk gevonden door werkgevers, en ook als Verpleegkundig specialist ggz heb je deze competentie dus nodig.

In elk beroep kun je in een conflict terechtkomen, maar in dit beroep is conflicthantering echt een onderdeel van het beroep zelf.

Creatief denken is natuurlijk belangrijk in zogenaamde creatieve beroepen zoals kunstschilder of musicus, maar zeker ook in taken zoals ontwerpen, bedenken en schrijven wordt creativiteit gevraagd.

In dit beroep is het soms nodig om anderen rechtstreeks, en natuurlijk altijd met respect en feiten, aan te spreken op bijvoorbeeld gedrag.

De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Instrueren is duidelijke aanwijzingen geven over hoe iets gedaan moet worden. Dit kunnen instructies over werkwijze, veiligheid, gezondheid, hygiëne en sociale omgang zijn.

Integriteit is in veel beroepen van belang maar in dit beroep maakt het deel uit van de belangrijkste competenties.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, dus met gemak goed en vlot (Nederlands) kunnen praten, is in dit beroep belangrijker dan gemiddeld.

Een Verpleegkundig specialist ggz moet nauwkeurig kunnen werken, heb jij dat ook in je?

In dit beroep is het opbouwen van (vaak aan elkaar gekoppelde) relaties ofwel connecties en het inzetten van deze relaties om (organisatie)doelstellingen te bereiken een beroepscompetentie.

Bij onderhandelen zijn heldere doelen en grenzen kunnen stellen en een compromis kunnen sluiten erg belangrijk.

Ondernemen is meer dan leidinggeven, en dat is precies het beroep Verpleegkundig specialist ggz van je vraagt.

Het zorgen dat anderen een mening, gedachtegang, plan en/of idee overnemen hoort bij dit beroep. Door de juiste argumenten en sfeer te gebruiken wordt je overtuiginskracht groter.

Het plannen van werkzaamheden en regelen van de middelen en mensen die nodig zijn voor die werkzaamheden is deel van dit beroep.

Het gemakkelijk contact maken met mensen is één van de kerncompetenties die bij dit beroep hoort. Het is een grote kracht om het eerste contact met mensen goed en natuurlijk te laten verlopen en ook echt van belang in dit beroep.

Nederlands schrijven is in veel beroepen belangrijk, maar vooral als er in het beroep meer schrijftaken zitten dan gemiddeld of als het schrijven voor een groter publiek is bedoeld.

Als je stressbestendig bent, kun je je normale werkzaamheden op het gevraagde niveau blijven doen als de werkomstandigheden (opeens) moeilijk worden door een probleem, crisis, drukte in de directe omgeving, niet werkende apparatuur enzovoorts, kortom een verhoogde werkdruk. Als Verpleegkundig specialist ggz heb je regelmatig met deze verhoogde werkdruk te maken. Lees ook eens het artikel over Stress.

In dit beroep werkt men zelfstandig  en dus zonder constante aanwezigheid  en sturing van een leidinggevende aan de beroepstaken. Sommige mensen vinden deze vrijheid en verantwoordelijkheid prettig, anderen minder.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Verpleegkundig specialist ggz misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Verpleegkundig specialist ggz

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Verpleegkundig specialist ggz op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Verpleegkundig specialist ggz

Vacatures zijn er in de sector Gezondheidszorg en welzijn de komende jaren meer dan genoeg. Er zijn gewoonweg te weinig mensen voor veel van de beroepen in deze sector. Wil je naast Verpleegkundig specialist ggz, andere beroepen en vacatures zien? Ga dan naar het overzicht van beroepen in de gezondheidszorg en welzijn. Of wil je juist meer informatie over de "7 stappen van succesvol solliciteren"?

Vacatures voor een carrière als Verpleegkundig specialist ggz kun je vinden door te zoeken via allerlei vacaturesites. Binnenkort vind je ook hier links naar vacatures. Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.