Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Advocaat

Advocaat

Als advocaat ofwel raadsvrouw / raadsman kom je op voor de belangen van personen en/of organisaties die te maken hebben met een situatie waarin zij juridische ondersteuning nodig hebben. Voorbeelden van zo’n situatie zijn een echtscheiding, gezondheidsschade na ongeval , diefstal, ontslag, mishandeling, contractbreuk van een leverancier, afgewezen vergunningsaanvraag enzovoorts. Je geeft advies en treedt namens je cliënten op in gerechtelijke procedures zoals het woord voeren in een rechtbank. In Nederland heb je als advocaat te maken met het strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. In het civiel recht gaat de kantonrechter over conflicten tussen particulieren, tussen organisaties of tussen particulieren en organisaties. In het bestuursrecht beoordeelt een bestuursrechter conflicten tussen particulieren en overheid of tussen organisaties en overheid. Als advocaat kun je met alle drie de soorten recht te maken krijgen. In strafzaken verdedig je de positie van je cliënt,  In civiele en bestuursrechtelijke rechtszaken zoek je voor jouw cliënt de best mogelijke oplossing. De meeste advocaten hebben een specialisatie, bijvoorbeeld belastingrecht, huurrecht, letselschade, echtscheidingen, arbeidsrecht, onroerend goed, mensenrechten, familierecht, merkenrecht.
Het is belangrijk om te weten dat je na een opleiding rechten als advocaat-stagiair bij een advocatenkantoor de tweejarige Beroepsopleiding Advocaten (BA) moet doorlopen. Alle advocaten in Nederland zijn verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Je werkt als advocaat voor een advocatenkantoor, als zelfstandige, bij een grote organisatie met een uitgebreide juridische afdeling of bij een overheidsinstelling. Je werkt regelmatig samen met een rechter, notaris en juridisch medewerker.

De taken van de advocaat zijn onder andere:

 • Intakegesprekken voeren met cliënten
 • Bestuderen van wetten en regelgevingen
 • Cliëntproblematiek en achtergrondsituatie onderzoeken
 • Interviewen getuigen
 • Bewijslast verzamelen
 • Inschatten van de kans op succes in de beoogde rechtsgang
 • Adviseren van cliënten
 • Strategie van de rechtsgang bepalen
 • Argumentatie of pleidooi voorbereiden
 • Pleidooi in de rechtbank houden
 • Opstellen van juridische documenten
 • Ondersteuning na de rechtsgang

Persoonlijkheid Advocaat

 • Ondernemend
 • Onderzoekend
 • Creatief

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het creatieve persoonstype is gericht op werk waarbij de grenzen niet vooraf zijn bepaald. Kernwoorden zijn creatief, innovatief  en expressief.

 

De persoonlijkheid van een Advocaat bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Advocaat

 • Analyseren
 • Overtuigen
 • Assertief zijn (Assertiviteit)
 • Beoordelen/Oordelen
 • Cliëntgericht zijn (Klantgerichtheid)
 • Gesprekken voeren
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Leren (Leervermogen)
 • Mondeling uitdrukken
 • Onafhankelijk zijn (Autonomie)
 • Onderhandelen
 • Stressbestendig zijn (Stresstolerantie)
 • Vakgericht zijn (Specialistisch)

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Overtuigen: Het zorgen dat anderen een mening, gedachtegang, plan en/of idee overnemen door de juiste argumenten en sfeer te gebruiken.

Assertief zijn: Op een goede manier opkomen voor je eigen belang, mening of visie, voor het belang van de organisatie en/of voor gestelde doelen.

Beoordelen: Op basis van een (objectieve) benadering van feiten en criteria en een daaropvolgende logische conclusie een waardering toekennen.

Clientgericht zijn: Luisteren naar de (soms niet uitgesproken) wensen en behoeften van klanten/cliënten en hier rekening mee houden.

Gesprekken voeren: De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Leren: In staat zijn om gevraagde kennis en vaardigheden snel te kunnen aanleren.

Mondeling uitdrukken: Met gemak goed en vlot (Nederlands) kunnen praten.

Onafhankelijk zijn: Een eigen mening of visie op bijvoorbeeld werkprocessen of dienstverlening hebben en die gebruiken om het werk goed te laten verlopen en de missie van de organisatie te laten slagen.

Onderhandelen: Heldere doelen en grenzen stellen over het pakket van onderhandeling, argumenten bedenken en uitdragen ten bate van deze doelen en grenzen en in staat zijn een compromis te sluiten.

Stressbestendig zijn: Werkzaamheden op het gevraagde niveau blijven doen als de werkomstandigheden (opeens) moeilijk worden door een probleem, crisis, drukte in de directe omgeving, niet werkende apparatuur enzovoorts, kortom door een verhoogde werkdruk.

Vakgericht zijn: Ruim voldoende kennis en vaardigheden hebben in een heel specifiek vakgebied.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Advocaat misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.


 

Opleidingen, cursussen en trainingen Advocaat

 • Aansprakelijkheid en Verzekering - WO Master
 • Advanced Studies in Air and Space Law - WO Master
 • Advanced Studies in European and International Human Rights Law - WO Master
 • Advanced Studies in European and International Business Law - WO Master
 • Advanced Studies in International Civil and Commercial Law - WO Master
 • Advanced Studies in International Dispute Settlement and Arbitration - WO Master
 • Advanced Studies in Law and Digital Technologies - WO Master
 • Advanced Studies in Law and Finance - WO Master
 • Advanced Studies in Public International Law - WO Master
 • Arbeidsrecht - WO Master
 • Bedrijfsrecht - HBO Master
 • Commercial Law - WO Master
 • Commercieel Privaatrecht - WO Master
 • Energy and Climate Law - WO Master
 • European Law - WO Master
 • European Law School - WO Master
 • European Private Law - WO Master
 • Financieel Recht - WO Master
 • Fiscaal Recht - WO Master
 • Forensica, Criminologie en Rechtspleging - WO Master
 • Global Criminal Law - WO Master
 • Globalisation and Law - WO Master
 • Informatierecht - WO Master
 • International and European Law - WO Master
 • International and European Tax Law - WO Master
 • International Business Law - WO Master
 • International Commercial Law - WO Master
 • International Criminal Law - WO Master
 • International Laws - WO Master
 • International Tax Law - WO Master
 • IT-recht - WO Master
 • Jeugdrecht - WO Master
 • Law & Finance - WO Master
 • Law and Economics - WO Master
 • Law and Politics of International Security - WO Master
 • Law and Technology - WO Master
 • Legal Research (research) - WO Master
 • Nederlands Recht - WO Master
 • Notarieel Recht - WO Master
 • Onderneming en Recht (research) - WO Master
 • Ondernemingsrecht - WO Master
 • Privaatrecht - WO Master
 • Public International Law - WO Master
 • Publiekrecht - WO Master
 • Recht en Arbeid - WO Master
 • Recht en Bestuur - WO Master
 • Recht van de Gezondheidszorg - WO Master
 • Rechtsgeleerdheid - WO Master
 • Rechtswetenschappelijk Onderzoek (research) - WO Master
 • Sociaal Recht en Sociale Politiek - WO Master
 • Togamaster - WO Master

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Advocaat op niveau 7 of 8 die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het thema Opleiding.

Vacatures Advocaat

In de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur zijn zeer uiteenlopende beroepen te vinden. Het aantal vacatures is meestal relatief constant in deze sector omdat deze publieke sector altijd moet blijven functioneren, ondanks een eventuele economische recessie of bezuinigingsronde vanuit de politiek. De beroepen in deze sector hebben een belangrijke bijdrage aan het functioneren van en de orde in onze democratie en maatschappij. Kijk gerust eens bij de andere beroepen in de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur als je je naast Advocaat nog wat verder wilt oriënteren.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Advocaat. Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.