Brandweerofficier

Brandweerofficier

Als brandweerofficier zorg je met jouw brandweermedewerkers voor preventie en/of repressie van brandgevaarlijke situaties en andere calamiteiten in een bepaald werkgebied of regio. Als je vooral preventieve taken hebt dan zorg je er dus voor dat branden en andere calamiteiten in je werkgebied of regio zoveel mogelijk worden voorkomen. Je doet dit samen met jouw team door te adviseren, vergunningen en overige wetgeving en regelgeving rondom brandrisico’s en dergelijke te controleren en te handhaven. Als je vooral repressieve taken hebt, dan zorg je ervoor dat jouw brandweerteam altijd paraat is, snel te plaatse is voor incidentbestrijding (brand, ramp of anders) en dan doortastend en snel handelt om zo de gezondheid van mensen en dieren te beschermen en allerlei constructies en terreinen (bijvoorbeeld een woonhuis) te behouden. Ook bij ongelukken op de weg of het water, ontruimingen en rampen verleen je met je team ondersteuning.
Je werkt als brandweerofficier bij de brandweerorganisatie van een gemeente of van een groot industrieel bedrijf of -complex. Je werkt daar samen met de brandweercommandant, brandweermedewerker, politiemedewerker en anderen.

De taken van een brandweerofficier zijn onder andere:

 • Paraat houden van brandweermedewerkers en -materieel
 • Incidentbestrijding (bv brand)
 • Coördineren van hulpverlening ter plaatse van een incident
 • Leiding en instructies geven aan medewerkers
 • Materieelinspecties uitvoeren
 • Adviseren rondom bouw en oplevering van bouwprojecten
 • Vergunningen beoordelen en controleren
 • Brandweermedewerkers trainen
 • Contact onderhouden met gemeente- en provincieambtenaren

Persoonlijkheid Brandweerofficier

 • Ondernemend
 • Gestructureerd
 • Onderzoekend

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

Het gestructureerde persoonstype is gericht op duidelijke, afgebakende werkzaamheden. Kernwoorden zijn systematisch, methodisch en risicomijdend.

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

 

De persoonlijkheid van een Brandweerofficier bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Brandweerofficier

 • Besluitvaardig zijn
 • Durf hebben
 • Leidinggeven
 • Analyseren
 • Assertief zijn (Assertiviteit)
 • Beoordelen/Oordelen
 • Discipline hebben
 • Energie hebben
 • Initiatief nemen
 • Instructie geven (Instrueren)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Samenwerken
 • Stressbestendig zijn (Stresstolerantie)
 • Vakgericht zijn (Specialistisch)
 • Verantwoordelijkheid nemen

Besluitvaardig zijn: Vlot de juiste beslissingen nemen.

Durf hebben: Bepaalde activiteiten uitvoeren om doelen te bereiken ondanks de persoonlijke risicos die er zijn.

Leidinggeven: Het sturen van gedrag van individuen en groepen (team/afdeling/divisie).

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Assertief zijn: Op een goede manier opkomen voor je eigen belang, mening of visie, voor het belang van de organisatie en/of voor gestelde doelen.

Beoordelen: Op basis van een (objectieve) benadering van feiten en criteria en een daaropvolgende logische conclusie een waardering toekennen.

Discipline hebben: Het nakomen van afspraken en het volgen van regels en voorschriften.

Energie hebben: Veel lichamelijke kracht en gezondheid hebben om veeleisende lichamelijke activiteiten uit te kunnen voeren.

Initiatief nemen: Uit eigen beweging een voorstel, suggestie of idee communiceren en/of actie ondernemen, dus zonder dat iemand anders dit heeft gevraagd.

Instructie geven: Duidelijke aanwijzingen geven over hoe iets gedaan moet worden. Dit kunnen instructies over werkwijze, veiligheid, gezondheid, hygiene en sociale omgang zijn.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Samenwerken: Met andere mensen een taak uitvoeren om gezamelijke doelen te bereiken.

Stressbestendig zijn: Werkzaamheden op het gevraagde niveau blijven doen als de werkomstandigheden (opeens) moeilijk worden door een probleem, crisis, drukte in de directe omgeving, niet werkende apparatuur enzovoorts, kortom door een verhoogde werkdruk.

Vakgericht zijn: Ruim voldoende kennis en vaardigheden hebben in een heel specifiek vakgebied.

Verantwoordelijkheid nemen: De consequenties van situaties en beslissingen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen, aanvaarden en hiernaar handelen en communiceren.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Brandweerofficier misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.


Opleidingen, cursussen en trainingen Brandweerofficier

 • Integrale Veiligheid - HBO Bachelor
 • Integrale Veiligheidskunde - HBO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Arbeidskundige (Arbeidsdeskundige) op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Brandweerofficier

In de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur zijn zeer uiteenlopende beroepen te vinden. Het aantal vacatures is meestal relatief constant in deze sector omdat deze publieke sector altijd moet blijven functioneren, ondanks een eventuele economische recessie of bezuinigingsronde vanuit de politiek. De beroepen in deze sector hebben een belangrijke bijdrage aan het functioneren van en de orde in onze democratie en maatschappij. Kijk gerust eens bij de andere beroepen in de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur als je je naast Brandweerofficier nog wat verder wilt oriënteren.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Brandweerofficier. Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.