Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Gezinsbegeleider | Gezinscoach

Gezinsbegeleider | Gezinscoach

Als gezinsbegeleider of gezinscoach adviseer en begeleid je ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Je zoekt samen met de ouders of verzorgers en kinderen (en soms ook met andere familieleden of vrienden) naar oplossingen voor pedagogische problemen en voor het goed “runnen” van een huishouden met kinderen. Je werkt "systeemgericht" en bekijkt dus problemen niet als individuele problemen maar als gezamelijke problemen van het hele systeem (=gezin of soms ruimer: familie en vrienden). De oorzaken en oplossingen van de problemen kunnen ook in het hele systeem gezocht worden. Daarom wordt dit beroep ook wel systeemgericht behandelaar genoemd.
Je werkt als gezinsbegeleider of gezinscoach bij een instelling voor jeugdzorg of maatschappelijk werk. Daar werk je samen met de maatschappelijk werker, sociaal pedagogisch hulpverlener en anderen.

De taken van een gezinsbegeleider of gezinscoach zijn onder andere:

 • Dossieronderzoek over het gezin
 • Gezinsgesprekken voeren
 • Kindcheck uitvoeren
 • Gezinsplan opstellen
 • Opvoedingsbegeleiding geven
 • Gedragsverandering stimuleren bij kinderen en ouders
 • Ouderlijk gezag herstellen
 • Relatie tussen ouder en kind verbeteren
 • Samenwerking/relatie tussen ouder/opvoeders bespreken
 • Video-opnames maken en bespreken (bijv. van de eetsituatie)

Persoonlijkheid Gezinsbegeleider | Gezinscoach

 • Mensgericht
 • Ondernemend
 • Onderzoekend

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

 

De persoonlijkheid van een Gezinsbegeleider | Gezinscoach bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Gezinsbegeleider | Gezinscoach

 • Coachen
 • Analyseren
 • Cliëntgericht zijn (Klantgerichtheid)
 • Conflicten hanteren (Conflicthantering)
 • Gesprekken voeren
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Interpersoonlijk bewustzijn (Sociale sensitiviteit)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Relaties opbouwen (Sociabiliteit)
 • Zorgzaam zijn (Hulpvaardigheid)

Coachen: Het begeleiden van een individu of groep in een proces van positieve verandering.

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Clientgericht zijn: Luisteren naar de (soms niet uitgesproken) wensen en behoeften van klanten/cliënten en hier rekening mee houden.

Conflicten hanteren: Het zodanig handelen bij een (opkomend) conflict dat escalatie wordt voorkomen en er wederzijdse instemming en/of begrip over het onderwerp van conflict en de ontstane situatie kan plaatsvinden.

Gesprekken voeren: De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Interpersoonlijk bewustzijn: De beweegredenen, gedachten, emoties en/of de belangen van de ander in beeld hebben.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Relaties opbouwen: Het gemakkelijk en vlot contact maken met (onbekende) mensen.

Zorgzaam zijn: De bereidheid om mensen te helpen waar zorg/hulp nodig is en te bekijken wat mensen zelf kunnen doen (zelfredzaamheid).

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Gezinsbegeleider | Gezinscoach misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.


 

Opleidingen, cursussen en trainingen Gezinsbegeleider | Gezinscoach

 • Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn - HBO Associate Degree
 • Jeugdwerker - HBO Associate Degree
 • Kinderopvang - HBO Associate Degree
 • Service, Welzijn & Zorg - HBO Associate Degree
 • Sociaal Werk - HBO Associate Degree
 • Sociaal werk - HBO Bachelor
 • Sociaal Werk in de Zorg - HBO Associate Degree
 • Social Work - HBO Associate Degree
 • Social Work - HBO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Gezinsbegeleider | Gezinscoach

Vacatures zijn er in de sector Gezondheidszorg en welzijn de komende jaren meer dan genoeg. Er zijn gewoonweg te weinig mensen voor veel van de beroepen in deze sector. Wil je naast Gezinsbegeleider | Gezinscoach, andere beroepen en vacatures zien? Ga dan eens naar het overzicht van beroepen in de gezondheidszorg en welzijn. Of wil je juist gelijk het initiatief nemen en solliciteren op één van de vacatures? Kijk dan eens naar de "7 stappen van succesvol solliciteren"?

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Gezinsbegeleider | Gezinscoach. Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.