Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Maatschappelijk werker

Maatschappelijk werker

Als maatschappelijk werker ondersteun je jouw cliënten bij het oplossen en omgaan met hun persoonlijke, sociale en materiële problemen. Je hebt te maken met allerlei soorten problemen en achtergronden; iemand die werkzoekend is met een huurschuld, iemand met psychiatrische problemen zonder woning, iemand die gevlucht is uit een oorlogsgebied met relatieproblemen, iemand met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap die zelfstandig wil gaan wonen enzovoorts. Je werkt dan vaak aan meerdere problemen tegelijk; het materiële èn het psychische, sociale of emotionele. Je luistert, analyseert, geeft inzicht, denkt oplossingsgericht en  adviseert met altijd een optimale zelfredzaamheid als basisdoel.
Je werkt als maatschappelijk werker bij een gemeente, middelbare school, ziekenhuis, opvanghuis voor jongeren, penitentiaire inrichting, crisiscentrum enzovoorts. Je werkt regelmatig samen met een psycholoog of orthopedagoog aan wie je ook door kunt verwijzen.

De taken van een maatschappelijk werker zijn onder andere:

 • Analyseren situatie, problemen en hulpvraag van de cliënt
 • Hulpverleningsplan maken (wat, wie wanneer)
 • Cliënten begeleiden en motiveren tijdens het 11traject
 • Cliënten vaardigheden aanleren (brieven schrijven, formulieren invullen, sociale vaardigheden)
 • Huisbezoek afleggen
 • Gezins-/Systeemanalyse
 • Gezinsondersteuning
 • Informeren over procedures en regelgeving
 • Voorzieningen (toelagen/hulpmiddelen/uitkering) helpen regelen
 • Doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instantie
 • Dossier van de cliënt bijhouden
 • (Tussen)evaluaties van de begeleiding
 • Multi-disciplinair overleg (met diverse collega's overleggen over de begeleiding van cliënten)
 • Actueel houden van kennis en netwerk over wet- en regelgeving en relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Persoonlijkheid Maatschappelijk werker

 • Mensgericht
 • Onderzoekend
 • Ondernemend

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

De persoonlijkheid van een Maatschappelijk werker bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Maatschappelijk werker

 • Analyseren
 • Cliëntgericht zijn (Klantgerichtheid)
 • Coachen
 • Gesprekken voeren
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Interpersoonlijk bewustzijn (Sociale sensitiviteit)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Omgevingsbewustzijn (Maatschappijsensitiviteit)
 • Overtuigen
 • Relaties opbouwen (Sociabiliteit)
 • Zorgzaam zijn (Hulpvaardigheid)

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Clientgericht zijn: Luisteren naar de (soms niet uitgesproken) wensen en behoeften van klanten/cliënten en hier rekening mee houden.

Coachen: Het begeleiden van een individu of groep in een proces van positieve verandering.

Gesprekken voeren: De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Interpersoonlijk bewustzijn: De beweegredenen, gedachten, emoties en/of de belangen van de ander in beeld hebben.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Omgevingsbewustzijn: Doorzien wat de invloed van de organisatie en haar acitiviteiten is op het maatschappelijk belang in de ruime zin (welzijn, natuur, werkgelegenheid enzovoorts) en om dit inzicht ook uit te dragen naar de betrokkenen.

Overtuigen: Het zorgen dat anderen een mening, gedachtegang, plan en/of idee overnemen door de juiste argumenten en sfeer te gebruiken.

Relaties opbouwen: Het gemakkelijk en vlot contact maken met (onbekende) mensen.

Zorgzaam zijn: De bereidheid om mensen te helpen waar zorg/hulp nodig is en te bekijken wat mensen zelf kunnen doen (zelfredzaamheid).

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Maatschappelijk werker misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Maatschappelijk werker

 • Service, Welzijn & Zorg - HBO Associate Degree
 • Sociaal Werk - HBO Associate Degree
 • Sociaal werk - HBO Bachelor
 • Sociaal Werk in de Zorg - HBO Associate Degree
 • Social Work - HBO Associate Degree
 • Social Work - HBO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Maatschappelijk werker

Vacatures zijn er in de sector Gezondheidszorg en welzijn de komende jaren meer dan genoeg. Er zijn gewoonweg te weinig mensen voor veel van de beroepen in deze sector. Wil je naast Maatschappelijk werker, andere beroepen en vacatures zien? Ga dan eens naar het overzicht van beroepen in de gezondheidszorg en welzijn. Of wil je juist gelijk het initiatief nemen en solliciteren op één van de vacatures? Kijk dan eens naar de "7 stappen van succesvol solliciteren"?

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Maatschappelijk werker. Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.