Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Medewerker toezicht en veiligheid (Stadswacht)

Medewerker toezicht en veiligheid (Stadswacht)

U houdt toezicht op straat. Uw taken zijn onder andere: surveilleren en toezicht houden op de openbare orde, bijdragen aan de veiligheid en netheid (bijvoorbeeld met betrekking tot agressie op straat, hondenpoep, wildplassen), processen verbaal uitschrijven voor overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, ongewenste situaties signaleren, gemeentelijke diensten daarvan in kennis stellen, dienstverlening aan burgers en toeristen (bijvoorbeeld de weg wijzen, bemiddelen bij conflicten op straat, verdwaalde kinderen helpen).

Persoonlijkheid Medewerker toezicht en veiligheid (Stadswacht)

 • Praktisch
 • Ondernemend
 • Onderzoekend

Het praktische persoonstype is gericht op het werken met materialen, gereedschap, machines/voertuigen en/of planten/dieren. Kernwoorden zijn lichamelijk actief en vaak: technisch aangelegd.

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

De persoonlijkheid van een Medewerker toezicht en veiligheid (Stadswacht) bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Medewerker toezicht en veiligheid (Stadswacht)

 • Besluitvaardig zijn
 • Coachen
 • Instructie geven (Instrueren)
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Leidinggeven
 • Onafhankelijk zijn (Autonomie)
 • Overtuigen
 • Stressbestendig zijn (Stresstolerantie)

Besluitvaardig zijn: Vlot de juiste beslissingen nemen.

Coachen: Het begeleiden van een individu of groep in een proces van positieve verandering.

Instructie geven: Duidelijke aanwijzingen geven over hoe iets gedaan moet worden. Dit kunnen instructies over werkwijze, veiligheid, gezondheid, hygiene en sociale omgang zijn.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Leidinggeven: Het sturen van gedrag van individuen en groepen (team/afdeling/divisie).

Onafhankelijk zijn: Een eigen mening of visie op bijvoorbeeld werkprocessen of dienstverlening hebben en die gebruiken om het werk goed te laten verlopen en de missie van de organisatie te laten slagen.

Overtuigen: Het zorgen dat anderen een mening, gedachtegang, plan en/of idee overnemen door de juiste argumenten en sfeer te gebruiken.

Stressbestendig zijn: Werkzaamheden op het gevraagde niveau blijven doen als de werkomstandigheden (opeens) moeilijk worden door een probleem, crisis, drukte in de directe omgeving, niet werkende apparatuur enzovoorts, kortom door een verhoogde werkdruk.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Medewerker toezicht en veiligheid (Stadswacht) misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Medewerker toezicht en veiligheid (Stadswacht)

 • Particuliere beveiliging: Beveiliger - MBO 2
 • Publieke veiligheid: Medewerker toezicht en veiligheid - MBO 2

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Medewerker toezicht en veiligheid (Stadswacht) op MBO  niveau 1 en/of 2. Heb je nog geen diploma op MBO-niveau 1 of 2, dan kun je die in 1 of 2 jaar halen, ook in deeltijd, dus als je al werkt. Als je nog niet helemaal zeker weet of dit hèt beroep en dus dè studie voor jou is, doe dan de Studiekeuzetest MBO. Deze test laat je allerlei mogelijkheden zien die passen bij jouw persoonstype en interesses.

Vacatures Medewerker toezicht en veiligheid (Stadswacht)

In de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur zijn zeer uiteenlopende beroepen te vinden. Het aantal vacatures is meestal relatief constant in deze sector omdat deze publieke sector altijd moet blijven functioneren, ondanks een eventuele economische recessie of bezuinigingsronde vanuit de politiek. De beroepen in deze sector hebben een belangrijke bijdrage aan het functioneren van en de orde in onze democratie en maatschappij. Kijk gerust eens bij de andere beroepen in de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur als je je naast Medewerker toezicht en veiligheid (Stadswacht) nog wat verder wilt oriënteren.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Medewerker toezicht en veiligheid (Stadswacht). Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.