Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Risico-analist (Risk analyst)

Risico-analist (Risk analyst)

Als risico analist of risk analyst onderzoek, benoem en becijfer je allerlei soorten risico’s. Met behulp van allerlei softwaremodellen en digitale tools onderzoek, analyseer je als risico analist de risico’s op bijvoorbeeld vernielingen, computerhacks, diefstal (roerende zaken, bedrijfsgeheimen enzovoorts), terrorisme, publiciteitsproblemen (reputatieschade), financiële problemen. Je kunt ook gespecialiseerd zijn in één van deze gebieden. Je adviseert en waarschuwt als risk analyst organisaties zoals overheidsinstellingen, transportbedrijven, energiebedrijven, telecombedrijven, financiële instellingen tegen allerlei interne en externe bedreigingen.
Je werkt bij een grote organisatie (overheidsinstelling of multinational( of bij een adviesbureau en werkt samen met een risico manager. In sommige functies heb je beide beroepen in 1, dus zowel de taken rondom risico-analyse als de taken rondom risico-management.

De taken van de risico analist of risk analyst zijn onder andere:

 • Analyseren risicogebieden
 • Maken impact-analyses
 • Protocollen en procedures beschrijven ter voorkoming/verkleining van risico’s
 • Ontwerpen risk-assessments
 • Uitvoeren risk-assessments
 • Uitvoeren compliance tests
 • Monitoren, analyseren en voorspellen van risico’s
 • Adviseren over mogelijkheden om veiligheid te vergroten of te waarborgen (risicobeleid),
 • Risicomanagement taken zoals: Calamiteitenplan ontwerpen, protocollen en procedures implementeren in de organisatie en de verantwoordelijkheden integreren in teams en functies, pro-actief handelen bij calamiteiten/incidenten omtrent de risico’s van een organisatie.

Persoonlijkheid Risico-analist (Risk analyst)

 • Onderzoekend
 • Gestructureerd
 • Ondernemend

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het gestructureerde persoonstype is gericht op duidelijke, afgebakende werkzaamheden. Kernwoorden zijn systematisch, methodisch en risicomijdend.

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

De persoonlijkheid van een Risico-analist (Risk analyst) bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Risico-analist (Risk analyst)

 • Analyseren
 • Beoordelen/Oordelen
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Nauwkeurig zijn (Detailgerichtheid)
 • Omgevingsbewustzijn (Maatschappijsensitiviteit)
 • Organisatiebewustzijn (Organisatiesensitiviteit)

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Beoordelen: Op basis van een (objectieve) benadering van feiten en criteria en een daaropvolgende logische conclusie een waardering toekennen.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Nauwkeurig zijn: Details zoals bedragen, getallen, centimeters, grammen en dergelijke vlot en juist te kunnen meten/berekenen, verwerken en gebruiken.

Omgevingsbewustzijn: Doorzien wat de invloed van de organisatie en haar acitiviteiten is op het maatschappelijk belang in de ruime zin (welzijn, natuur, werkgelegenheid enzovoorts) en om dit inzicht ook uit te dragen naar de betrokkenen.

Organisatiebewustzijn: Doorzien wat bepaalde acties, beslissingen en keuzes betekenen voor (delen van) de organisatie en om dit inzicht ook uit te dragen naar de betrokkenen.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Risico-analist (Risk analyst) misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Risico-analist (Risk analyst)

 • Business Analytics - WO Bachelor
 • Econometrie en Operationele Research - WO Bachelor
 • Economie en bedrijfseconomie - WO Bachelor
 • Finance & Control - HBO Bachelor
 • Security Management - HBO Associate Degree
 • Security Management - HBO Bachelor
 • Toegepaste Wiskunde - HBO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Risico-analist (Risk analyst)

In de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur zijn zeer uiteenlopende beroepen te vinden. Het aantal vacatures is meestal relatief constant in deze sector omdat deze publieke sector altijd moet blijven functioneren, ondanks een eventuele economische recessie of bezuinigingsronde vanuit de politiek. De beroepen in deze sector hebben een belangrijke bijdrage aan het functioneren van en de orde in onze democratie en maatschappij. Kijk gerust eens bij de andere beroepen in de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur als je je naast Risico-analist (Risk analyst) nog wat verder wilt oriënteren.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Risico-analist (Risk analyst). Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.