Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Risk officer (Risico manager)

Risk officer (Risico manager)

Als risk officer of risico manager beheers en manage je de risico’s die een organisatie kan lopen en houd je stevig toezicht op de naleving van de wet-en regelgeving en de geldende protocollen en procedures. Je ontwikkelt ook protocollen en procedures voor de beheersing, bewustwording en verantwoordelijkheden met betrekking tot deze risico’s. Je hebt als risk officer te maken met bijvoorbeeld risico’s omtrent financiën, persoonlijke gegevens (AVG/GDPR), organisatiegeheimen (kennis), organisatie-reputatie, personele deskundigheid, organisatie continuïteit (fusie/overname), brand, terrorisme, diefstal, afpersing. Dus op de hoogte zijn van alle relevante organisatiegegevens (geheimen, patenten, kennis, broncodes) èn van relevante maatschappelijke ontwikkelingen is belangrijk. Vaak is er in de organisatie waar je werkt ook sprake van een bepaalde certificering ofwel kwaliteitsnorm waar de risk officer verantwoordelijk voor is.

Je werkt in een financiële instelling, overheidsorganisatie of andere organisatie die op verschillende gebieden zoveel risico’s lopen dat een specialist zoals een risk officer intern gewenst is. Maar je kunt als ook als interim risico manager werken bij een gespecialiseerd bureau voor bijvoorbeeld financiële risico’s of juist risico’s omtrent dataverlies/persoonsgegevens. Je werkt samen met een risico-analist ofwel risk analyst. In sommige functies heb je beide beroepen in 1 dus zowel de taken rondom risico-management als de taken rondom risico-analyse.

De taken van een risico-manager zijn onder andere:

 • Ontwerpen assessments
 • Uitvoeren risk-assessments
 • Uitvoeren compliance tests
 • Toezicht en controle op activiteiten, dossiers, transacties
 • Nieuwe procedures/protocollen ontwikkelen naar aanleiding van nieuwe wet-en regelgeving en/of nieuw beleid.
 • Protocollen en procedures implementeren in de organisatie en de verantwoordelijkheden integreren in teams en functies
 • Pro-actief handelen bij calamiteiten/incidenten omtrent de risico’s van een organisatie.
 • Rapporteren aan directie en bestuur
 • Risico-analyse taken zoals: onderzoeken risico-gebieden, maken impact-analyses

Persoonlijkheid Risk officer (Risico manager)

 • Ondernemend
 • Onderzoekend
 • Gestructureerd

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het gestructureerde persoonstype is gericht op duidelijke, afgebakende werkzaamheden. Kernwoorden zijn systematisch, methodisch en risicomijdend.

 

De persoonlijkheid van een Risk officer (Risico manager) bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Risk officer (Risico manager)

 • Analyseren
 • Assertief zijn (Assertiviteit)
 • Beoordelen/Oordelen
 • Besluitvaardig zijn
 • Initiatief nemen
 • Leidinggeven
 • Stressbestendig zijn (Stresstolerantie)

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Assertief zijn: Op een goede manier opkomen voor je eigen belang, mening of visie, voor het belang van de organisatie en/of voor gestelde doelen.

Beoordelen: Op basis van een (objectieve) benadering van feiten en criteria en een daaropvolgende logische conclusie een waardering toekennen.

Besluitvaardig zijn: Vlot de juiste beslissingen nemen.

Initiatief nemen: Uit eigen beweging een voorstel, suggestie of idee communiceren en/of actie ondernemen, dus zonder dat iemand anders dit heeft gevraagd.

Leidinggeven: Het sturen van gedrag van individuen en groepen (team/afdeling/divisie).

Stressbestendig zijn: Werkzaamheden op het gevraagde niveau blijven doen als de werkomstandigheden (opeens) moeilijk worden door een probleem, crisis, drukte in de directe omgeving, niet werkende apparatuur enzovoorts, kortom door een verhoogde werkdruk.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Risk officer (Risico manager) misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.


 

Opleidingen, cursussen en trainingen Risk officer (Risico manager)

 • Business Analytics - WO Master
 • Business Analytics and Operations Research - WO Master
 • Econometrics and Management Science - WO Master
 • Econometrics and Mathematical Economics - WO Master
 • Executive Master of Actuarial Science - WO Master
 • Information Management - WO Master
 • Quantitative Finance and Actuarial Science - WO Master
 • Risicomanagement - HBO Master
 • Risicomanagement - WO Master

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Risk officer (Risico manager) op niveau 7 of 8 die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het thema Opleiding.

Vacatures Risk officer (Risico manager)

In de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur zijn zeer uiteenlopende beroepen te vinden. Het aantal vacatures is meestal relatief constant in deze sector omdat deze publieke sector altijd moet blijven functioneren, ondanks een eventuele economische recessie of bezuinigingsronde vanuit de politiek. De beroepen in deze sector hebben een belangrijke bijdrage aan het functioneren van en de orde in onze democratie en maatschappij. Kijk gerust eens bij de andere beroepen in de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur als je je naast Risk officer (Risico manager) nog wat verder wilt oriënteren.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Risk officer (Risico manager). Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.