Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Sociologisch onderzoeker (Socioloog)

Sociologisch onderzoeker (Socioloog)

Als sociologisch onderzoeker ofwel socioloog onderzoek je gedrag en interacties in groepen mensen in een maatschappij. Je komt daarmee tot oplossingen voor, bijvoorbeeld maatschappelijke, vraagstukken over gedrag, welzijn, arbeid, arbeidskansen, bevolkingsgroei, levensstijl, levensfilosofie (waaronder religie), politiek, gezondheid enzovoorts. De onderzoeksgroepen kunnen afgebakend worden op basis van woonplaats, werkgever, leeftijd, opleidingsniveau, religie, enzovoorts.
Je werkt als een sociologisch onderzoeker in een onderzoeksinstituut, universiteit, gemeente, provincie of rijksoverheid, andere overheidsinstelling, marketingbureau, nieuwsorganisatie. Daar werk je samen met expertises zoals een gedragswetenschapper, criminoloog en (cultureel) antropoloog.

De taken van een sociologisch onderzoeker zijn onder andere:

 • Beschrijven projectplan (opdracht, doelen, beschrijving locatie, methoden, middelen)
 • Observatie doelgroep
 • Verzamelen van onderzoeksmateriaal (fysiek, video, geluidsopname)
 • Onderzoeken van literatuur en eigen onderzoeksdata
 • Projectrapportage schrijven
 • Beleidsnotitie schrijven met advies over gedragsbeïnvloeding, regelingen en dergelijke
 • Eventueel: Publiceren van wetenschappelijke onderzoeksresultaten in tijdschriften/internet
 • Eventueel: Doceren aan studenten
 • Eventueel: lezingen geven over bepaalde specialisaties of projecten

Persoonlijkheid Sociologisch onderzoeker (Socioloog)

 • Onderzoekend
 • Creatief
 • Praktisch

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het creatieve persoonstype is gericht op werk waarbij de grenzen niet vooraf zijn bepaald. Kernwoorden zijn creatief, innovatief  en expressief.

Het praktische persoonstype is gericht op het werken met materialen, gereedschap, machines/voertuigen en/of planten/dieren. Kernwoorden zijn lichamelijk actief en vaak: technisch aangelegd.

De persoonlijkheid van een Sociologisch onderzoeker (Socioloog) bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Sociologisch onderzoeker (Socioloog)

 • Analyseren
 • Gesprekken voeren
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn (Maatschappijsensitiviteit)
 • Onafhankelijk zijn (Autonomie)
 • Plannen en organiseren
 • Relaties opbouwen (Sociabiliteit)
 • Schriftelijk uitdrukken
 • Vakgericht zijn (Specialistisch)

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Gesprekken voeren: De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Netwerken: Het opbouwen van (vaak aan elkaar gekoppelde) relaties ofwel connecties en het inzetten van deze relaties om (organisatie)doelstellingen te bereiken.

Omgevingsbewustzijn: Doorzien wat de invloed van de organisatie en haar acitiviteiten is op het maatschappelijk belang in de ruime zin (welzijn, natuur, werkgelegenheid enzovoorts) en om dit inzicht ook uit te dragen naar de betrokkenen.

Onafhankelijk zijn: Een eigen mening of visie op bijvoorbeeld werkprocessen of dienstverlening hebben en die gebruiken om het werk goed te laten verlopen en de missie van de organisatie te laten slagen.

Plannen en organiseren: Het vastleggen van werkzaamheden in een tijdschema en het regelen van de middelen en mensen die nodig zijn voor die werkzaamheden.

Relaties opbouwen: Het gemakkelijk en vlot contact maken met (onbekende) mensen.

Schriftelijk uitdrukken: Met gemak goed en vlot (Nederlands) kunnen schrijven. Dit is in veel beroepen belangrijk, maar vooral als er in het beroep meer schrijftaken zitten dan gemiddeld of als het schrijven voor een groter publiek is bedoeld.

Vakgericht zijn: Ruim voldoende kennis en vaardigheden hebben in een heel specifiek vakgebied.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Sociologisch onderzoeker (Socioloog) misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Sociologisch onderzoeker (Socioloog)

 • Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie - WO Bachelor
 • Sociologie - WO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Sociologisch onderzoeker (Socioloog)

In de sector Onderwijs, cultuur en wetenschappen zitten, naast Sociologisch onderzoeker (Socioloog), nog vele prachtige beroepen voor mensen die zich graag bezighouden met deze thema's. Op dit moment is er een lerarentekort dus zijn er in het onderwijs veel vacatures te vinden. Kijk gerust eens bij de andere beroepen van de sector Onderwijs, cultuur en wetenschappen. Wil je je cv maken of verbeteren? Kijk dan eens bij tips voor je CV.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Sociologisch onderzoeker (Socioloog). Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.