Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Gedragswetenschapper | Gedrags(des)kundige

Gedragswetenschapper | Gedrags(des)kundige

Als gedragswetenschapper ofwel gedragsdeskundige ben je gespecialiseerd in het (positief) beïnvloeden van het gedrag van mensen. Je kunt werken in een baan met direct patiëntencontact en/of in een baan die meer de onderzoekende en adviserende zijde van gedragswetenschappen vraagt.
In het directe patiëntencontact observeer en onderzoek je kinderen, jongeren of volwassenen met gedragsproblemen. Je komt op sociaal wetenschappelijk verantwoorde wijze tot juiste beeldvorming en passende ondersteuning, begeleiding en behandeling van de mensen. Dit doe je niet helemaal alleen, alhoewel je vaak wel behandelverantwoordelijke bent. Je werkt samen met andere disciplines in een behandelteam. Samen met dit behandelteam zorg je voor juiste diagnostiek en de juiste behandeling. Het is belangrijk dat je jouw beeldvorming, analyse en advies kunt toelichten aan cliënten, verwanten, begeleiders en andere betrokkenen. En dat je hierbij om kunt gaan met (eventuele) weerstand tegen een diagnose of concept-behandelplan. De mensen die je onderzoekt en behandelt in gesprekken hebben soms een lichamelijke of psychische beperking en wonen thuis, in een zorginstelling, gevangenis of in een situatie van begeleid wonen. Het kan gaan om mensen met een persoonlijkheidsstoornis, angst-/stemmingsstoornis, cognitieve problematiek, een trauma (ptss), verslaving enzovoorts.
In de meer onderzoekende en adviserende rol lever je als gedragsdeskundige bijvoorbeeld een bijdrage aan de landelijke en regionale beleidsontwikkeling en zorgverlening door deel te nemen aan kennisplatforms en werk- en projectgroepen.
Je werkt als gedragswetenschapper in een zorginstelling (psychiatrie, verslavingszorg enzovoorts), gevangenis of andere instelling. Daar werk je samen met een psychiater, maatschappelijk werker, persoonlijk begeleider, verpleegkundig specialist GGZ , psycholoog, orthopedagoog, criminoloog en anderen.

De taken van een gedragswetenschapper zijn onder andere:

 • Gedrag observeren
 • Probleem van de cliënt analyseren
 • Diagnose stellen
 • Behandelplan opstellen
 • Therapeutische gesprekken voeren
 • Interventies uitvoeren
 • Adviseren van ouders en overige verwanten
 • Adviseren van zorg-/ hulpverleners
 • Beleidsadvisering speciale doelgroepen

Persoonlijkheid Gedragswetenschapper | Gedrags(des)kundige

 • Onderzoekend
 • Mensgericht
 • Ondernemend

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

De persoonlijkheid van een Gedragswetenschapper | Gedrags(des)kundige bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Gedragswetenschapper | Gedrags(des)kundige

 • Analyseren
 • Beoordelen/Oordelen
 • Gesprekken voeren
 • Interpersoonlijk bewustzijn (Sociale sensitiviteit)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Onafhankelijk zijn (Autonomie)
 • Vakgericht zijn (Specialistisch)
 • Zorgzaam zijn (Hulpvaardigheid)

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Beoordelen: Op basis van een (objectieve) benadering van feiten en criteria en een daaropvolgende logische conclusie een waardering toekennen.

Gesprekken voeren: De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Interpersoonlijk bewustzijn: De beweegredenen, gedachten, emoties en/of de belangen van de ander in beeld hebben.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Onafhankelijk zijn: Een eigen mening of visie op bijvoorbeeld werkprocessen of dienstverlening hebben en die gebruiken om het werk goed te laten verlopen en de missie van de organisatie te laten slagen.

Vakgericht zijn: Ruim voldoende kennis en vaardigheden hebben in een heel specifiek vakgebied.

Zorgzaam zijn: De bereidheid om mensen te helpen waar zorg/hulp nodig is en te bekijken wat mensen zelf kunnen doen (zelfredzaamheid).

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Gedragswetenschapper | Gedrags(des)kundige misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Gedragswetenschapper | Gedrags(des)kundige

 • Behavioural and Cognitive Neurosciences (research) - WO Master
 • Behavioural and Social Sciences (research) - WO Master
 • Behavioural Science (research) - WO Master
 • Clinical and Developmental Psychopathology (research) - WO Master
 • Criminal Investigation - HBO Master
 • Criminaliteit en Rechtshandhaving - WO Master
 • Criminologie - WO Master
 • Forensic Psychology - WO Master
 • Forensic Science - WO Master
 • Forensica, Criminologie en Rechtspleging - WO Master
 • International Crimes, Conflict and Criminology - WO Master
 • Mental Health - WO Master
 • Pedagogische Wetenschappen - WO Master
 • Psychologie - WO Master
 • Psychologie en Geestelijke Gezondheid - WO Master
 • Psychology - WO Master
 • Psychology (research) - WO Master

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Gedragswetenschapper | Gedrags(des)kundige op niveau 7 of 8 die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het thema Opleiding.

Vacatures Gedragswetenschapper | Gedrags(des)kundige

In de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur zijn zeer uiteenlopende beroepen te vinden. Het aantal vacatures is meestal relatief constant in deze sector omdat deze publieke sector altijd moet blijven functioneren, ondanks een eventuele economische recessie of bezuinigingsronde vanuit de politiek. De beroepen in deze sector hebben een belangrijke bijdrage aan het functioneren van en de orde in onze democratie en maatschappij. Kijk gerust eens bij de andere beroepen in de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur als je je naast Gedragswetenschapper | Gedrags(des)kundige nog wat verder wilt oriënteren.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Gedragswetenschapper | Gedrags(des)kundige. Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.