Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Sociotherapeut (Therapeutisch groepswerker)

Sociotherapeut (Therapeutisch groepswerker)

Als sociotherapeut ofwel therapeutisch groepswerker begeleid je mensen met psychische of psychiatrische problemen die (poly)klinisch in therapie zijn. Je begeleidt dus de cliënten als ze voor een therapeutische groepssessie of dagbehandelingsprogramma (9-17 uur) naar de zorginstelling toe komen. Of juist tijdens de behandelingsperiode in een leef-/woonsituatie als cliënten in een zorginstelling of in detentie (gevangenis) verblijven. Je zorgt voor een behandelomgeving waarin de cliënten zich fysiek veilig voelen en ook mentaal ruimte voelen om zich open te stellen voor de beoogde behandeling. Dit doe je door structuur en duidelijkheid te geven met gedragsregels, een dagplanning en in de gesprekken die je voert. In de groepen ben je bewust van de groepsdynamische processen en contacten tussen cliënten om deze de behandeling van de cliënten positief te laten beïnvloeden. In een leefgroep/woongroep ben je als sociotherapeut vaak ook verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, dus voor zaken van praktische aard zoals het, samen met de cliënten, zorgen voor boodschappen, maaltijdbereiding en andere huishoudelijke taken. Soms heb je ook, samen met de cliënt, familielid of bewindvoerder verantwoordelijkheid voor zaken als de financiën van de cliënt.
Je werkt als sociotherapeut bij een GGZ-instelling, gevangenis of zorginstelling gespecialiseerd in bijvoorbeeld jeugdhulp of traumaverwerking. Daar werk je samen met een psycholoog, maatschappelijk werker, psychiater en creatief therapeut.

De taken van een sociotherapeut zijn onder andere:

 • Intakegesprekken voeren
 • Behandelplan of re-integratieplan schrijven met cliënt en behandelaar
 • Concretiseren van behandelplan in dagelijkse en wekelijkse afspraken en acties
 • Observaties
 • Behandelinterventies toepassen
 • Groepstherapie begeleiden
 • Leefsituatie/woonsituatie begeleiden
 • Individuele gesprekken voeren
 • Rapporteren
 • Multidisciplinair overleg
 • Contacten met ouders/verzorgers en/of andere belanghebbenden zoals leerkrachten

Persoonlijkheid Sociotherapeut (Therapeutisch groepswerker)

 • Mensgericht
 • Ondernemend
 • Onderzoekend

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

De persoonlijkheid van een Sociotherapeut (Therapeutisch groepswerker) bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Sociotherapeut (Therapeutisch groepswerker)

 • Assertief zijn (Assertiviteit)
 • Cliëntgericht zijn (Klantgerichtheid)
 • Coachen
 • Conflicten hanteren (Conflicthantering)
 • Gesprekken voeren
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Interpersoonlijk bewustzijn (Sociale sensitiviteit)
 • Leidinggeven
 • Plannen en organiseren
 • Zorgzaam zijn (Hulpvaardigheid)

Assertief zijn: Op een goede manier opkomen voor je eigen belang, mening of visie, voor het belang van de organisatie en/of voor gestelde doelen.

Clientgericht zijn: Luisteren naar de (soms niet uitgesproken) wensen en behoeften van klanten/cliënten en hier rekening mee houden.

Coachen: Het begeleiden van een individu of groep in een proces van positieve verandering.

Conflicten hanteren: Het zodanig handelen bij een (opkomend) conflict dat escalatie wordt voorkomen en er wederzijdse instemming en/of begrip over het onderwerp van conflict en de ontstane situatie kan plaatsvinden.

Gesprekken voeren: De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Interpersoonlijk bewustzijn: De beweegredenen, gedachten, emoties en/of de belangen van de ander in beeld hebben.

Leidinggeven: Het sturen van gedrag van individuen en groepen (team/afdeling/divisie).

Plannen en organiseren: Het vastleggen van werkzaamheden in een tijdschema en het regelen van de middelen en mensen die nodig zijn voor die werkzaamheden.

Zorgzaam zijn: De bereidheid om mensen te helpen waar zorg/hulp nodig is en te bekijken wat mensen zelf kunnen doen (zelfredzaamheid).

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Sociotherapeut (Therapeutisch groepswerker) misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Sociotherapeut (Therapeutisch groepswerker)

 • Service, Welzijn & Zorg - HBO Associate Degree
 • Sociaal Werk - HBO Associate Degree
 • Sociaal Werk - HBO Bachelor
 • Sociaal Werk in de Zorg - HBO Associate Degree
 • Social Work - HBO Associate Degree
 • Social Work - HBO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Sociotherapeut (Therapeutisch groepswerker)

Vacatures zijn er in de sector Gezondheidszorg en welzijn de komende jaren meer dan genoeg. Er zijn gewoonweg te weinig mensen voor veel van de beroepen in deze sector. Wil je naast Sociotherapeut (Therapeutisch groepswerker), andere beroepen en vacatures zien? Ga dan eens naar het overzicht van beroepen in de gezondheidszorg en welzijn. Of wil je juist gelijk het initiatief nemen en solliciteren op één van de vacatures? Kijk dan eens naar de "7 stappen van succesvol solliciteren"?

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Sociotherapeut (Therapeutisch groepswerker). Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.