Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Archivaris (archiefbeheerder)

Archivaris (archiefbeheerder)

Als archivaris ofwel archiefbeheerder beheer je digitale en papieren documenten die niet actueel zijn maar wel belangrijk om te behouden. Je zorgt voor het op de juiste wijze en zo efficiënt mogelijk documenteren van informatie, zodat aan zowel de wettelijk verplichtingen, als aan de informatiebehoefte van klanten binnen en buiten de eigen organisatie wordt voldaan. Je bent als archiefbeheerder verantwoordelijk voor de inrichting, ordening en toegankelijkheid van het systeem.
Je werkt als archivaris bij overheden (rijk, provincie, gemeenten: bijvoorbeeld een stadsarchief), musea, bibliotheken, grote commerciële organisaties, notariskantoren, advocatenkantoren, uitgeverijen, banken enzovoorts. De archivaris werkt samen met onder andere de archiefinspecteur en archiefmedewerker en met verantwoordelijken op het gebied van ICT beheer.

De taken van een archivaris zijn onder andere:

 • Fysiek en digitaal archief beheren
 • Archivering automatiseren
 • Documenten selecteren/beschrijven
 • Thesaurus (trefwoordenlijst) beheren
 • Archiefvernietiging coördineren
 • Bewaartermijnen vaststellen
 • Archiefonderzoek
 • Informatiesystemen verbeteren
 • Zoekmogelijkheden optimaliseren
 • Knelpunten in informatie-/archiefsystemen signaleren
 • Gebruikersbehoeften inventariseren/onderzoeken
 • Advisering aan ICT-beheerafdeling
 • Leidinggeven aan medewerkers
 • Autorisaties (systeemtoegang èn documentbeveiliging) beheren
 • Regels en richtlijnen opstellen voor het beheer van de informatiecollectie

Persoonlijkheid Archivaris (archiefbeheerder)

 • Onderzoekend
 • Gestructureerd
 • Ondernemend

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het gestructureerde persoonstype is gericht op duidelijke, afgebakende werkzaamheden. Kernwoorden zijn systematisch, methodisch en risicomijdend.

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

De persoonlijkheid van een Archivaris (archiefbeheerder) bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Archivaris (archiefbeheerder)

 • Analyseren
 • Beoordelen/Oordelen
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Nauwkeurig zijn (Detailgerichtheid)
 • Onafhankelijk zijn (Autonomie)
 • Overtuigen
 • Plannen en organiseren

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Beoordelen: Op basis van een (objectieve) benadering van feiten en criteria en een daaropvolgende logische conclusie een waardering toekennen.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Nauwkeurig zijn: Details zoals bedragen, getallen, centimeters, grammen en dergelijke vlot en juist te kunnen meten/berekenen, verwerken en gebruiken.

Onafhankelijk zijn: Een eigen mening of visie op bijvoorbeeld werkprocessen of dienstverlening hebben en die gebruiken om het werk goed te laten verlopen en de missie van de organisatie te laten slagen.

Overtuigen: Het zorgen dat anderen een mening, gedachtegang, plan en/of idee overnemen door de juiste argumenten en sfeer te gebruiken.

Plannen en organiseren: Het vastleggen van werkzaamheden in een tijdschema en het regelen van de middelen en mensen die nodig zijn voor die werkzaamheden.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Archivaris (archiefbeheerder) misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Archivaris (archiefbeheerder)

 • Business Information - HBO Master
 • ICT in Business and the Public Sector - WO Master
 • Information Management - WO Master
 • Information Studies - WO Master

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Archivaris (archiefbeheerder) op niveau 7 of 8 die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het thema Opleiding.

Vacatures Archivaris (archiefbeheerder)

In de sector Media en communicatie zijn er veel beroepen en vacatures te vinden die zowel creatieve, technische als communicatieve vaardigheden van mensen vragen. Voor een grote groep mensen is dit een prachtige combinatie die het werken in deze sector zowel intensief als uitdagend en spannend maakt. Kijk ook eens bij andere beroepen dan Archivaris (archiefbeheerder) in deze sector in het artikel Sector Media en communicatie. Klik door om tips te lezen voor bijvoorbeeld je sollicitatiebrief of gewoon om in het algemeen meer te lezen over solliciteren.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Archivaris (archiefbeheerder). Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.