sollicitatiebrief

Sollicitatiebrief

De sollicitatiebrief is samen met het curriculum vitae (cv) de eerste indruk die een werkgever van je krijgt. Hoe deskundig en wat een geweldige persoon je in het echt ook bent, je kunt dat alleen laten zien in  sollicitatiegesprekken. Dus je sollicitatiebrief en cv moeten genoeg interesse opwekken bij de werkgever. Want alleen dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek. Bij het schrijven van een brief en cv houd je dus dat ene doel in gedachten: een uitnodiging voor een gesprek krijgen.

Soorten sollicitatiebrieven

Er zijn twee soorten sollicitatiebrieven:
 • de gerichte sollicitatiebrief
 • de open sollicitatiebrief
De gerichte brief is naar aanleiding van een bestaande vacature. De open sollicitatiebrief stuur je op eigen initiatief, bijvoorbeeld omdat het bedrijf je prettig lijkt om voor te werken. Er zijn veel overeenkomsten tussen de brieven. 

Tips opmaak sollicitatiebrief

Het uiterlijk van de brief is belangrijk want in één oogopslag bepaalt de lezer al hoe men aan het echte lezen van de brief begint, positief of negatief. Ja de eerste indruk is gemaakt voor de eerste letter gelezen is. Hieronder een aantal tips voor het uiterlijk van je brief.
 • Het is gebruikelijk om de brief en het cv te typen.
 • Zorg ervoor dat de brief er mooi uitziet
 • Kies voor een gemakkelijk leesbaar lettertype en -grootte. 
 • Een ruime linker marge geeft de selectiecommissie ruimte voor aantekeningen.
 • Houd de brief zo kort mogelijk; 1 A4 is prima, 2 A4 is het maximum. Lange brieven worden minder goed of zelfs niet helmaal gelezen, omdat dat te veel tijd kost. 
 • Maak de alinea´s niet langer dan ongeveer vijf zinnen.
 • Maak de zinnen kort. Zinnen langer dan één regel worden (vaak) beter leesbaar als ze gesplitst worden. Dit houdt de brief leesbaar, overzichtelijk en beknopt.
 
Voorbeeld lange en korte zinsconstructies:
Lange zin: “In mijn vorige functie heb ik veel te maken gehad met leveranciers, waarbij ik verantwoordelijk was voor het inkopen van grondstoffen en daaraan gekoppeld het beheren van het budget van de afdeling waar ik werkte.
Korte zinnen: ”In mijn vorige functie heb ik veel te maken gehad met leveranciers. Mijn verantwoordelijkheid was het inkopen van grondstoffen. Daarbij beheerde ik het budget van de afdeling waar ik werkte.”
De versie met korte zinnen wordt door de meeste mensen beter leesbaar gevonden. 

Tips inhoud sollicitatiebrief

Voordat we naar de opbouw van de sollicitatiebrief gaan kijken, eerst de meer tips over de inhoud:
 
Formuleer je zinnen positief. Een voorbeeld maakt dat meteen duidelijk:
Negatief: In de baan die ik nu heb zit geen uitdaging meer
Positief: Ik wil een baan waarin ik mee kan werken aan het ontwikkelen van nieuwe producten
 
Hou je zinnen en je brief kort. Veel mensen hebben de neiging om moeilijk en omslachtig te schrijven. Ga ook na of hetgeen u in de zin schrijft ook echt van belang is voor de selecteur die de brief leest.
Lang: Het valt niet uit te sluiten dat ik gehouden zal moeten worden aan mijn drie maanden opzegtermijn.
Kort: Ik heb een opzegtermijn van drie maanden.
 
Zorg dat de schrijfstijl past bij de organisatie waar u solliciteert. Kijk op de website of in een folder hoe het bedrijf zichzelf presenteert.
 
Zet geen rijtjes met sterke en minder sterke eigenschappen in de brief. Een of twee met een voorbeeld erbij zou kunnen maar een overzicht van competenties neem je op in je cv.
 
Vermijd zinconstructies met veel werkwoorden (vb: ik zou hebben gestudeerd);
 
Gebruik geen overdreven moeilijke woorden, zeker niet als u die anders ook niet gebruikt;
 
Laat zaken als salaris, auto van de zaak, e.d. buiten de brief. 
 
Benadruk uw kwaliteiten en vaardigheden die bij de functie passen. In een gesprek kunt u de kwaliteiten en ervaring die u mist eventueel benoemen als dit wordt gevraagd.
 
Begin niet elke zin met ‘Ik’. Dit leest niet prettig en komt vreemd over op de lezer. Probeer te variëren hiermee:
Ik: Ik vind een goede werksfeer belangrijk.
Variatie: Een goede werksfeer is belangrijk voor mij.

Opbouw sollicitatiebrief

Een gerichte sollicitatiebrief is een brief gericht op een vacature. Hier gaat het om een baan waarbij specifieke eisen worden gesteld aan de opleiding en ervaring.
 • Inleidende alinea / Openingszinnen
 • Kern
 • Afsluiting

Inleidende alinea / Openingszin

In het artikel over de openingszin sollicitatiebrief lees je meer over een goede pakkende eerste alinea. Maak het niet te ingewikkeld, en vooral niet te lang.

Kern sollicitatiebrief

In de kern van de sollicitatiebrief beantwoord je een aantal waarom-vragen. Je schrijft bijvoorbeeld waarom je gemotiveerd bent voor de functie en voor het bedrijf. En waarom je een geschikte kandidaat voor de functie bent. 
Voor de meeste sollicitanten is het onderdeel motivatie het moeilijkste onderdeel van de brief. Je motivatie voor een functie kan liggen in:
 • Werkzaamheden (je kent de werkzaamheden, je hebt daar iets in bereikt, je bent daar goed in, je bent al langer persoonlijk geïnteresseerd in bepaalde onderdelen enzovoorts).
 • Opleiding (je hebt een opleiding/trainingen/cursussen/webinars gevolgd, je hebt deze vakken in je pakket, je hebt stage gelopen)
 • Persoonlijke eigenschappen (je herkent jezelf in de gevraagde persoonlijke eigenschappen bijvoorbeeld doordat je al jaren de jeugdcompetitie organiseert bij de volleybalvereniging).
 • Organisatie (je wilt heel graag bij deze organisatie werken omdat...)
De vragen die je helpen om  de kern te schrijven:
 • Waarom solliciteert u op deze functie?
 • Waarom solliciteert u bij dit bedrijf?
 • Waarom bent u de meest geschikte kandidaat?
Voorbeeldzinnen “Waarom solliciteer je op deze functie?”:
 • “De functie van applicatiebeheerder lijkt me geweldig leuk werk. Vooral de combinatie van het werken met software en mensen tegelijk spreekt mij erg aan.”
Voorbeeldzinnen “Waarom solliciteer je bij dit bedrijf?”:
 • “Het feit dat deze functie beschikbaar komt bij Zirkort Professional Bikes B.V. betekent dat de applicaties inhoudelijk veel te maken zullen hebben met fietsen en fietsonderdelen. Dit is voor mij extra leuk omdat ik als hobby aan wielrennen doe en dus vanzelf veel interesse heb in de producten.”
 • “De sector spreekt me erg aan omdat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn die het werk nu en in de toekomst interessant zullen blijven houden.” 
 • “De dienstverlening spreekt me aan omdat het efficiënt, modern en digitaal is, maar toch met momenten van menselijk contact. Ik vind dat erg sterk en wil daar graag aan bijdragen.
 • “Juist omdat Essonex B.V. een groeiend bedrijf is, lijkt me het een uitdaging om te bedenken hoe deze groei in de organisatie het beste opgevangen kan worden zodat  de bedrijfsprocessen vlot blijven lopen.  
 • “De aard van uw organisatie spreekt me heel erg aan omdat het stukje menselijkheid en zingeving in het werk voor mij een bewuste keuze is. Graag wil ik meer betrokken zijn bij wat er in de maatschappij gebeurt en daar ook echt een bijdrage aan leveren.
 
Voorbeeldzinnen “Waaruit blijkt dat u de meest geschikte kandidaat bent?”: 
 • "Ik denk dat ik goed bij de functie en het bedrijf zal passen.  Een tweetal jaar geleden heb ik de opleiding tot applicatiebeheerder MBO-4 afgerond. Inmiddels heb ik enige ervaring opgedaan in het werk. Bij Entronis B.V. heb ik een protocol voor de helpdesk van het bedrijf geschreven en in de praktijk gebracht. Daarnaast vind ik het prettig om mensen te helpen wegwijs en zelfredzaam te worden met hun computer en de programma’s." 

Afsluiting sollicitatiebrief

In de afsluiting van de sollicitatiebrief schrijft u wat u hoopt dat het vervolg is op uw brief, namelijk dat u uitgenodigd wordt voor een gesprek. 
 
Voorbeeldzinnen:
 • “Deze brief is slechts een eerste kennismaking. Ik zou het prettig vinden deze sollicitatie tijdens een persoonlijk gesprek voor te zetten.”
 • “Gezien mijn werkervaring en competentieprofiel denk ik de juiste persoon voor de functie te zijn. Ik word dan ook graag uitgenodigd voor een gesprek om eens van gedachten te wisselen.”
 • “Met plezier geef ik in een gesprek een toelichting op mijn sollicitatie.”
 • “Graag zou ik uitgenodigd willen worden voor een sollicitatiegesprek, zodat ik mijzelf en mijn motivatie mondeling kan toelichten.”
 • “Er is nog zoveel meer om te vertellen over mezelf en hoe ik in deze functie zou passen dat dit niet in een brief past. Ik kijk dan ook uit naar een persoonlijk gesprek.”
 • “Vanzelfsprekend wil ik mijn sollicitatie graag in een gesprek toelichten.”
 • “Graag zou ik mijn motivatie voor deze functie in een persoonlijk gesprek toelichten.” 

Open sollicitatiebrief

Wat is er anders aan een open sollicitatiebrief? Het belangrijkste kenmerk van de open sollicitatie is dat het niet gericht is op een specifieke vacature binnen de organisatie. In de open sollicitatie is het moeilijker om de lezer te overtuigen omdat je niet precies weet waarvan je diegene moet overtuigen. Wat belangrijk is, is dat de brief enthousiasme en gedrevenheid uitstraalt. Maak ambities kenbaar en maak aannemelijk dat u geschikt bent voor bepaalde functies. Laat zien dat u een potentiële werknemer bent. De brief moet de lezer nieuwsgierig maken naar de persoon achter de brief. De brief werkt overtuigend als u laat blijken dat u zich heeft georiënteerd op de organisatie. 

Alternatieve sollicitatiebrief

In tijden dat er veel sollicitanten zijn en minder vacatures is het goed om je sollicitatie op te laten vallen tussen de berg brieven die een sollicitatiecommissie te verwerken krijgt. Dit kan door een aantrekkelijke brief met een sterke openingszin. En dit kan ook door je sollicitatie niet in de standaard vorm van een brief te gieten, maar er iets bijzonders van te maken. Hieronder staan enkele vormen die opvallen. Het is goed om te realiseren dat een alternatieve vorm niet altijd wordt gewaardeerd. Een sollicitatiebrief in de vorm van een rap zal wellicht niet worden gewaardeerd als je bij ING solliciteert voor Controller. Van deze functie als financieel beheerder verwacht men accuratesse en een zekere mate van serieus zijn. Een rap geeft wellicht mensen een ander beeld dan die van de serieuze en nauwkeurige vrouw of man die men zoekt. Dus: bedenk goed wat de alternatieve vorm van jou en je vaardigheden/persoonlijkheid zegt. Enkele alternatieve vormen van solliciteren:   
 
Portfolio
Een portfolio is een al dan niet digitale verzameling van wie je bent en wat je kennis en vaardigheden zijn. De bewijsmaterialen hiervan zitten ook in deze verzameling, bij wijze van spreken van je geboortecertificaat tot aan het certificaat van de training Omgaan met Psychiatrie die je laatst volgde. Ook staat in de portfolio wat je korte en lange termijndoelen zijn voor wat betreft je persoonlijke ontwikkeling, werkervaring enzovoorts.
 
Folder
Een folder die in plaats van een sollicitatiebrief uit een envelop komt schuiven. Dat valt op en zeker als de folder mooi is vormgegeven en precies vertelt wat de solliscitatiecommissie wil weten: Wie ben je en waarom ben jij de juiste vrouw of man.
 
Website
Als je handig bent met websites, zet dan op je eigen domeinnaam een sollicitatiebrief  (met beperkte toegang/wachtwoord). Je kunt dan de toekomstige werkgever een link geven naar je sollicitatie in een e-mail of in een korte sollicitatiebrief. 
 
Youtube
Op je eigen YouTube kanaal kun je een videosollicitatie plaatsen met beperkte toegang. Hierdoor kunnen alleen bepaalde mensen de video bekijken. Een video is een gewaagde maar wel dappere manier van jezelf presenteren. Past deze manier bij jou?
 
Gedicht / Verhaal
Een gedicht of verhaal schrijven en/of voordragen kan een hele leuke manier zijn om iets van jezelf te laten zien. Het is zeker anders dan anders en zal de nodige aandacht krijgen.
 
Lied / rap
Een lied of rap moet natuurlijk gezongen worden en kan niet alleen op papier blijven. Op video opnemen (en bijvoorbeeld publiceren op You Tube) zou wel een mogelijkheid zijn om niet live te zingen als je dat te spannend vindt.
 
En zo kun je je sollicitatie op allerlei manieren vormgeven. Kies een vorm waarbij je je prettig genoeg voelt, maar durf tegelijk wat van jezelf te laten zien, want dat is toch vaak nodig om de baan te krijgen. 

Auditie of Proef

Zo kun je je sollicitatie ook zien als een soort auditie. Bij bepaalde functies zoals zangdocent (“Wil je dit lied zingen?”) of automonteur (“Wat zou er mis kunnen zijn met deze auto?”) kun je dit misschien wel voorstellen. Hoe zit dat met jouw beroep?
Zou je ook iets van je werkzaamheden kunnen laten zien tijdens een sollicitatie? Of is het misschien mogelijk om eens een middag of langer als proef te werken zodat men kan zien wat je kennis, vaardigheden en kwaliteiten zijn.

Controleren sollicitatiebrief

Als je sollicitatie(brief) klaar is, laat iemand anders er dan nog eens naar kijken. Het blijkt namelijk vaak dat mensen die een sollicitatiebrief geschreven hebben, daar zo intensief mee bezig zijn geweest dat ze zelf over fouten heen lezen.

Versturen sollicitatiebrief

Het versturen van de sollicitatiebrief met cv kan via e-mail of via de post. Vaak staat een voorkeur in de vacature aangegeven. Stuur altijd een CV mee. Kijk ook eens bij de tips en opbouw van een helder CV. 
Als je de brief per e-mail stuurt, vink dan de optie “Vragen om leesbevestiging” aan, dan weet je of je e-mail goed is aangekomen. Vergeet dit niet want ook e-mail kan de bestemming wel eens niet bereiken, bijvoorbeeld door een bijlage die “te groot” is of een bestandsextensie heeft die niet geaccepteerd wordt door de e-mailserver van het bedrijf. 
Als je de brief per post stuurt, zorg dan voor een nette langwerpige envelop. A4-papier past er in de breedte in. De brief en cv moeten in de lengte in drieën gevouwen worden. 

Reactie op sollicitatiebrief

Meestal krijg je binnen een week een reactie per e-mail of binnen twee weken een reactie per brief.

Afwijzing op sollicitatiebrief

Een afwijzing op je sollicitatie is niet iets waar je vrolijk van wordt. Zeker niet als je er al meerdere hebt gehad. Het is goed om te beseffen dat de mensen in een sollicitatiecommissie 1 vacature hebben en soms wel meer dan 100 kandidaten. Er zijn dus vrijwel altijd veel meer mensen met een afwijzing dan mensen die de baan hebben. Het is prettig als je op een goede manier met deze situatie om kunt gaan. 
 
Je kunt een organisatie gerust bellen om te vragen waarom ze u niet hebben uitgenodigd voor een gesprek. Je hebt immers de moeite genomen om te solliciteren, dan is het niet vreemd om te willen weten waarom je niet bent uitgenodigd. Je kunt natuurlijk vragen wat ze van je sollicitatiebrief en cv vinden. Misschien hebben ze een advies/tip voor je? Kunnen ze je CV bewaren voor toekomstige vacatures?

Op gesprek!

Wat een beloning voor al je inspanningen. Nu krijg je de kans om te laten zien wie je bent en waarom je geschikt bent voor die nieuwe stap in je carrière de baan. Of leg je de lat misschien iets lager voor jezelf en ga je op sollicitatiegesprek om eens te kijken of de baan wat voor je is? Meer hierover lees je in het gedeelte over een sollicitatiegesprek voeren. 
Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse OpleidingOpleiding
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
- Beroepentest
Professionele beroepskeuzetest
Collapse WerkWerk
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referenties
- - Referenties: Extra tips!
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Outplacement
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
Big Five persoonlijkheidstest
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
Competenties in je CV
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Algemene Voorwaarden
Beveiliging
Privacyreglement
Klachtenprocedure
Cookies
Ideeën
Winacties
- Spelvoorwaarden