Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Beroepsofficier bij de Koninklijke Marine

Beroepsofficier bij de Koninklijke Marine

Als beroepsofficier Marine geef je leiding aan een onderdeel van de Koninklijke Marine. Dat kan bij een uitvoerende (gevechts)dienst zoals bij het Korps Mariniers, één van de vlooteenheden, de Defensie Duikgroep of de Admiraliteit. Maar dat kan ook bij één van de ondersteunende diensten zoals de Dienst Hydrografie of het Duikmedisch centrum. Dit is afhankelijk van jouw capaciteiten, ervaring en specialisatie. Je helpt met jouw mariniers ofwel medewerkers bij het uitvoeren van de taken van de Marine: In Nederland en in het buitenland helpen bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en rampen. Naast het uitvoeren van de concrete opdrachten en taken van je krijgsonderdeel ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en paraatheid van jouw mensen.
Je werkt als beroepsofficier Marine dus bij de Koninklijke Marine en dus bij Defensie. Daar werk je samen met de onderofficier, marinier, beroepsofficier Landmacht, beroepsofficier Luchtmacht, beroepsofficier Marechaussee enzovoorts.

De taken van een beroepsofficier Marine kunnen onder andere zijn:

 • Aanvoeren van militairen, voertuigen, munitie
 • Medische en humanitaire hulp verlenen
 • Inlichtingen verzamelen vanuit posities op of in het water
 • Vuursteun vanuit de zee bieden
 • Beschermen en verdedigen Nederlands grondgebied
 • Kustwacht ondersteunen
 • Zoek- en reddingsacties uitvoeren
 • Opruimen niet-ontplofte explosieven op zee en in havengebieden
 • Duikexpertise en duikmedische assistentie verlenen
 • Hydrografische metingen voor het maken van zeekaarten
 • Civiele autoriteiten ondersteunen bij onder meer natuurrampen of het zoeken naar vermiste personen
 • Werken met radar, sonar en communicatieapparatuur
 • Beschermen van het grondgebied en de wateren van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied
 • Leiding geven aan onderofficieren en aan gevechts- of andere uitvoerende troepen
 • Inlichtingen lezen en/of samenstellen
 • Planningen maken
 • Strategisch overleg bijwonen
 • Opleiding van mariniers coördineren
 • Oefenen van oorlogs- of rampsituaties
 • Uitvoeren internationale opdrachten
 • Reizen naar verre (oorlogs- of ramp)gebieden
 • Toepassen van regels, protocollen en procedures van je eenheid
 • Toepassen van regels, protocollen en procedures rondom militair en humanitair recht

Persoonlijkheid Beroepsofficier bij de Koninklijke Marine

 • Gestructureerd
 • Ondernemend
 • Onderzoekend

Het gestructureerde persoonstype is gericht op duidelijke, afgebakende werkzaamheden. Kernwoorden zijn systematisch, methodisch en risicomijdend.

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

De persoonlijkheid van een Beroepsofficier bij de Koninklijke Marine bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Beroepsofficier bij de Koninklijke Marine

 • Discipline hebben
 • Leidinggeven
 • Assertief zijn (Assertiviteit)
 • Besluitvaardig zijn
 • Conflicten hanteren (Conflicthantering)
 • Durf hebben
 • Energie hebben
 • Instructie geven (Instrueren)
 • Organisatiebewustzijn (Organisatiesensitiviteit)
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht zijn
 • Stressbestendig zijn (Stresstolerantie)

Discipline hebben: Het nakomen van afspraken en het volgen van regels en voorschriften.

Leidinggeven: Het sturen van gedrag van individuen en groepen (team/afdeling/divisie).

Assertief zijn: Op een goede manier opkomen voor je eigen belang, mening of visie, voor het belang van de organisatie en/of voor gestelde doelen.

Besluitvaardig zijn: Vlot de juiste beslissingen nemen.

Conflicten hanteren: Het zodanig handelen bij een (opkomend) conflict dat escalatie wordt voorkomen en er wederzijdse instemming en/of begrip over het onderwerp van conflict en de ontstane situatie kan plaatsvinden.

Durf hebben: Bepaalde activiteiten uitvoeren om doelen te bereiken ondanks de persoonlijke risicos die er zijn.

Energie hebben: Veel lichamelijke kracht en gezondheid hebben om veeleisende lichamelijke activiteiten uit te kunnen voeren.

Instructie geven: Duidelijke aanwijzingen geven over hoe iets gedaan moet worden. Dit kunnen instructies over werkwijze, veiligheid, gezondheid, hygiene en sociale omgang zijn.

Organisatiebewustzijn: Doorzien wat bepaalde acties, beslissingen en keuzes betekenen voor (delen van) de organisatie en om dit inzicht ook uit te dragen naar de betrokkenen.

Plannen en organiseren: Het vastleggen van werkzaamheden in een tijdschema en het regelen van de middelen en mensen die nodig zijn voor die werkzaamheden.

Resultaatgericht zijn: In staat zijn om met energie, motivatie en vasthoudendheid actie te ondernemen om het bedoelde resultaat te bereiken.

Stressbestendig zijn: Werkzaamheden op het gevraagde niveau blijven doen als de werkomstandigheden (opeens) moeilijk worden door een probleem, crisis, drukte in de directe omgeving, niet werkende apparatuur enzovoorts, kortom door een verhoogde werkdruk.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Beroepsofficier bij de Koninklijke Marine misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Beroepsofficier bij de Koninklijke Marine

 • Krijgswetenschappen - WO Bachelor
 • Militaire Bedrijfswetenschappen - WO Bachelor
 • Militaire Systemen & Technologie - WO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Beroepsofficier bij de Koninklijke Marine

In de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur zijn zeer uiteenlopende beroepen te vinden. Het aantal vacatures is meestal relatief constant in deze sector omdat deze publieke sector altijd moet blijven functioneren, ondanks een eventuele economische recessie of bezuinigingsronde vanuit de politiek. De beroepen in deze sector hebben een belangrijke bijdrage aan het functioneren van en de orde in onze democratie en maatschappij. Kijk gerust eens bij de andere beroepen in de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur als je je naast Beroepsofficier bij de Koninklijke Marine nog wat verder wilt oriënteren.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Beroepsofficier bij de Koninklijke Marine. Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.