Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Tolk gebarentaal | Tolk NGT

Tolk gebarentaal | Tolk NGT

Als tolk gebarentaal, ook wel doventolk genoemd, vertaal je gesproken taal (Nederlands of een andere taal) in gebarentaal en andersom. Dit kan in een gesprek dat ter plaatse of via een video-oproep plaatsvindt. NGT staat voor Nederlandse GebarenTaal. Het woord doventolk of slechthorenden tolk is misschien een wat ouderwetse benaming maar wordt nog steeds veel gebruikt. Het werk lijkt uiteraard erg op dat van een tolk, maar heeft een extra dimensie door het gebruik van gebaren en het inzicht dat men krijgt/heeft in de dovencultuur.
Je werkt als tolk gebarentaal bij een tolk- en vertaalbureau, commerciële organisatie, bij overheidsinstanties voor bijvoorbeeld internationale betrekkingen, het Europees parlement, congrescentrum, een rechtbank of als zelfstandige.

De taken van een tolk gebarentaal/doventolk zijn onder andere:

 • Ontwikkelingen in je taalgebieden volgen
 • Achtergrondinformatie lezen over gespreksonderwerpen
 • Achtergrondinformatie lezen over sprekers/toehoorders
 • Relevante vaktaal/vakjargon leren
 • Reizen naar locaties
 • Tolken
 • Nabespreken
 • Rapporteren

Persoonlijkheid Tolk gebarentaal | Tolk NGT

 • Mensgericht
 • Creatief
 • Onderzoekend

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het creatieve persoonstype is gericht op werk waarbij de grenzen niet vooraf zijn bepaald. Kernwoorden zijn creatief, innovatief  en expressief.

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

De persoonlijkheid van een Tolk gebarentaal | Tolk NGT bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Tolk gebarentaal | Tolk NGT

 • Assertief zijn (Assertiviteit)
 • Cliëntgericht zijn (Klantgerichtheid)
 • Flexibel zijn (Flexibiliteit/Aanpassingsvermogen)
 • Gesprekken voeren
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Interpersoonlijk bewustzijn (Sociale sensitiviteit)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Leren (Leervermogen)
 • Nauwkeurig zijn (Detailgerichtheid)
 • Onafhankelijk zijn (Autonomie)
 • Stressbestendig zijn (Stresstolerantie)
 • Vakgericht zijn (Specialistisch)

Assertief zijn: Op een goede manier opkomen voor je eigen belang, mening of visie, voor het belang van de organisatie en/of voor gestelde doelen.

Clientgericht zijn: Luisteren naar de (soms niet uitgesproken) wensen en behoeften van klanten/cliënten en hier rekening mee houden.

Flexibel zijn: Het zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (taken, werkomgeving, mensen enzovoorts).

Gesprekken voeren: De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Interpersoonlijk bewustzijn: De beweegredenen, gedachten, emoties en/of de belangen van de ander in beeld hebben.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Leren: In staat zijn om gevraagde kennis en vaardigheden snel te kunnen aanleren.

Nauwkeurig zijn: Details zoals bedragen, getallen, centimeters, grammen en dergelijke vlot en juist te kunnen meten/berekenen, verwerken en gebruiken.

Onafhankelijk zijn: Een eigen mening of visie op bijvoorbeeld werkprocessen of dienstverlening hebben en die gebruiken om het werk goed te laten verlopen en de missie van de organisatie te laten slagen.

Stressbestendig zijn: Werkzaamheden op het gevraagde niveau blijven doen als de werkomstandigheden (opeens) moeilijk worden door een probleem, crisis, drukte in de directe omgeving, niet werkende apparatuur enzovoorts, kortom door een verhoogde werkdruk.

Vakgericht zijn: Ruim voldoende kennis en vaardigheden hebben in een heel specifiek vakgebied.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Tolk gebarentaal | Tolk NGT misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Tolk gebarentaal | Tolk NGT

 • Opleiding Tolk-Vertaler - HBO Bachelor
 • Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Bacheloropleiding tot Tolk NGT - HBO Bachelor
 • Vertaalacademie - HBO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Tolk gebarentaal | Tolk NGT

In de sector Media en communicatie zijn er veel beroepen en vacatures te vinden die zowel creatieve, technische als communicatieve vaardigheden van mensen vragen. Voor een grote groep mensen is dit een prachtige combinatie die het werken in deze sector zowel intensief als uitdagend en spannend maakt. Kijk ook eens bij andere beroepen dan Tolk gebarentaal | Tolk NGT in deze sector in het artikel Sector Media en communicatie. Klik door om tips te lezen voor bijvoorbeeld je sollicitatiebrief of gewoon om in het algemeen meer te lezen over solliciteren.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Tolk gebarentaal | Tolk NGT. Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.