Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Mediator (Conflictbemiddelaar)

Mediator (Conflictbemiddelaar)

Als mediator / mediation consultant ben je conflictbemiddelaar en zorg je voor oplossingen buiten gerechtelijke procedures om. Jij bent dus de neutrale derde partij die een conflict tussen 2 partijen probeert op te lossen zodat er geen rechtsgang nodig is. Het kan gaan om conflicten tussen particulieren zoals in scheidingsbemiddeling, burenruzies en familieruzies. En het kan gaan om conflicten van zakelijke aard, tussen organisaties zoals een zakelijk conflict over levering van diensten of producten of tussen een consument of medewerker en een organisatie zoals een arbeidsconflict. Het werk als mediator houdt in dat je geen standpunt inneemt (neutraliteit) en je vooral richt op het herstellen van het vertrouwen en het komen tot oplossingen. De gesprekken voer je met de betrokkenen zelf of met hun woordvoerders, adviseurs of advocaten. Na de gesprekken leg je de afgesproken oplossingen en eventuele geheimhoudingsafspraken vast in een overeenkomst.
Je werkt als mediator meestal als zelfstandig en onafhankelijk bemiddelaar om neutraliteit en onpartijdigheid te waarborgen. Daar werk je regelmatig samen met een advocaat, notaris en/of arbeidskundige.

De taken van een mediator zijn onder andere:

 • Inlezen in problematiek
 • Afspraken plannen met betrokkenen
 • Bemiddelingsgesprekken voeren
 • Afspraken vastleggen in een overeenkomst

Persoonlijkheid Mediator (Conflictbemiddelaar)

 • Mensgericht
 • Ondernemend
 • Gestructureerd

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het ondernemende persoonstype is gericht op leidinggeven en verkopen. Kernwoorden zijn initiatiefrijk, commercieel en risiconemend.

Het gestructureerde persoonstype is gericht op duidelijke, afgebakende werkzaamheden. Kernwoorden zijn systematisch, methodisch en risicomijdend.

 

De persoonlijkheid van een Mediator (Conflictbemiddelaar) bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Mediator (Conflictbemiddelaar)

 • Conflicten hanteren (Conflicthantering)
 • Analyseren
 • Assertief zijn (Assertiviteit)
 • Creatief denken (Creativiteit)
 • Durf hebben
 • Gesprekken voeren
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Interpersoonlijk bewustzijn (Sociale sensitiviteit)
 • Intrapersoonlijk bewustzijn (Zelfmanagement)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Onafhankelijk zijn (Autonomie)
 • Onderhandelen
 • Overtuigen
 • Resultaatgericht zijn
 • Stressbestendig zijn (Stresstolerantie)

Conflicten hanteren: Het zodanig handelen bij een (opkomend) conflict dat escalatie wordt voorkomen en er wederzijdse instemming en/of begrip over het onderwerp van conflict en de ontstane situatie kan plaatsvinden.

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Assertief zijn: Op een goede manier opkomen voor je eigen belang, mening of visie, voor het belang van de organisatie en/of voor gestelde doelen.

Creatief denken: Op een nieuwe manier kijken naar bijvoorbeeld vormgeving, concepten of tekst.

Durf hebben: Bepaalde activiteiten uitvoeren om doelen te bereiken ondanks de persoonlijke risicos die er zijn.

Gesprekken voeren: De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Interpersoonlijk bewustzijn: De beweegredenen, gedachten, emoties en/of de belangen van de ander in beeld hebben.

Intrapersoonlijk bewustzijn: Het hebben van inzicht in de eigen sterke en minder sterke eigenschappen en vaardigheden en het kunnen reflecteren daarop (zelfreflectie).

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Onafhankelijk zijn: Een eigen mening of visie op bijvoorbeeld werkprocessen of dienstverlening hebben en die gebruiken om het werk goed te laten verlopen en de missie van de organisatie te laten slagen.

Onderhandelen: Heldere doelen en grenzen stellen over het pakket van onderhandeling, argumenten bedenken en uitdragen ten bate van deze doelen en grenzen en in staat zijn een compromis te sluiten.

Overtuigen: Het zorgen dat anderen een mening, gedachtegang, plan en/of idee overnemen door de juiste argumenten en sfeer te gebruiken.

Resultaatgericht zijn: In staat zijn om met energie, motivatie en vasthoudendheid actie te ondernemen om het bedoelde resultaat te bereiken.

Stressbestendig zijn: Werkzaamheden op het gevraagde niveau blijven doen als de werkomstandigheden (opeens) moeilijk worden door een probleem, crisis, drukte in de directe omgeving, niet werkende apparatuur enzovoorts, kortom door een verhoogde werkdruk.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Mediator (Conflictbemiddelaar) misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.


 

Opleidingen, cursussen en trainingen Mediator (Conflictbemiddelaar)

 • Cognition, Language and Communication - WO Bachelor
 • Counselling - HBO Bachelor
 • Organisatiepsychologie - HBO Bachelor
 • Psychologie - WO Bachelor
 • Toegepaste Psychologie - HBO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Mediator (Conflictbemiddelaar)

In de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur zijn zeer uiteenlopende beroepen te vinden. Het aantal vacatures is meestal relatief constant in deze sector omdat deze publieke sector altijd moet blijven functioneren, ondanks een eventuele economische recessie of bezuinigingsronde vanuit de politiek. De beroepen in deze sector hebben een belangrijke bijdrage aan het functioneren van en de orde in onze democratie en maatschappij. Kijk gerust eens bij de andere beroepen in de sector Justitie, veiligheid en openbaar bestuur als je je naast Mediator (Conflictbemiddelaar) nog wat verder wilt oriënteren.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Mediator (Conflictbemiddelaar). Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.