Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Psychomotorisch therapeut

Psychomotorisch therapeut

Als psychomotorisch therapeut begeleidt je mensen met emotionele, sociale of psychische problemen. Je helpt hen door activiteiten met hen te ondernemen. Op deze manier kunnen mensen bijvoorbeeld in contact komen met (weggestopte) gevoelens, contact maken met anderen, anders met problemen leren omgaan, meer zelfvertrouwen krijgen of inzicht krijgen in hun persoonlijkheid. Je middel daarvoor is sport en spel. Je kunt mensen begeleiden bij bijvoorbeeld adhd, autisme, eetstoornissen, verslaving, depressie, angst- en dwangstoornissen, PTSS (trauma’s), rouwverwerking en andere emotionele problemen. Je kunt de therapie in individuele sessies of in groepssessies geven. Andere specialisaties in dit werkveld van een creatief therapeut zijn bijvoorbeeld de muziektherapeut, dramatherapeut, beeldend therapeut en de speltherapeut. Voor een aantal van deze specialisaties zijn zowel bachelor als master opleidingen zoals voor de psychomotorisch therapeut (master).
Je werkt als creatief therapeut bijvoorbeeld bij een GGZ-instelling, verzorgingshuis, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijk beperking, medisch kinderdagverblijf, gevangenis, instelling voor verslavingszorg. Daar werk je samen met onder andere een sociotherapeut en psycholoog.

De taken van een creatief therapeut zijn onder andere:

 • Observatie en onderzoek
 • Behandelplan met cliënt opstellen
 • Therapiesessies voorbereiden
 • Uitvoeren en evalueren
 • Bevindingen rapporteren
 • Overleggen met ouders/verzorgers of andere belanghebbenden zoals leerkrachten
 • Materialen inkopen

Persoonlijkheid Psychomotorisch therapeut

 • Mensgericht
 • Creatief
 • Onderzoekend

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het creatieve persoonstype is gericht op werk waarbij de grenzen niet vooraf zijn bepaald. Kernwoorden zijn creatief, innovatief  en expressief.

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

De persoonlijkheid van een Psychomotorisch therapeut bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Psychomotorisch therapeut

 • Interpersoonlijk bewustzijn (Sociale sensitiviteit)
 • Analyseren
 • Cliëntgericht zijn (Klantgerichtheid)
 • Coachen
 • Conflicten hanteren (Conflicthantering)
 • Creatief denken (Creativiteit)
 • Energie hebben
 • Gesprekken voeren
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Mondeling uitdrukken
 • Relaties opbouwen (Sociabiliteit)
 • Zorgzaam zijn (Hulpvaardigheid)

Interpersoonlijk bewustzijn: De beweegredenen, gedachten, emoties en/of de belangen van de ander in beeld hebben.

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Clientgericht zijn: Luisteren naar de (soms niet uitgesproken) wensen en behoeften van klanten/cliënten en hier rekening mee houden.

Coachen: Het begeleiden van een individu of groep in een proces van positieve verandering.

Conflicten hanteren: Het zodanig handelen bij een (opkomend) conflict dat escalatie wordt voorkomen en er wederzijdse instemming en/of begrip over het onderwerp van conflict en de ontstane situatie kan plaatsvinden.

Creatief denken: Op een nieuwe manier kijken naar bijvoorbeeld vormgeving, concepten of tekst.

Energie hebben: Veel lichamelijke kracht en gezondheid hebben om veeleisende lichamelijke activiteiten uit te kunnen voeren.

Gesprekken voeren: De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Mondeling uitdrukken: Met gemak goed en vlot (Nederlands) kunnen praten.

Relaties opbouwen: Het gemakkelijk en vlot contact maken met (onbekende) mensen.

Zorgzaam zijn: De bereidheid om mensen te helpen waar zorg/hulp nodig is en te bekijken wat mensen zelf kunnen doen (zelfredzaamheid).

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Psychomotorisch therapeut misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Psychomotorisch therapeut

 • Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie - HBO Bachelor
 • Vaktherapie - HBO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Psychomotorisch therapeut

Vacatures zijn er in de sector Gezondheidszorg en welzijn de komende jaren meer dan genoeg. Er zijn gewoonweg te weinig mensen voor veel van de beroepen in deze sector. Wil je naast Psychomotorisch therapeut, andere beroepen en vacatures zien? Ga dan eens naar het overzicht van beroepen in de gezondheidszorg en welzijn. Of wil je juist gelijk het initiatief nemen en solliciteren op één van de vacatures? Kijk dan eens naar de "7 stappen van succesvol solliciteren"?

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Psychomotorisch therapeut. Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.