Informatie over Testcentrum Groei

HELPDESK 0418 642023
 

 
Kwaliteitscultuur

Kwaliteitscultuur

De kwaliteitscultuur van een organisatie begint nooit bij een handboek, maar altijd bij de visie en missie van een organisatie. Deze visie en missie moet simpelweg in de praktijk worden gebracht door mensen. Mensen zijn dus de dragers van de cultuur, zij zorgen namelijk voor klantvriendelijkheid, goede producten en diensten en goede informatie.

Bij de oprichting van Testcentrum Groei B.V. op 17 mei 2013 als afsplitsing van Onderwijsbureau Groei is de nadruk gelegd op kwaliteit. Het managen van deze voorgenomen kwaliteit en kwaliteitsgroei betekende -naast de grote investeringen in software - ook het investeren in de kwaliteitsbewaking van alle processen die plaatsvinden in onze organisatie. Van productontwikkeling tot verkoop, van persoonsregistratie tot klantencontacten, van inkoop tot financiële administratie en meer.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is vanaf 2013 opgebouwd uit vanuit onze visie en missie, vanuit procedurebeschrijvingen van verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering en vanuit wettelijke procedures en aanbevelingen. Aan het ontwerp en de ontwikkeling van het kwaliteitshandboek en het kwaliteitsmanagementsysteem hebben verschillende collega’s van Testcentrum Groei B.V. en verschillende externe contacten een bijdrage geleverd. Hiermee is draagvlak gecreëerd onder de collega’s om conform dit systeem te werken.

Het kwaliteitshandboek geeft informatie over de bedrijfsvoering van Testcentrum Groei, de procedures, en vooral dus over de visie, missie en waarden die de basis vormen van het concept waarmee wordt gewerkt. Ook staat hierin zo beknopt en helder mogelijk beschreven wat er in deze organisatie wordt verwacht van een medewerker en wat men van deze organisatie als geheel mag verwachten.

Het kwaliteitshandboek geeft aan samenwerkende organisaties, bijvoorbeeld leveranciers en extern ingehuurde deskundigen, een beeld hoe onze organisatie werkt en welke visie, waarden en kwaliteitsprocedures hieraan ten grondslag liggen. Het handboek waarin het kwaliteitsmanagementsysteem staat beschreven is op aanvraag beschikbaar.