Informatie over Testcentrum Groei

HELPDESK 0418 642023

 
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om u als gebruiker van onze website te informeren over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten zijn op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt. De AVG is de Nederlandse uitwerking van de Europese wet met de naam General Data Protection Regulation (GDPR).

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Gegevensverwerking
 • Cookies
 • Privacy rechten
 • Beveiliging
 • Contact

Gegevensverwerking

De gegevens van u als bezoeker en/of testdeelnemer of testbegeleider worden gebruikt voor een aantal doelen. Hieronder staan deze doelen genoemd met daarbij telkens de gegevens die voor dat doel verzameld/verwerkt worden.

 1. Het stroomlijnen van testafnames/betalingen (Let op, dit betreft cookies).
  Om te zorgen dat de gegevens van bijvoorbeeld testantwoorden en betalingen op de juiste manier worden weergegeven en verwerkt, plaatst onze website cookies op het door de bezoeker/testdeelnemer/testbegeleider gebruikte apparaat. Deze zogenaamde sessie-cookies zijn nodig om het proces van onze dienstverlening zonder fouten te laten verlopen. Een cookie is een klein bestand dat op een apparaat wordt geplaatst zodat het mogelijk is voor een website om te zien dat dit apparaat al eerder op de website is geweest en waar de gebruiker van het apparaat zich bevindt in het proces van (in dit geval) een testafname of betaling.
 2. Het berekenen van de testrapportage.
  Voor de berekening van de testrapportage zijn natuurlijk de antwoorden op de testvragen nodig. Daarnaast hebben wij bij genormeerde testen ook de leeftijd en/of het geslacht en/of het opleidingsniveau en/of de nationaliteit nodig. We kunnen dan de uitslag van een testdeelnemer vergelijken met een groep mensen met dezelfde kenmerken. Daarnaast vragen we de naam van de testdeelnemer om de testrapportage te personaliseren; de naam komt op de voorzijde, in de bestandsnaam en in de inhoudelijke tekst voor.
 3. Het opmaken van de rekening/factuur voor een particuliere klant/consument.
  In de tenaamstelling van deze rekening wordt de naam van de testdeelnemer gebruikt.
 4. Het verzenden van de testrapportage en de factuur.
  Voor het versturen hiervan is uw e-mailadres en uw naam (als aanhef) nodig. 
 5. Het onderzoeken van de test(vragen) met antwoorden (van vaak meer dan 1000 mensen) voor testontwikkeling.
  De validiteit, betrouwbaarheid en normgroepen worden in dit proces onderzocht aan de hand van anoniem gemaakte testantwoorden. In dit verwerkingsproces worden dus geen persoonsgegevens gebruikt die herleidbaar zijn tot een bepaald persoon.
 6. Het sturen van een bericht wanneer een betaling niet is gelukt, door bijvoorbeeld een slechte netwerkverbinding of een storing.
  Om dit bericht te versturen gebruiken we het e-mailadres van de testdeelnemer indien dit bekend is.
 7. Het analyseren van het gedrag van websitebezoekers op onze website (Let op, dit betreft cookies).
  Testcentrum Groei maakt gebruik van het statistiekprogramma Google Analytics om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Deze statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van onze website, zoals de meest gevraagde pagina's, de bezoekduur enzovoorts. Deze informatie wordt anoniem gemaakt door Google. Het doel van de analyse is om de inrichting van de website te optimaliseren voor de bezoekers. In dit verwerkingsproces worden dus geen persoonsgegevens gebruikt die herleidbaar zijn tot een persoon. Er worden wel cookies geplaatst om bijvoorbeeld te kunnen meten of iemand een nieuwe of een terugkerende bezoeker is.
 8. Het sturen van een nieuwsbrief.
  Na toestemming van een testdeelnemer, die door het aanvinken van een checkbox voor of na een testafname of in het account is gegeven, kunnen wij een testdeelnemer een nieuwsbrief sturen met informatie over bijvoorbeeld een nieuwe test, nieuwe informatieve artikelen en andere nieuwswaardigheden. De verzamelde e-mailadressen worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan andere organisaties.
 9. Het linken naar Sociale Media (Let op, dit betreft cookies).
  Door het met knoppen linken naar Sociale Media bedrijven laten wij zien wat onze andere communicatiekanalen zijn en hoeveel mensen in ons online testcentrum geïnteresseerd zijn. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om onze bedrijfspagina op diverse Sociale Media te volgen/delen/liken. Als een bezoeker en knop (bijvoorbeeld de Like-knop van Facebook) gebruikt, dan wordt het feit dat de bezoeker op onze website komt geregistreerd door het Sociale Media bedrijf. Dit gaat door middel van cookies. Als u op deze manier niet “gevolgd” wilt worden, gebruikt u in dat geval alstublieft deze knoppen niet om met onze Sociale Mediakanalen te linken. U kunt bijvoorbeeld ook rechtstreeks naar Facebook.nl surfen en daar zoeken op ons bedrijf. Dan kunt u zonder dat uw bezoek aan onze website wordt geregistreerd, onze Facebook-pagina bekijken en dergelijke.
 10. Bezoekers de kans geven om contact met ons bedrijf en onze medewerkers te maken.
  Via e-mail, webformulieren, telefoon (voicemail buiten kantoortijden of bij drukte) kunnen bezoekers hun vraag stellen, opmerkingen of reviews geven, informatie aanvragen. Deze gegevens komen binnen in onze mailbox. Het kan dan om allerlei gegevens gaan die de bezoeker zelf verstrekt waaronder uiteraard de naam en het emailadres van de bezoeker. 
 11. Het aanhouden van een account
  Voor zakelijk testgebruik bieden wij organisaties en hun medewerkers (testbegeleiders genaamd) een account genaamd Mijn testcentrum. In dit account worden gegevens van de organisaties, de testdeelnemers en diverse testresultaten per deelnemer bijgehouden.
  Particuliere testdeelnemers zelf kunnen ook een account aanhouden waarin resultaten inzichtelijk zijn.
 12. Operationele doelen en opslag
  Om de website/webapplicatie online te laten werken is deze samen met back-ups opgeslagen bij een hosting provider.  
 13. Softwareontwikkeling en probleemoplossing
  Om de software verder te kunnen ontwikkelen, te beheren/onderhouden en eventuele problemen te kunnen oplossen zijn er afspraken gemaakt met een Nederlandse softwareontwikkelaar en beheerder.

De organisaties die met ons samen de gegevens van onze websitebezoekers en overige contacten veilig verwerken zijn:

 1. Microsoft: Opslag van data, webserversoftware en e-mailverkeer
 2. Send in blue (Franse email-provider): E-mailverkeer naar gebruikers.
 3. TransIP (Nederlands hostingsbedrijf): Webserver hosting (VPS)
 4. Softwareplan (Nederlands softwarebedrijf): Service en ontwikkeling webapplicatiesoftware
 5. Google: Google analytics
 6. Mollie: Payment service provider (betalingspartner)   

Al deze organisaties zijn onderworpen aan de GDPR/AVG.

Cookies

Zoals hierboven al aangegeven worden via onze website dus cookies geplaatst op het door de bezoeker gebruikte apparaat bij:

 1. Het gestroomlijnd laten verlopen van testafnames en betalingen (sessie-cookies)
 2. Het analyseren van het gedrag van website bezoekers om de website te verbeteren.
 3. Het gebruiken van sociale mediaknoppen.

Uw privacy rechten

Hieronder staat uitgelegd wat uw privacy rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen bij ons. Het gaat om 7 afzonderlijke rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die bij een organisatie zijn geregistreerd. Voor de volledigheid benoemen we alle 7 rechten, maar niet alle rechten zijn volgens ons van toepassing op onze organisatie en website.

 1. Recht op dataportabiliteit:
  Dit recht houdt in dat u het recht heeft op uw persoonsgegevens die u als bezoeker/klant aan ons heeft verstrekt om deze bijvoorbeeld digitaal over te zetten naar een andere aanbieder. Het gaat hierbij niet alleen om accountgegevens, maar vooral om allerlei gegevens die wij niet van u bijhouden zoals zoekgeschiedenis, locatiegegevens, favorieten en dergelijken. Via website-analyse wordt wel allerlei zaken bijgehouden zoals uw klikgedrag, maar dit gebeurt anoniem (zie de tekst over “cookies”).
  Uitoefenen van dit recht lijkt dan op dit moment praktisch niet uitvoerbaar.
 2. Recht op vergetelheid:
  Dit recht houdt in dat u het recht heeft om, in een aantal gevallen, uw persoonsgegevens die bij ons staan geregistreerd, te laten wissen. 
  Als u dit wilt kunnen we uw naam, geboortedatum en andere persoonlijke gegevens wissen. 
 3. Recht op inzage:
  Dit recht houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke. Wij zijn dan verplicht u te laten weten of wij uw gegevens gebruiken, hoe we ze hebben verzameld, wat het doel hiervan is of we de gegevens hebben verstrekt aan derden. Natuurlijk kunt u deze gegevens dan ook zien. 
  Als u dit wilt, kunnen we naar het bij ons bekende e-mailadres een bestand sturen met uw persoonlijke gegevens zoals deze zijn opgeslagen. Daarnaast kunt u een spreadsheet-bestand (Excel) aanvragen met de antwoorden op de testvragen van uw testafname. De kosten van dit Excel-bestand zijn 10 euro i.v.m. de bewerkingen die wij moeten doen om deze data in het bestand te krijgen.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling:
  Dit recht houdt in dat u onjuiste persoonsgegevens die bij ons staan geregistreerd kunt laten wijzigen of aanvullen. 
  Als u persoonlijke gegevens die wij van u hebben wilt wijzigen of aanvullen, dan kunt u dit aanvragen door een email te sturen met dit verzoek.
 5. Recht op beperking van de verwerking:
  Dit recht houdt in dat u in bepaalde situaties het recht heeft om het gebruik van uw gegevens door ons te laten beperken.
  Als u ons wilt beperken in het gebruik van uw persoonlijke gegevens dan kunnen wij uw testafname hiervoor blokkeren en uw emailadres uit onze emaildatabase halen.
 6. Recht op menselijke blik bij besluiten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering:
  Dit recht houdt in dat u kunt vragen om met een menselijke blik te kijken naar een bepaalde beslissing als een organisatie het besluit heeft genomen op basis van alleen geautomatiseerde gegevens. De diensten van onze organisatie bestaan onder andere uit geautomatiseerde testafnames, niet uit persoonlijke diagnose of begeleiding. Onze diensten zijn een ondersteuning bij processen van besluitvorming zoals werving en selectie. Besluitvorming /profilering enkel en alleen op basis van geautomatiseerde testafnames kan een verkeerd resultaat geven.
  Als u denkt dat bij een organisatie enkel en alleen op basis van geautomatiseerde resultaten een besluit over of profilering van u is gemaakt, dan kunt u zich beroepen op uw recht op een “menselijke blik” bij die organisatie. In het geval van testafnames in ons online testcentrum achten wij dit recht niet uitvoerbaar omdat wij geen besluiten over u nemen en geen profilering van u aan anderen verstrekken dan aan uzelf. 
 7. Recht op bezwaar:
  Dit recht houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
  Als u ons wilt stoppen in het gebruik van uw persoonlijke gegevens dan kunnen wij uw testafname hiervoor blokkeren en uw emailadres uit onze emaildatabase halen.

Als u besluit één of meerdere van de bovenstaande rechten uit te oefenen, neemt u dan contact op via info@testcentrumgroei.nl. We helpen u graag om uw gegevens nog meer te beschermen. Let op: Gebruik alstublieft hetzelfde e-mailadres als het emailadres dat u hebt gebruikt voor een testafname of andere informatieoverdracht aan ons. Dit maakt het voor ons duidelijk dat u ook degene bent die de informatie bij ons heeft geplaatst. 

Onze intentie is om binnen een week aan uw verzoek te hebben voldaan, en uiterlijk binnen een maand. In uitzonderlijke situaties kan het verwerken van een verzoek uiterlijk 3 maanden duren. Als deze extra tijd nodig is dan hoort u dit binnen 1 maand. In veel gevallen worden geen kosten berekend, soms wordt een vergoeding gevraagd maar nooit meer dan het wettelijk maximum van 22,50 euro.

Beveiliging

Om de privacy van de testdeelnemers en de testbegeleiders te waarborgen heeft Testcentrum Groei een aantal beveiligingsmaatregelen genomen.

Zo werkt Testcentrum Groei met een SSL-certificaat met Extended Value. Dit is hetzelfde soort beveiligingscertificaat als banken gebruiken tijdens inlogsessies. In de meeste internetprogramma's zoals Internet Explorer ziet u dan een groene balk verschijnen. Ook staat vooraan in de adresbalk "https" in plaats van "http". Op dat moment wordt de gegevensuitwisseling tussen onze server en het apparaat waarmee iemand onze website bezoekt (desktop, laptop, smartphone, tablet) versleuteld (gecodeerd).

De testgegevens worden opgeslagen in een zogenaamde “digitale kluis”. De persoonsgegevens en de uitslagen van de tests worden pas samengevoegd tot een testrapportage als dit nodig en geautoriseerd is. Deze testrapportage wordt dus niet opgeslagen in ons systeem, maar samengesteld wanneer die wordt opgevraagd door een testdeelnemer (na betaling klikt iemand op downloaden) of een testbegeleider van een organisatie.

Daarnaast is er een periodieke scan op kwetsbaardheden en malware door een onafhankelijke organisatie en is onze identiteit geverifieerd door de leverancier van het SSL certificaat. 

De beveiliging van het betalingssysteem is gerealiseerd door beveiligde koppelingen met een gespecialiseerde en gecertificeerde betalingsdienst (payment service provider).

De toegang tot het account (van testdeelnemer en organisaties) is beveiligd met een wachtwoord van 10 tot 50 karakters (minimaal 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal teken). Dit zorgt ervoor dat iedere accounthouder een zeer moeilijk te achterhalen wachtwoord kan maken.

Heeft u vragen of opmerkingen over de beveiliging van ons online testcentrum, neemt u dan gerust contact op.

Contact

Als u het gevoel heeft dat wij ons privacy beleid niet naleven, neemt u dan alstublieft per direct telefonisch contact met ons op via +418642023 of stuur een e-mail naar info@testcentrumgroei.nl. 

Wilt u meer informatie over privacy in Europa en manieren om als consument of bedrijf uw recht op privacy af te dwingen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Testcentrum Groei behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze privacyverklaring door om op de hoogte te zijn van het privacy beleid van Testcentrum Groei B.V.. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2020.