HELPDESK 0418 642023 

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

Voor het gebruik van deze website zijn naast deze Disclaimer ook onze Algemene Voorwaarden en onze Privacyverklaring van toepassing. Onder Contact in het menu vindt u hierover meer informatie.

Welke algemene voorwaarden gelden voor u?

 • U bezoekt de internetpagina en/of u doet een test als particulier/consument?
  De Algemene Voorwaarden Particulieren gelden voor u.
 • U bezoekt de internetpagina en doet een test op uitnodiging van een testbegeleider van een organisatie?
  De Algemene Voorwaarden Zakelijk gelden voor u.
 • U bezoekt de internetpagina en maakt gebruik van een account voor organisaties en dergelijke?
  De Algemene Voorwaarden Zakelijk gelden voor u.

Let op: Direct en indirect zakelijk gebruik (leerlingen, studenten, cliënten, medewerkers)

Vanaf 1 augustus 2019 is het gebruik van deze website, waaronder het maken van de (gratis) tests en het raadplegen van de informatieve artikelen, enkel en alleen nog vrij van kosten voor particulieren die op eigen initiatief èn in een privé-situatie de website bezoeken.

Voor het zakelijk gebruik van de website betalen non-profit organisaties een vrijwillige vergoeding en betalen commerciële organisaties een verplichte vergoeding.

Voorbeelden van zakelijk gebruik zijn:

 • Als een organisatie een service verkoopt waar onze website (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de tests en artikelen) een onderdeel van is.
 • Als leerlingen een profielkeuzetest voor en/of op school doen.
 • Als studenten een leerstijlentest voor en/of op school doen.
 • Als cliënten van uitzendbureaus, coachingsbureaus en dergelijke een beroepskeuzetest doen.
 • Als medewerkers van organisaties een persoonlijkheidstest doen.

Voor al het zakelijk gebruik van de website zoals in deze bovenstaande en soortgelijke situaties is dus een licentie verplicht. Als uw organisatie besluit onze website zakelijk te willen gebruiken, dan moet uw organisatie voorafgaande aan het zakelijke gebruik zelf contact met ons opnemen om een licentie aan te vragen.

Meer informatie over het aanvragen van een licentie voor zakelijk gebruik vindt u hier.

De vergoeding die gevraagd wordt is altijd laag maar voor ons belangrijk om de prestaties van onze website te blijven garanderen. Hartelijk dank voor uw medewerking hierin.

Cookies

Deze internetpagina maakt gebruik van cookies voor het kunnen aanbieden van tests (sessie-cookies), voor Google Analytics en voor de sociale media knoppen (Facebook, Twitter e.d.). Meer over cookies op www.testcentrumgroei.nl is te lezen in de privacyverklaring in het topmenu.

Auteursrechten
Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op deze website zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Testcentrum Groei B.V. is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doeleinden. Deze website bevat elementen die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.

Aansprakelijkheid
Deze internetpagina is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Persoonlijke gegevens die in tests worden gevraagd worden beveiligd verstuurd via een SSL verbinding met certificaat.
De door Testcentrum Groei B.V. gestuurde emailberichten inclusief bijlagen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Testcentrum Groei B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een door haar gestuurde e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Testcentrum Groei B.V. garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor onder andere elektronische berichten en het overbrengen van virussen.
De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schadevorderingen en garantievorderingen van gebruikers van deze internetpagina die voortvloeien uit onvolledig of incorrect ingevulde gegevens zijn uitgesloten.
Testcentrum Groei draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website, tenzij deze het gevolg is van duidelijk opzet of grove schuld van Testcentrum Groei B.V. of één van haar leidinggevende medewerkers.