Informatie over ons testcentrum

Zo werkt het voor organisaties:

 1. U vraagt een gratis proefaccount
 2. U ontvangt gratis € 25 tegoed
 3. U probeert ons systeem vrijblijvend uit

Voordelen:

 • Modern online testsysteem
 • Geen abonnementskosten
 • Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk
 • Meerdere testuitslagen mogelijk in één testrapportage
 • Eigen voorblad en logo (huisstijl)
 • Groepen uitnodigen voor een testafname
 • Maatwerk tests en rapportages ontwikkelen en beheren
 • Persoonlijke ondersteuning
 • Uw ideeën voor nieuwe functies of tests  zijn welkom

Gratis proefaccount

 
Kenmerken test

Kenmerken Groei drijfverentest (GDT-19)

In dit artikel staan kenmerken van deze test beschreven. U kunt ook een voorbeeldrapport inzien.

Meetpretentie

Deze test meet drijfveren in een werksituatie volgens het Groei werkwaardenmodel:

 • Afwisseling
 • Autonomie
 • Creativiteit
 • Geld
 • Invloed
 • Leidinggeven
 • Ondernemen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Privé-Werk balans
 • Prestaties/Succes
 • Sociaal contact
 • Status/Prestige
 • Structuur
 • Uitdaging
 • Zekerheid/Stabiliteit
 • Zingeving
 • (Overige werkomstandigheden)

Daarnaast meet deze test de loopbaanankers volgens de theorie van Schein.

Doel

Het doel van de GDT-19 is een wetenschappelijk verantwoorde en genormeerde (zelf)beoordeling waarmee drijfveren op het gebied van werk, ook wel werkwaarden genoemd, kunnen worden gemeten. Door dit inzicht kan iemand (werkend of werkzoekend) inzien welke drijfveren het belangrijkst zijn om mee rekening te houden bij het kiezen van een passende baan of bij het aanpassen van (bijvoorbeeld bepaald taken) in een functie.

Doelgroep

De testdeelnemer heeft de volgende kenmerken:

 • Leeftijd onbepaald
 • Elk opleidingsniveau
 • Nederlandse taalbeheersing op de gebieden lezen en begrijpen
 • Gemotiveerd zijn voor de testafname

Toepassing

De GDT-19 kan worden ingezet als men meer wil weten over de drijfveren bij mensen die werk zoeken maar ook bij mensen die al werk hebben. Hieronder zijn een aantal situaties beschreven waarin inzicht in drijfveren een belangrijk is:

 • Iemand kan dan beter en bewuster vacatures zoeken en selecteren
 • Iemand kan dan gemakkelijker en concreter de motivatie voor de baan onder woorden brengen in de sollicitatiebrief/motivatiebrief en in het sollicitatiegesprek.
 • Iemand kan dan bij een sollicitatiegesprek, naast je beroepsinhoudelijke vragen, dan ook gelijk je vragen over jouw werkwaarden stellen.
  Bijvoorbeeld over Autonomie: “Heb ik de vrijheid om zelf mijn werkmethode te kiezen?” of over Sociaal contact: “Wordt er gezamenlijk in de kantine gegeten om 12 uur?” enzovoorts. Hierdoor kan iemand beter inschatten of zij/hij bij de functie en bij de organisatiecultuur past. Zie lijst met Vragen over werkwaarden!
 • Iemand kan beter voor zichzelf zorgen/opkomen als iemand weet wat zij/hij wil (en niet wil), bijvoorbeeld als taken worden verdeeld tijdens werkoverleg.
 • Iemand heeft een beter beeld van zichzelf (meer zelfkennis) als zij/hij bewust is van de eigen  werkwaarden. Dit geeft iemand zelfvertrouwen, stuurt gedrag en maakt mentaal sterker.
 • Iemand kan dan in de huidige baan aanpassingen proberen te maken op basis van de voor haar/hem belangrijke werkwaarden waardoor degene gelukkiger wordt in het werk.
 • Iemand kiest dan een beroep en baan die beter bij haar/hem passen en heeft dan meer werkplezier en meer succes dan in een baan die minder goed bij haar/hem past.

De GDT-19 kan samen met de Big Five persoonlijkheidstest en de Groei competentietest ingezet worden om een compleet beeld van iemand te krijgen voor het vinden van een juiste baan of het verbeteren van de huidige baaninhoud.

Kenmerken

Enkele kenmerken van de GDT-19:

 • 180 stellingen over drijfveren/werkwaarden:
 • Open stellingen op een 5-punt schaal
 • Antwoordrange: Helemaal niet belangrijk-Heel belangrijk
 • Gemiddelde afnameduur 20 minuten
 • Geen tijdslimiet

Testbegeleiding

Als een testbegeleider van een organisatie of een ander persoon naar aanleiding van de testresultaten en gegenereerde interpretaties een advies wil uitbrengen aan of over de testdeelnemer, dan dient deze persoon:

 • voldoende kwalificaties, licenties en autorisaties te hebben om psychologische tests te gebruiken voor dit doel.
 • te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., de geldende wet- en regelgeving en andere van toepassing zijnde richtlijnen zoals die van de beroepsethiek. 

Beperkingen

Het is niet bekend of er (leeftijd)groepen mensen zijn voor wie de GDT-19 niet geschikt is.

Testafname

Testafnames worden via het online testsysteem op www.testcentrumgroei.nl uitgevoerd. Dit is een systeem waar organisaties een account voor kunnen aanvragen en waar één of meerdere zogenaamde “testbegeleiders” uit naam van deze organisatie hun testdeelnemers kunnen uitnodigen voor diverse tests. Het is goed om testdeelnemers ruim voor de afspraak waarin de testrapportage wordt besproken de gelegenheid te geven om de test te maken en ze dus ruim van tevoren uit te nodigen voor een testafname.

De testdeelnemers kunnen met de inloggegevens van de uitnodiging de testafname starten. De instructie voor de testafname wordt in het scherm weergegeven als de testdeelnemer de test start. Testdeelnemers kunnen zelf hun uitslag direct na de testafname bekijken in een afgeschermde online omgeving, tenzij de organisatie, in het belang van de testdeelnemer, inzage in de resultaten tijdelijk heeft afgeschermd omdat men de uitslag samen met de testdeelnemer wil bekijken tijdens een begeleidingsmoment. De testafname dient in 1 keer te worden afgerond. Onderbrekingen mogen niet langer duren dan 20 minuten vanwege de sessie- en privacy instellingen.

Voor de testafname is het niet nodig dat deze in een gecontroleerde omgeving wordt afgenomen; het is immers een zelfbeoordeling waarin geen goede en foute antwoorden zijn. De testdeelnemer kan de test op elke rustige plek maken waar zij/hij zich voldoende prettig voelt.

Technisch gezien is er een stabiele internetverbinding nodig met een basale bandbreedte, een apparaat met een browser en de invoermogelijkheden van een computermuis/touchpad en een (al dan niet digitaal) toetsenbord. Op het apparaat moet een up-to-date browser geïnstalleerd zijn.

Meer informatie over de ontwikkeling van en het (statistisch) onderzoek naar deze test kunt u lezen in de handleiding die via het account Mijn testcentrum beschikbaar is.

Heeft u nog een vraag? Bel of mail ons dan gerust: