Testcentrum Groei | 085 2500470

Zo werkt het voor organisaties:

 1. U vraagt een gratis STARTaccount aan
 2. U ontvangt gratis € 25 tegoed
 3. U probeert ons systeem vrijblijvend uit
 4. U kunt na een proefperiode van 2 maanden START, LIGHT of PREMIUM kiezen


Gemiddelde klantwaardering:   8,2
Testen en rapportages
Testsysteem
Klantenservice
Tarieven

  
Kenmerken test

Kenmerken Groei studiekeuzetest (GSKTM-18)

In dit artikel staan kenmerken van deze test beschreven. U kunt ook een voorbeeldrapport inzien.

Meetpretentie

Deze test meet de bij de testdeelnemer drie best passende Holland-types en de drie best passende sectoren. Uit deze waarden wordt via software automatisch een lijst met bij de testdeelnemer aansluitende beroepen en studies gegenereerd uit een dynamische beroepen- en opleidingendatabase die periodiek wordt geactualiseerd. De 6 Holland-types die worden gemeten zijn:

 • Praktisch
 • Onderzoekend
 • Creatief
 • Mensgericht
 • Ondernemend
 • Gestructureerd

Doel

Het doel van de GSKTM-18 is een wetenschappelijk verantwoorde vragenlijst te bieden die een testdeelnemer als hulpmiddel kan gebruiken om te achterhalen welke Holland-types en welke arbeidsmarktsector bij haar/hem het sterkst passen. De automatisch gegenereerde uitslag presenteert studies en beroepen die aansluiten bij de combinatie van Holland-types en de sectorvoorkeur van de testdeelnemer.

Doelgroep

De testdeelnemer heeft de volgende kenmerken:

 • Leeftijd onbepaald
 • (aspirant) MBO-student
 • Nederlandse taalbeheersing op de gebieden lezen of luisteren en begrijpen
 • Gemotiveerd zijn voor de testafname

Toepassing

De GSKTM-18 kan worden ingezet voor elke situatie waarin men meer wil weten over iemands studie- en beroepsvoorkeuren; bijvoorbeeld bij studiekeuze, beroepskeuze, loopbaanvraagstukken (omscholing/carrière-switch).

Kenmerken

Enkele kenmerken van de GSKTM-18:

 • 2 vragen over vakken in het voortgezet onderwijs
 • 12 vragen over MBO-vakken
 • 4 vragen over MBO-studies
 • 12 vragen over beroepsactiviteiten
 • 10 vragen over organisatierollen
 • 2 vragen over beroepen
 • Persoonstypering met 3 Holland-types
 • Sectorvoorkeur (3 voorkeuren)
 • Gemiddelde afnameduur 15 minuten
 • Geen tijdslimiet

Testbegeleiding

Als een testbegeleider van een organisatie of een ander persoon naar aanleiding van de testresultaten en gegenereerde interpretaties een advies wil uitbrengen aan of over de testdeelnemer, dan dient deze persoon:

 • voldoende kwalificaties, licenties en autorisaties te hebben om psychologische tests te gebruiken voor dit doel.
 • te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., de geldende wet- en regelgeving en andere van toepassing zijnde richtlijnen zoals die van de beroepsethiek.

Beperkingen

Het verschil in geschiktheid van deze vragenlijst voor mensen van verschillende (leeftijd)groepen is onbekend.

Testafname

Testafnames worden via het online testsysteem op www.testcentrumgroei.nl uitgevoerd. Dit is een systeem waar organisaties een account voor kunnen aanvragen en waar één of meerdere zogenaamde “testbegeleiders” uit naam van deze organisatie hun testdeelnemers kunnen uitnodigen voor diverse tests. Het is goed om testdeelnemers ruim voor de afspraak waarin de testrapportage wordt besproken de gelegenheid te geven om de test te maken en ze dus ruim van tevoren uit te nodigen voor een testafname.

De testdeelnemers kunnen met de inloggegevens van de uitnodiging de testafname starten. De instructie voor de testafname wordt in het scherm weergegeven als de testdeelnemer de test start. Testdeelnemers kunnen zelf hun uitslag direct na de testafname bekijken in een afgeschermde online omgeving, tenzij de organisatie, in het belang van de testdeelnemer, inzage in de resultaten tijdelijk heeft afgeschermd omdat men de uitslag samen met de testdeelnemer wil bekijken tijdens een begeleidingsmoment. De testafname dient in 1 keer te worden afgerond. Onderbrekingen mogen niet langer duren dan 20 minuten vanwege de sessie- en privacyinstellingen.

Voor de testafname is het niet nodig dat deze in een gecontroleerde omgeving wordt afgenomen; het is immers een zelfbeoordeling waarin geen goede en foute antwoorden zijn. De testdeelnemer kan de test op elke rustige plek maken waar zij/hij zich voldoende prettig voelt.

Technisch gezien is er een stabiele internetverbinding nodig met een basale bandbreedte, een apparaat met een browser en de invoermogelijkheden van een computermuis/touchpad en een (al dan niet digitaal) toetsenbord. Op het apparaat moet een up-to-date browser geïnstalleerd zijn.

Meer informatie over de ontwikkeling van en het (statistisch) onderzoek naar deze test kunt u lezen in de handleiding die via het account Mijn testcentrum beschikbaar is.

Heeft u nog een vraag? Bel of mail ons dan gerust: