Testcentrum Groei | 085 2500470

Zo werkt het voor organisaties:

 1. U vraagt een gratis STARTaccount aan
 2. U ontvangt gratis € 25 tegoed
 3. U probeert ons systeem vrijblijvend uit
 4. U kunt na een proefperiode van 2 maanden START, LIGHT of PREMIUM kiezen


Gemiddelde klantwaardering:   8,2
Testen en rapportages
Testsysteem
Klantenservice
Tarieven

  
Kenmerkenscan

Kenmerken Kwaliteitenscan (KT-21)

In dit artikel staan kenmerken van deze vragenlijst beschreven. U kunt ook een voorbeeldrapport inzien.

Meetpretentie

Deze scan is een zelfbeoordelingsinstrument dat 50 verschillende kwaliteiten van mensen meet:

 • Assertief (Weerbaar)
 • Autonoom
 • Bedachtzaam
 • Behulpzaam
 • Belangstellend
 • Beleefd
 • Besluitvaardig
 • Betrouwbaar
 • Creatief
 • Daadkrachtig
 • Doelgericht
 • Eerlijk
 • Enthousiast
 • Fantasierijk
 • Flexibel
 • Geconcentreerd
 • Gedisciplineerd
 • Geduldig
 • Geïnteresseerd
 • Humoristisch
 • IJverig
 • Initiatiefrijk
 • Inlevend (Invoelend)
 • Intuïtief
 • Leergierig
 • Luisterend
 • Moedig
 • Nauwkeurig
 • Open
 • Opmerkzaam
 • Optimistisch
 • Ordelijk (Netjes)
 • Overtuigend
 • Praktisch
 • Respectvol
 • Rustig
 • Sensitief (Gevoelig)
 • Serieus
 • Sociabel (Makkelijke prater)
 • Speels
 • Spontaan
 • Tactvol (Attent)
 • Vastberaden
 • Vriendelijk
 • Vrijgevig
 • Zelfbewust
 • Zelfstandig
 • Zelfverzekerd
 • Zorgvuldig
 • Zorgzaam

Doel

Het doel van de KT-21 is een laagdrempelig instrument voor zelfbeoordeling te bieden met de nadruk op de positieve kant van iemands eigenschappen; de kwaliteiten. Door de laagdrempeligheid is het voor velen mogelijk deze Kwaliteitenscan te voltooien. De laagdrempeligheid is verkregen door eenvoudige taal, korte zinnen en slechts 50 stellingen verdeeld over 5 schermen. Door het inzicht in de eigen kwaliteiten kan iemand een eerste stap maken richting meer zelfinzicht en wel gericht op de positieve eigenschappen.

Doelgroep

De testdeelnemer heeft de volgende kenmerken:

 • Leeftijd onbepaald
 • Elk opleidingsniveau
 • Nederlandse taalbeheersing op de gebieden lezen en begrijpen
 • Gemotiveerd zijn voor de testafname

Deze scan is bij uitstek geschikt voor leerlingen en studenten die nog weinig ervaring hebben met zelfreflectie en die door de geschetste laagdrempeligheid de scan kunnen gebruiken als één van de eerste ervaringen op dit gebied. Daarom is de positieve insteek van deze scan en de rapportage, de scan richt zich immers op kwaliteiten, dus de "positieve" kant iemands eigenschappen, van belang om de eerste ervaringen met zelfreflectie een positieve te laten zijn.

Toepassing

De KT-21 kan worden ingezet voor elke situatie waarin men meer wil weten over iemands kwaliteiten.

Kenmerken

Enkele kenmerken van de KT-21:

 • 50 stellingen over eigenschappen/kwaliteiten:
 • 5-punt schaal
 • Antwoordrange: Helemaal oneens-Oneens-Neutraal-Eens-Helemaal eens
 • Gemiddelde afnameduur 7 minuten
 • Geen tijdslimiet

Testbegeleiding

Als een testbegeleider van een organisatie of een ander persoon naar aanleiding van de testresultaten en gegenereerde interpretaties een advies wil uitbrengen aan of over de testdeelnemer, dan dient deze persoon:

 • voldoende kwalificaties, licenties en autorisaties te hebben om psychologische tests te gebruiken voor dit doel.
 • te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., de geldende wet- en regelgeving en andere van toepassing zijnde richtlijnen zoals die van de beroepsethiek. 

Beperkingen

Het is niet bekend of er (leeftijd)groepen mensen zijn voor wie de KT-21 niet geschikt is.

Testafname

Testafnames worden via het online testsysteem op www.testcentrumgroei.nl uitgevoerd. Dit is een systeem waar organisaties een account voor kunnen aanvragen en waar één of meerdere zogenaamde “testbegeleiders” uit naam van deze organisatie hun testdeelnemers kunnen uitnodigen voor diverse tests. Het is goed om testdeelnemers ruim voor de afspraak waarin de testrapportage wordt besproken de gelegenheid te geven om de test te maken en ze dus ruim van tevoren uit te nodigen voor een testafname.

De testdeelnemers kunnen met de inloggegevens van de uitnodiging de testafname starten. De instructie voor de testafname wordt in het scherm weergegeven als de testdeelnemer de test start.
Testdeelnemers kunnen zelf hun uitslag direct na de testafname bekijken in een afgeschermde online omgeving, tenzij de organisatie, in het belang van de testdeelnemer, inzage in de resultaten tijdelijk heeft afgeschermd omdat men de uitslag samen met de testdeelnemer wil bekijken tijdens een begeleidingsmoment. De testafname dient in 1 keer te worden afgerond. Onderbrekingen mogen niet langer duren dan 20 minuten vanwege de sessie- en privacy instellingen.

Voor de testafname is het niet nodig dat deze in een gecontroleerde omgeving wordt afgenomen; het is immers een zelfbeoordeling waarin geen goede en foute antwoorden zijn. De testdeelnemer kan de test op elke rustige plek maken waar zij/hij zich voldoende prettig voelt.

Technisch gezien is er een stabiele internetverbinding nodig met een basale bandbreedte, een apparaat met een browser en de invoermogelijkheden van een computermuis/touchpad en een (al dan niet digitaal) toetsenbord. Op het apparaat moet een up-to-date browser geïnstalleerd zijn.

Meer informatie over de ontwikkeling van en het (statistisch) onderzoek naar deze test kunt u lezen in de handleiding die op aanvraag beschikbaar is.

Heeft u nog een vraag? Bel of mail ons dan gerust: