Informatie over beroepen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Ethisch adviseur

Ethisch adviseur

Als ethisch adviseur ofwel ethisch consultant onderzoek en adviseer je over ethische kwesties voor opdrachtgevers. Ethiek ofwel morele filosofie is een onderdeel van de filosofie dat zich bezighoudt met de kritische bezinning op het handelen. Wat is juist handelen in een bepaalde situatie? In de praktijk wordt ethiek uitgeoefend door het reflecteren op een situatie/handeling en dient dan vaak als startpunt van veranderingen in het gedrag van medewerkers en in een organisatie(cultuur). Je kijkt daarbij onder andere naar motieven, belangen, waarden, verantwoordelijkheden en gevolgen die samenhangen met een bepaalde handeling. Je probeert als ethisch adviseur om de criteria vast te stellen waarmee een organisatie kan (leren) beoordelen of een handeling of handelingswijze de kwalificatie goed of fout krijgt. Door het leren van de afwegingen en keuzes bij deze ethische dilemma’s en het vaststellen van deze criteria kan een organisatie in de toekomst bij nieuwe (vergelijkbare) situaties het goede doen.
Je kunt als ethisch adviseur descriptief of prescriptief werken. Bij descriptief werken bestudeer, beschrijf je de morele vraagstukken en overwegingen en begeleid je discussies zonder zelf een moreel standpunt in te nemen. Bij prescriptieve ethiek neem je wel een standpunt in. In overleg met de opdrachtgever en uiteraard rekening houdend met eigen capaciteiten en eigen wensen, bepaal je welk soort begeleiding en advisering toegepast wordt. Inhoudelijk kan je werk gaan om vraagstukken en advisering over privacy, nieuw te ontwikkelen producten en diensten, medische casussen, genetica, mensenrechten, nieuwe wet- en regelgeving, politiek enzovoorts.
Je werkt als ethisch adviseur voor bijvoorbeeld een gespecialiseerd adviesbureau, overheidsinstelling, multinational, biofarmaceutisch bedrijf, mensenrechtenorganisatie of als zelfstandig adviseur. Je werkt samen met bijvoorbeeld een beleidsadviseur, advocaat, productontwikkelaar en geneticus.

De taken van een ethisch adviseur zijn onder andere:

 • Overleggen met opdrachtgevers over problematiek en vraagstelling
 • Bestuderen casus en problematiek
 • Literatuurstudie soortgelijke casussen
 • Beschrijven van perspectieven
 • Beschrijven van motieven, belangen, waarden, verantwoordelijkheden en gevolgen
 • Discussie (bege)leiden over een handeling/situatie
 • Schrijven adviesrapportage
 • Beschrijven procedures
 • Beoordelen procedures en systemen
 • Trainen en coachen van medewerkers

Persoonlijkheid Ethisch adviseur

 • Onderzoekend
 • Mensgericht
 • Creatief

Het onderzoekende persoonstype is gericht op het verzamelen van gegevens en het vinden van verklaringen en oplossingen. Kernwoorden zijn observerend,  analyserend en logisch redenerend. (Tip: onderzoek jezelf; doe de gratis persoonlijkheidstest!)

Het mensgerichte persoonstype is gericht op contact met mensen. Kernwoorden zijn dienstverlenend, communicatief vaardig en samenwerkend (leestip: Karaktereigenschappen).

Het creatieve persoonstype is gericht op werk waarbij de grenzen niet vooraf zijn bepaald. Kernwoorden zijn creatief, innovatief  en expressief.

De persoonlijkheid van een Ethisch adviseur bestaat dus uit bovenstaande typeringen in volgorde van belangrijkheid weergegeven. Inzicht in je persoonlijkheid en karaktereigenschappen is vaak belangrijk in je carrière, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Wil je meer weten over jouw "personality"? Lees dan verder in het artikel Persoonlijkheid of doe één van de gratis of uitgebreide tests.

Competenties Ethisch adviseur

 • Analyseren
 • Beoordelen/Oordelen
 • Coachen
 • Conflicten hanteren (Conflicthantering)
 • Flexibel zijn (Flexibiliteit/Aanpassingsvermogen)
 • Gesprekken voeren
 • Initiatief nemen
 • Integer zijn (Integriteit)
 • Interpersoonlijk bewustzijn (Sociale sensitiviteit)
 • Kwaliteitsgericht zijn (Zorgvuldigheid)
 • Onafhankelijk zijn (Autonomie)
 • Organisatiebewustzijn (Organisatiesensitiviteit)
 • Vakgericht zijn (Specialistisch)

Analyseren: De onderdelen van een probleem of situatie systematisch in onderdelen splitsen om het beter te kunnen begrijpen.

Beoordelen: Op basis van een (objectieve) benadering van feiten en criteria en een daaropvolgende logische conclusie een waardering toekennen.

Coachen: Het begeleiden van een individu of groep in een proces van positieve verandering.

Conflicten hanteren: Het zodanig handelen bij een (opkomend) conflict dat escalatie wordt voorkomen en er wederzijdse instemming en/of begrip over het onderwerp van conflict en de ontstane situatie kan plaatsvinden.

Flexibel zijn: Het zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (taken, werkomgeving, mensen enzovoorts).

Gesprekken voeren: De kunst van gespreksvoering zit in allerlei aspecten zoals goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Initiatief nemen: Uit eigen beweging een voorstel, suggestie of idee communiceren en/of actie ondernemen, dus zonder dat iemand anders dit heeft gevraagd.

Integer zijn: Eerlijk en betrouwbaar de overeengekomen waarden en normen uitvoeren en uitdragen.

Interpersoonlijk bewustzijn: De beweegredenen, gedachten, emoties en/of de belangen van de ander in beeld hebben.

Kwaliteitsgericht zijn: Streven naar de afgesproken kwaliteit voor een product of dienst door richtlijnen, procedures en protocollen te volgen, passende eisen te stellen aan het eigen werk, zo min mogelijk fouten te maken, controles en evaluaties uit te voeren en verbeterenkansen aan te grijpen.

Onafhankelijk zijn: Een eigen mening of visie op bijvoorbeeld werkprocessen of dienstverlening hebben en die gebruiken om het werk goed te laten verlopen en de missie van de organisatie te laten slagen.

Organisatiebewustzijn: Doorzien wat bepaalde acties, beslissingen en keuzes betekenen voor (delen van) de organisatie en om dit inzicht ook uit te dragen naar de betrokkenen.

Vakgericht zijn: Ruim voldoende kennis en vaardigheden hebben in een heel specifiek vakgebied.

Als je de beroepscompetenties hebt die hierboven worden beschreven, dan sluit dit beroep goed aan bij jouw talenten. Heb je de competenties (nog) niet dan kun je deze misschien ontwikkelen. Als je echt hele andere competenties hebt, dan is Ethisch adviseur misschien niet het juiste beroep voor je. Het is belangrijk dat je jouw competenties en talenten kunt gebruiken in je werk, dan heb je namelijk meer kans op een succesvolle carrière en op werkgeluk. Wil je meer weten over competenties in het algemeen? Ga dan eens naar het artikel Competenties. Je vindt daar ook de gratis competentietest.

Opleidingen, cursussen en trainingen Ethisch adviseur

 • Filosofie - WO Bachelor
 • Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied - WO Bachelor
 • Humanistiek - WO Bachelor
 • Philosophy, Politics and Economics - WO Bachelor

Hierboven zie je de opleiding(en) voor het beroep Systeembeheerder op niveau 5 of 6 (Associate degree of Bachelor) die je aan een Hogeschool of Universiteit kunt volgen. Het kan zijn dat er nog geen opleiding gekoppeld is aan een beroep. We zijn druk bezig om hiervoor te zorgen. Kijk ondertussen gerust naar de informatie in het artikel HBO opleidingen.

Vacatures Ethisch adviseur

In de sector Onderwijs, cultuur en wetenschappen zitten, naast Ethisch adviseur , nog vele prachtige beroepen voor mensen die zich graag bezighouden met deze thema's. Op dit moment is er een lerarentekort dus zijn er in het onderwijs veel vacatures te vinden. Kijk gerust eens bij de andere beroepen van de sector Onderwijs, cultuur en wetenschappen. Wil je je cv maken of verbeteren? Kijk dan eens bij tips voor je CV.

LET OP: Op dit moment is de vacature tool niet beschikbaar. Binnenkort komt hier een vernieuwde lijst met actuele vacatures te staan voor Ethisch adviseur . Excuses voor het ongemak!

Wil je hulp bij het vinden van de juiste baan? Denk dan eens aan een uitgebreide algemene beroepentest. Dan zie je puur op basis van jouw persoonlijkheid, 100 passende beroepen per opleidingsniveau.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.