Informatie over onze diensten

Neem gerust contact op via telefoon of e-mail als u vragen heeft of uw wensen wilt bespreken. We denken graag met u mee!

T: 085 2500470
E: info@testcentrumgroei.nl


Submenu
Skip Navigation Links.


 
Persoonlijk assessment

Persoonlijk assessment

Heeft u voor (aanstaande) medewerkers van uw organisatie interesse in een persoonlijk assessment? U kunt dan hieronder via een kort webformulier informatie aanvragen. Particulieren kunnen algemene informatie over het assessment lezen in het artikel Assessment.

Het doel van een persoonlijk assessment is om u als organisatie te adviseren over de geschiktheid van een (potentiële) medewerker voor een bepaalde functie/bepaald werk. Het persoonlijk assessment voor uw nieuwe medewerkers of voor de ontwikkeling van uw medewerker naar een andere functie kent een kostenplaatje van ongeveer 750 euro voor een basis-assessment tot boven de 1500 euro bij meer complexe assessments. Dit persoonlijk assessment bestaat, afhankelijk van de situatie, uit:

 • Oriëntatiegesprek met deelnemer
 • Testafnames, zoals
  - Persoonlijkheidstest
  - Drijfverentest
  - Competentietest
  - DISC assessment
  - IQ test (indien gewenst/van toepassing)
  - Leiderschapsanalyse (indien gewenst/vantoepassing)
 • Assessment-interview(s)
 • Praktijksimulaties (bij een uitgebreid persoonlijk assessment)
 • Rapportage met advies

Hieronder kunt u via het webformulier vrijblijvend informatie over assessments aanvragen, een situatieschets voorleggen of een specifieke vraag stellen. Onder het formulier vindt u nog meer inhoudelijke informatie over het persoonlijk assessment. U kunt natuurlijk ook direct telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 085 2500470.

Persoonlijk assessment aanvragen

Na ontvangst van uw gegevens nemen we doorgaans binnen 1 werkdag contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Naam:
Organisatie:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Uw opmerking of vraag:
Vul alstublieft in als beveiliging van het formulier, hartelijk bedankt!

Persoonlijk assessment: Oriëntatiegesprek

Hierin wordt de inhoud van het persoonlijk assessment uitgelegd aan de (potentiële) medewerker en uitgelegd dat zij/hij de zeggenschap heeft over het al dan niet delen van de resultaten met de (potentiële) werkgeverer.

Persoonlijk assessment: Vragenlijsten/Tests

De tests in een assessment kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een:

 • Big five persoonlijkheidstest
 • Groei competentieanalyse
 • Drijfverenanalye
 • DISC assessment
 • IQ test
 • Leiderschapsanalyse

Persoonlijk assessment: Interview(s)

In het interview zal men gericht doorvragen op drijfveren en sterke en minder sterke karaktereigenschappen. Het kan dan gaan over studieloopbaan en werkloopbaan, maar ook over situaties in het persoonlijke leven. Soms wordt iemand meerdere keren geïnterviewd.

Persoonlijk assessment: Praktijksimulaties

In dit onderdeel van het assessment wordt iemand getest in één of meerdere situaties die in de betreffende functie voorkomen en die de werkgever dus graag getest wil zien. Medespeler(s) zijn trainingsacteurs die weten hoe ze een situatie kunnen laten escaleren.

Er zijn meerdere vormen van praktijksimulaties in 1 assessment mogelijk, bijvoorbeeld:

 • Twee-gesprek
 • Groepsopdracht
 • In-basket test
 • Presentatie
 • Fact-finding session

Twee-gesprek
In een twee-gesprek is het de bedoeling dat iemand zo snel mogelijk in de gaten krijgt wat er aan de hand is, daarna bekijkt wat er het belangrijkste is in het verhaal en daarna een oplossing probeert te stimuleren bij de ander of zelf te bedenken. Uiteraard sluit men het gesprek daarna positief af met bijvoorbeeld een afspraak over een taak of vervolgafspraak. Voorbeelden van een twee-gesprek die veel worden gebruikt bij een assessment zijn een slechtnieuwsgesprek, functioneringsgesprek, onderhandeling of klachtafhandeling.

Groepsopdracht
Een groepsopdracht in een assessment doet men samen met andere sollicitanten bij wie het assessment wordt afgenomen. Per persoon krijgt men een beperkte situatieschets en één of meerdere opdrachten. Het kan gaan om een groepsopdracht maar ook om individuele opdrachten. De onderwerpen van de opdrachten zijn vaak heel divers:

 • Begroting/budget
 • Noodsituatie (hack, bedrijfsongeval, overval, brand)
 • Personeel
 • Reorganisatie
 • Investeringskeuzes
 • Schade
 • Fraude

In-basket test
De in-basket test, ook wel postvak-in of postbak genoemd, is een praktijktest waarbij iemand meerdere telefoongesprekken (bijvoorbeeld een klacht), mails, documenten of werkopdrachten krijgt te verwerken. Men moet zorgen dat men binnen de tijd alle communicatie en opdrachten goed heeft verwerkt. De assessor let erop dat men de juiste prioriteiten stelt, het werk goed organiseert/plant en goed verwerkt (afhandelen telefoongesprek/mail).

Presentatie
Soms wordt in een assessment gevraagd een presentatie te houden. Vaak zitten er beperkingen/voorwaarden aan de voorbereidingstijd, de te gebruiken middelen (bijvoorbeeld “geen powerpoint”) en dergelijke. Belangrijk bij een presentatie is om vooral te letten op het doel van de presentatie en een manier van presenteren te gebruiken (indien mogelijk) die bij iemand zelf past, oftewel "jezelf" te zijn….Iets dat natuurlijk helemaal niet zo makkelijk is onder een bepaalde druk.

Fact-finding session
Een fact-finding session in een persoonlijk assessment is vooral bedoeld om te observeren hoe men in een bepaalde probleemsituatie (noodsituatie, personeelsconflict, enzovoorts) zo effectief mogelijk ontbrekende feiten helder krijgt, bedenkt hoe de feiten het beste zijn te achterhalen en ze eventueel/voor zover mogelijk terplekke onderzoekt door één of meerdere mensen te bevragen. Belangrijk bij een fact-finding session is om inkleuringen en oordelen bij een tegenspeler te zien en bij zichzelf te voorkomen. Ook wordt er gelet erop dat men de stappen in het proces en de bijbehorende bekende en ontbrekende feiten benoemd/samenvat.

De spanning in praktijksimulaties zit vaak in de weerstand en dus ook soms de emoties die bij de ander(en) kunnen ontstaan tijdens het rollenspel.

Bij de diverse soorten praktijksimulaties kunnen allerlei competenties getest worden:

 • Assertieve communicatie
 • Constructieve communicatie
 • Besluitvorming
 • Prioriteiten stellen
 • Creatief denken
 • Inlevingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Beïnvloedbaarheid
 • Inschikkelijkheid
 • Leidinggeven

De exacte inhoud van een assessment en de competenties die worden gemeten is afhankelijk van de functie van de sollicitatie. Voor meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 085 2500470 of via het bovenstaande formulier.