Informatie over opleidingen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs - VSO

Het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is bedoeld voor leerlingen met een beperking die niet met extra ondersteuning naar het regulier voortgezet onderwijs kunnen. Het gaat om kinderen met
 • een zintuiglijke beperking
 • een lichamelijke beperking
 • een langdurige ziekte
 • een psychische beperking 
 • een gedragsprobleem

Wat maakt het VSO speciaal?

Scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn bijzonder vanwege de volgende kenmerken:
 • Specifieke aandacht voor de beperking en de mogelijkheden.
 • Verlenging van de schooltijd
 • Kleinere klassen
 • Gespecialiseerde docenten

Toelating tot het VSO

Uiterlijk met 14 jaar verlaten leerlingen hun basisschool, vaak een school in het Speciaal Basisonderwijs (SBO/SO). In het onderwijskundig rapport dat dan wordt opgesteld staat aangegeven wat het ontwikkelingsperspectief van de leerling is. Het ontwikkelingsperspectief voor het VSO wordt in samenspraak met de ouders opgesteld.

Opleidingsduur VSO

Het VSO biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. De opleidingsduur wordt medebepaald door te kijken naar het effect van eventuele langere schoolduur. De opleidingsduur kan verlengd worden als de kans op een diploma of arbeidsplaats hierdoor vergroot. Ook in het VSO geldt de leerplicht en kwalificatieplicht. Meer informatie over het Onderwijssysteem in Nederland kun je lezen in het artikel School.

Uitstroomprofielen VSO

Als je wordt ingeschreven in het Voortgezet Speciaal Onderwijs dan zijn er drie uitstroomprofielen afhankelijk van je mogelijkheden: 
 • Vervolgonderwijs - Doel: Het behalen van een regulier diploma
 • Arbeidsmarkt – Doel: Het vinden van (passend) werk, bij voorkeur in een duurzame werkomgeving.
 • Dagbesteding – Doel: Het zo zelfstandig mogelijk functioneren in allerlei vormen van dagactiviteiten.
Door het uitstroomprofiel goed aan te sluiten op het niveau van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die zijn ontwikkeld, krijg je als leerling een grotere kans op maatschappelijke participatie na je opleiding. Meer informatie over vervolgonderwijs kun je lezen in het artikel VMBO
 
Bronnen: Rijksoverheid.nl, Passenonderwijs.nl
Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën