Informatie over werk


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
cao

CAO - Collectieve ArbeidsOvereenkomst

De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) is een document waarin verschillende rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn vastgelegd. Bij een CAO maakt een organisatie/bedrijf, vaak samen met andere organisaties/bedrijven in dezelfde sector, afspraken over arbeidsvoorwaarden. Dit gebeurt vaak in nauw overleg met een werknemersorganisatie/vakbond zoals de FNV of de ABVV.
Als de CAO van toepassing is, is het niet nodig over een aantal zaken afzonderlijke afspraken te maken met je werkgever. Soms staat in een CAO zelfs een tekst voor de arbeidsovereenkomst, waarin alle belangrijke bepalingen uit de CAO verwerkt zijn. Veel mensen hebben in hun carrière wel eens te maken gehad met een cao, maar voor anderen volgen hieronder de voordelen en nadelen.

Voordelen CAO

Een CAO biedt voor veel mensen meer voordelen dan nadelen:

  • Er is al onderhandeld voor je door de vakbond: Dat kost je geen tijd, moeite en energie.
  • Er zijn over heel veel zaken al afspraken gemaakt: Je hebt geen zorgen dus over werktijden, loondoorbetalingen bij ziekte, kinderopvang enzovoorts.
  • Er zijn veel werknemers met dezelfde CAO: Je staat niet alleen tegenover een werkgever staat als er onenigheid is.
  • Een CAO wordt aangepast aan de omstandigheden zoals nieuwe wetgeving: Aanpassingen gaan "automatisch".
  • Er is vaak een vakbond waarbij je terecht kunt met vragen: Geen hoge kosten voor een arbeidsjurist/advocaat, wel eventueel de vakbondskosten.

Nadelen CAO

Een CAO heeft voor sommigen ook een aantal nadelen:

  • Als je niet tevreden bent over de CAO dan is het vaak wat lastiger om een uitzondering in je arbeidscontract te krijgen.
  • De CAO geldt zeker niet altijd voor vakantiewerkers, uitzendkrachten en stagiaires.

Geen CAO?

Soms geldt er in een bepaalde branche geen CAO, maar bestaan er andere regels waaraan werkgevers zich moeten houden. Probeer hier achter te komen, voordat je een arbeidsovereenkomst tekent, zodat je weet wat je rechten en plichten als werknemer zijn. Als er geen CAO is, is er dus alleen het arbeidscontract dat de juridische basis is bij gesprekken over wijzigingen van arbeidsvoorwaarden. 

Dus let gerust bij het zoeken naar vacatures erop of een organisatie een CAO aanbiedt. Een CAO geeft je toch veel stabiliteit en zekerheid wat je arbeidsvoorwaarden betreft. 

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën