Informatie over persoonlijkheid


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
temperament

Temperament

Je temperament is een deel van je karakter en dus van de kern van je persoonlijkheid dat al vroeg een grote invloed heeft op het vormen van je persoonlijkheid. Het temperament en de verschillen in temperament worden in de verschillende psychologische stromingen die er zijn op verschillende manieren uitgelegd. Maar globaal gezien bedoelt men met temperament tegenwoordig enkele basale kenmerken van het individu die in de vroegste kinderjaren zichtbaar zijn. Het gaat om de volgende kenmerken:

 • De mate van felheid of rust in reactie op prikkels
 • De mate van activiteit 
 • De mate van extraversie

Deze drie zichtbare elementen van het temperament zijn waarschijnlijk voor een deel erfelijk bepaald.

De temperamentverschillen worden dus in bepaalde stromingen anders ingedeeld. In dit artikel gaan we ze niet allemaal langs. Maar één van de eerste indelingen willen we je niet onthouden. 

Temperament in de Griekse Oudheid

Eén van de eerste wetenschappers die het onderdeel temperament van een individu onderscheidde was Hippocrates. Hij was een Griekse arts die leefde van ca. 460 v.Chr. tot 370 v.Chr.). Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Westerse  geneeskunde omdat hij als eerste natuurlijke oorzaken voor ziekten zag in plaats van bovennatuurlijke oorzaken. 
De fysieke en psychische toestand en dus ook ziekteverschijnselen werden verklaard uit het bestaande gehalte aan vier verschillende lichaamssappen; bloed, slijm, gele gal en zwarte gal.
In de visie van Hippocrates is gezondheid bij de mens afhankelijk van het evenwicht tussen deze lichaamssappen. Is de verhouding uit evenwicht dan wordt je ziek. Deze onbalans kan ook leiden tot het overheersen van een bepaald temperament of persoonlijkheidstype:

 • het sanguïnische temperament
 • het flegmatische temperament
 • het cholerische temperament
 • het melancholische temperament

Het sanguinische temperament - De sanguinicus

Bij dit temperament overheerst het bloed (Latijn: sanguis). Bij deze mensen overheerst volgens de leer van Hippocrates het element Lucht. Kenmerken van dit temperament: 

 • De sanguinicus is vrolijk en opgewekt
 • De sanguinicus in het algemeen snel afgeleid
 • De sanguinicus heeft veel interesses
 • De sanguinicus is oppervlakkig
 • De sanguinicus regelmatig tijd te kort om aan alle impulsen gehoor te geven

Het flegmatische temperament - De flegmaticus

Bij dit temperament overheerst het slijm (Grieks: flegma). Bij deze mensen overheerst het element Water. Kenmerken van dit temperament:

 • De flegmaticus is kalm en rustig
 • De flegmaticus is dromerig
 • De flegmaticus laat niet veel mensen toe in zijn gedachtewereld.
 • De flegmaticus reageert gematigd   
 • De flegmaticus hebben veel tijd nodig

Het cholerische temperament - De cholericus

Bij dit temperament overheerst de gele gal (Grieks: cholè). Bij deze mensen overheerst het element Vuur. Kenmerken van dit temperament:

 • De cholericus is druk en opvliegend
 • De cholericus is  actief
 • De cholericus neemt de leiding 
 • De cholericus is vasthoudend
 • De cholericus is doelgericht,
 • De cholericus is gericht op de toekomst

Het melancholische temperament - De melancholicus

Bij dit temperament overheerst de zwarte gal (Grieks: melas cholè). Bij deze mensen overheerst het element Aarde. Kenmerken van dit temperament:

 • De melancholicus is zwaarmoedig en somber 
 • De melancholicus heeft een ernstige en zorgelijke aard
 • De melancholicus houdt graag overzicht
 • De melancholicus heeft een goed geheugen
 • De melancholicus denkt veel na

Deze indeling van het temperament volgens Hippocrates heeft tot het begin van de 20e eeuw een belangrijke invloed gehad in de geneeskunde, ook in de psychiatrie en psychologie.
Een moderne indeling van persoonlijkheidskenmerken waaronder ook de temperamentverschillen zijn te onderscheiden is de:

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën