Informatie over intelligentie


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
iq

IQ - Intelligentie Quotiënt

IQ, ofwel intelligentie quotiënt, is een getal dat wordt uitgedrukt op een frequentieschaal en geeft dus niet weer hoeveel er van een bepaald iets (in dit geval: Intelligentie) aanwezig is in een persoon, maar wel hoe vaak een bepaald iets (het aantal correct beantwoorde vragen in de test) voorkomt onder de bevolking.

Het IQ wordt berekend aan de hand van scores op verschillende categorieën vragen. Klassieke methodes om het IQ te berekenen gaan (meestal) uit van het meten van de volgende 4 onderdelen van je intelligentie:

  • Verbale intelligentie
  • Numerieke intelligentie
  • Logische intelligentie
  • Ruimtelijke intelligentie

Tegenwoordig wordt bij het berekenen van het iQ steeds meer gebruik gemaakt van het CHC model. Op deze website kun je een gratis IQ test doen en optioneel een uitgebreide rapportage bestellen:

IQ - berekening

Je denkt misschien, leuk zo'n IQ getal maar hoe wordt het eigenlijk berekend? Het IQ is een getal waarbij 100 punten het gemiddelde aantal juiste antwoorden aangeeft dat een bepaalde groep mensen, de zogenaamde vergelijkingsgroep ofwel normgroep, voor de betreffende IQ test heeft behaald. Als er uit de test een IQ van 110 komt heb je dus een hoger IQ dan het gemiddelde van de normgroep waarmee je bent vergeleken. Als je IQ lager dan 85 is, dan wordt dat ook wel laagbegaafd (of zwakbegaafd) genoemd en als je IQ onder de 70 is dan duidt dit op een lichte verstandelijke beperking. Als je juist een erg hoog IQ hebt, dan heet dat hoogbegaafd, je IQ is dan boven de 130. Het is wel goed om te weten dat de uitslag van het intelligentieonderzoek een momentopname is en dat je op een ander moment net iets anders scoort op de onderdelen van je intelligentie.

IQ - Wat kun je ermee?

Met de kanttekening dat de uitslag dus een momentopname is op basis waarvan er een waarde wordt gegeven aan je intelligentie ten opzichte van anderen, kan de uitslag zeker van waarde zijn. In het algemeen wordt aangenomen dat het IQ namelijk een betrouwbare voorspeller is van het opleidingsniveau dat iemand kan halen.
Het is wel goed om te weten dat je belangrijke beslissingen over school, werk of anders niet mag baseren op de uitslag van een (korte) IQ test, maar dat je die beslissingen beter pas kunt nemen na een uitgebreid intelligentieonderzoek dat uitgevoerd is door en op de locatie van een gecertificeerd psycholoog.

Meervoudige intelligentie

Volgens sommige wetenschappers zijn er meer soorten intelligentie te onderscheiden, dus meer dan de 4 onderdelen die het IQ getal volgens het Klassieke model bepalen. Meer over deze 10! verschillende intelligentiedomeinen lees je in ons artikel over Meervoudige intelligentie.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën