Informatie over opleidingen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Basisschool

Basisschool (PO)

De basisschool wordt ook wel school voor basisonderwijs of school voor primair onderwijs (PO) genoemd. Een basisschool organiseert onderwijs voor kinderen met een leeftijd van 4 tot ongeveer 12 jaar. In het schoolsysteem van Nederland moeten kinderen vanaf 5 jaar naar de basisschool en geldt er dus een leerplicht. De basisschool is er in 2 soorten:
 • Openbare basisschool (OBS)
 • Bijzondere basisschool

Openbare basisschool (OBS)

De openbare basisschool ofwel obs is toegankelijk voor ieder kind. Het onderwijs op een openbare basisschool is niet gebaseerd op één enkele godsdienst of levensovertuiging, maar laat kinderen op informatieve wijze kennis maken met de waarden en normen, levensovertuigingen en godsdiensten die in de maatschappij voorkomen. 

Bijzondere basisschool

Een bijzondere basisschool is een basisschool die ingericht is vanuit een bepaalde:
 • Levensbeschouwing/Godsdienst (Humanisme, Christendom, Hindoeïsme, Jodendom, Islam, Boeddhisme, Antroposofie enzovoorts) en/of een bepaalde
 • Onderwijskundige/Opvoedkundige visie (Montessori, Jenaplan, Dalton enzovoorts)
Het is dus zo dat een bijzondere basisschool bijvoorbeeld een Katholieke grondslag kan hebben en tegelijk volgens een bepaalde onderwijskundige visie zoals die van Maria Montessori kan werken. 

Basisschool voor speciaal basisonderwijs (SBO)

Als een kind extra of speciale aandacht nodig heeft, kan het in aanmerking komen voor een plek op een basisschool voor speciaal basisonderwijs. Deze basisschool is gespecialiseerd in het bieden van passend basisonderwijs aan: 
 • blinde, slechtziende kinderen
 • dove, slechthorende kinderen
 • motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen
 • kinderen met stoornissen en gedragsproblemen
Deze kinderen hebben extra deskundigheid van leraren, extra aandacht en extra zorg nodig. De basisschool voor speciaal basisonderwijs werkt tegenwoordig steeds meer samen met de gewone basisschool. Soms kunnen kinderen met de juiste begeleiding voor hen èn de leraar, toch naar een gewone basisschool gaan en zo doorstromen naar andere opleidingen.

Kerndoelen en leergebieden van de basisschool

Er zijn 58 kerndoelen binnen het gewone basisonderwijs. Om de kerndoelen te bereiken is het onderwijs op de basisschool verdeeld in de volgende leergebieden:
 • Talen (Nederlands, Engels, Fries)
  Voorbeeld: Kerndoel 9 - De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
 • Rekenen/Wiskunde
  Voorbeeld: Kerndoel 33 - De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  Voorbeeld: Kerndoel 34 - De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  Voorbeeld: Kerndoel 42 - De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
  Voorbeeld: Kerndoel 49 - De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.
  Voorbeeld: Kerndoel 53 - De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
 • Kunstzinnige oriëntatie
  Voorbeeld: Kerndoel 54 - De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
 • Bewegingsonderwijs
  Voorbeeld: Kerndoel 58 - De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.
Als je alle kerndoelen wilt nalezen kun je het kerndoelenboekje PO downloaden. De kerndoelen voor speciaal basisonderwijs zijn iets anders en ook te downloaden via kerndoelenboekje SBO.

Vakken op de basisschool

De vakken die aansluiten bij de kerndoelen zijn wettelijk verplicht en moeten dus door een basisschool aangeboden worden. Alle kinderen moeten dus deze lessen volgen op hun basisschool.

Verplichte vakken 
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen en wiskunde;
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting) 
 • Kunstzinnige oriëntatie (muziek, tekenen en handvaardigheid) 
 • Bewegingsonderwijs (gym)
Bij de verplichte vakken horen ook lessen over seksualiteit en seksuele verschillen. In deze lessen leren kinderen respect te hebben voor seksuele verschillen en voorkeuren. Een basisschool moet ook lessen geven over wetenschap en techniek en in Friesland is de Friese taal een verplicht vak. 
 
Niet-verplichte vakken
Een basisschool kan het verplichte vakkenpakket aanvullen met niet-verplichte vakken zoals:
 • Godsdienst
 • Frans
 • Duits
 • Programmeren

Groepen op de basisschool

Een basisschool mag zelf de samenstelling en de grootte van de groepen bepalen. De minimale ruimte per leerling is wel wettelijk vastgesteld, namelijk op 3,5 m2 vloeroppervlakte per leerling. Hieronder staan een aantal veel voorkomende groepsindelingen op de basisschool.
 • Systeem met 8 groepen met telkens kinderen van ongeveer de eigen leeftijd in een groep. Er is een onderbouw (groep 1 t/m 4), en een bovenbouw (groep 5 t/m 8).
 • Systeem met combinatieklassen, bijvoorbeeld 2 opeenvolgende (leeftijds-)groepen bij elkaar in een combinatieklas groep 3/4.
 • Systeem met stamgroepen waarbij een ruimere leeftijdsgroep bij elkaar zit. Kinderen krijgen dan regelmatig voorsommige vakken in kleinere groepen les.
Soms heeft de keuze voor een bepaalde groepsindeling te maken met het aantal leerlingen dat ingeschreven staat, soms met geld, soms met een keuze voor een pedagogische visie.

Basisschool kiezen

Veel ouders worstelen met hun keuze voor de juiste basisschool. Uitgebreide informatie, tips en een schoolkeuzetest vind je binnenkort in het artikel schoolkeuze. 

Schooladvies voortgezet onderwijs

Het vervolg van de basisschool is het voortgezet onderwijs. Na het laatste schooljaar op het primaire onderwijs gaan kinderen naar een middelbare school die aansluit bij hun eigen niveau en leerwijze. Meer lezen over de middelbare school en de opleidingen daarna? Lees dan het artikel Voortgezet onderwijs
Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën