Informatie over opleidingen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
VWO

VWO

VWO staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Het VWO duurt 6 jaar en heeft als belangrijkste doel de voorbereiding op je studie in het wetenschappelijk onderwijs (WO), dus aan een universiteit. Dit voortgezet onderwijs is gericht op een leeftijd van 12 tot 18 jaar en is verdeeld over 2 fasen:
 • Onderbouw (Jaar 1, 2  en 3)
 • Bovenbouw (Jaar 4, 5 en 6)

VWO: Atheneum of Gymnasium

Er zijn 2 vormen van VWO. Beide vormen hebben hetzelfde onderwijsniveau.
 • Atheneum
 • Gymnasium
Het verschil tussen Atheneum en Gymnasium is het vakkenpakket. Het Gymnasium heeft twee extra verplichte vakken, namelijk Latijn en Grieks. Daarnaast is er andere invulling van het kunstvak in de bovenbouw (zie vakkenpakketten hieronder).

Toelating VWO

Een middelbare school beslist zelf of het een leerling toelaat tot het VWO. Veel scholen doen dit door te kijken naar:
 • het schooladvies van de basisschool;
 • de score van de eindtoets van het basisonderwijs (bijvoorbeeld CITO-toets);
 • een eigen toelatingstest.

Onderbouw VWO: AVO-vakken

In de onderbouw van het VWO volg je een aantal verplichte vakken. Al deze vakken zijn algemeen vormende vakken ofwel AVO-vakken. Op het VWO zijn er geen beroepsgerichte vakken zoals dat op het VMBO het geval is. De verplichte vakken zijn:
 • Nederlandse taal en literatuur
 • Engelse taal en literatuur
 • Atheneum: Moderne vreemde taal
 • Gymnasium: Latijn en Grieks
 • Rekenen
 • Maatschappijleer
 • Atheneum: Culturele en kunstzinnige vorming
 • Gymnasium: Klassieke culturele vorming
 • Lichamelijke opvoeding

Bovenbouw VWO: Profielkeuze

Aan het einde van jaar 3 van het VWO kies je een profiel voor de bovenbouw. Een profiel is een vakkenpakket dat je voorbereiding geeft voor onderwijs in bepaalde sectoren. De profielen voor HAVO en VWO heten:
 
Het doel van deze profielen is dat je altijd een samenhangend vakkenpakket kiest zodat je een goede inhoudelijke voorbereiding hebt op het beroepsonderwijs. Je krijgt de volgende verplichte vakken in de bovenbouw van het VWO:
 • Nederlandse taal en literatuur
 • Engelse taal en literatuur
 • Rekenen
 • Maatschappijleer
 • Atheneum: Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
 • Gymnasium: Klassieke culturele vorming
 • Lichamelijke opvoeding
 • Atheneum: 2e vreemde taal
 • Gymnasium: Latijn of Grieks
Daarnaast heb je nog vakken die bij je profiel horen. Lees meer over de profielen en profiel(keuze)vakken van het VWO in het artikel Profielkeuze. Je kunt ook de gratis profielkeuzetest doen.

Uitstroom VWO

Met een VWO diploma op zak heb je gelijk een startkwalificatie. Je kunt dan naar 
Wil je je nog oriënteren op studies en beroepen? Doe dan de uitgebreide studiekeuzetest of de uitgebreide beroepentest.
Lukt het niet om het VWO af te maken? Afhankelijk van je cijfers en studievaardigheden/werkhouding kun je van VWO naar hetzelfde of een eerder studiejaar van de HAVO overstappen. Je kunt ook in bepaalde situaties je VWO opleiding afronden en je diploma halen op het VAVO.  
 
Bronnen:
www.rijksoverheid.nl 
Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën