Informatie over intelligentie


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
hoogbegaafd

Hoogbegaafd

Hoogbegaafd zijn of een hoogbegaafd kind of partner hebben zorgt voor allerlei vragen over het leven met hoogbegaafdheid. Enkele van die vragen over extreme intelligentie gaan we in dit artikel bespreken:
 • Wat is hoogbegaafdheid?
 • Wat zijn de kenmerken van hoogbegaafdheid?
 • Hoe herken ik een hoogbegaafd kind?
 • Ook: Tips voor hoogbegaafde volwassenen
Dit zijn begrijpelijke vragen wanneer er een vermoeden van hoogbegaafdheid is bij jou of bij iemand in je omgeving.  Het is dan goed om informatie te lezen en je te verdiepen in het thema hoogbegaafdheid. Een paar weetjes om mee te beginnen:
 • Ongeveer 2-2,5% van de Nederlandse bevolking is hoogbegaafd. 
 • Bij hoogbegaafde volwassenen en kinderen is er vaker sprake van hooggevoeligheid (HSP) dan bij andere mensen. 
In dit artikel leggen we uit wat hoogbegaafdheid is, beschrijven we de kenmerken en geven we tips voor de omgang met hoogbegaafdheid.

Wat is hoogbegaafdheid?

Er zijn verschillende definities over hoogbegaafdheid. De elementen die in veel van de definities voorkomen hebben we hieronder verwoord in een korte beschrijving van hoogbegaafdheid.
Hoogbegaafdheid betekent dat iemand de mogelijkheid heeft om tot prestaties van zeer hoog niveau (beste 2-2,5% van zijn/haar normgroep) te komen op één of meerdere intelligentiedomeinen:
 • Verbaal-linguïstisch
 • Logisch-wiskundig
 • Muzikaal-ritmisch
 • Lichamelijk-motorisch
 • Visueel-ruimtelijk
 • Interpersoonlijk
 • Intrapersoonlijk
 • Natuurgericht
 • Existentieel
 • Spiritueel
Deze hoogbegaafdheid is vrijwel nooit op alle intelligentiedomeinen aanwezig in 1 persoon. Misschien heb je de film Rain man gezien. Daarin is de man met autisme een rekenwonder, dus zeer intelligent op het logisch-wiskundige domein. Maar in sociaal contact, het interpersoonlijke domein is hij zeker niet begaafd / intelligent. 
Vroeger werd gedacht dat enkel een uitslag van 130 punten of hoger op een IQ test het bewijs was voor hoogbegaafdheid. Het is dus niet zo dat alleen iemand met een IQ score die hoort bij de beste 2-2,5% (130 punten of hoger) als hoogbegaafd kan worden gezien. Een iq test meet immers maar de intelligentie op een beperkt aantal van bovengenoemde domeinen. Meestal gaat het dan om deze domeinen:
 • Verbaal
 • Logisch
 • Wiskundig (Numeriek)
 • Ruimtelijk
Het kan dus goed zijn dat iemand met een IQ lager dan 130, hoogbegaafd is in het muzikaal-ritmische domein. Voor de indicatie voor hoogbegaafdheid is dus meer nodig dan een IQ test. 
Naast deze definitie zijn er verschillende kenmerken die vaker voorkomen bij hoogbegaafde mensen dan bij andere mensen. Deze staan hieronder beschreven.

Kenmerken hoogbegaafdheid 

Als je hoogbegaafd bent, is er sprake van een aantal (persoons)kenmerken die vaak voorkomen. Als je hoogbegaafd bent, …
 • Ben je snel van begrip
 • Kun je goed observeren
 • Heb je een heel goed geheugen
 • Stel je veel “waarom-vragen” en vraag je door
 • Ben je perfectionistisch
 • Ben je erg gevoelig
 • Heb je een hoge intelligentie
 • Kun je creatief denken (out-of-the-box)
 • Ben je erg gemotiveerd om je doel te bereiken
 • Heb je veel doorzettingsvermogen
 • Heb je een sterk ontwikkelde intuïtie

Hoogbegaafd kind

Een hoogbegaafd kind heeft vaak de volgende kenmerken:
 • Ze zijn snel in hun ontwikkeling
 • Zij zijn erg gevoelig
 • Ze hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ze denken na over vraagstukken waar leeftijdsgenoten nog niet mee bezig zijn
 • Ze denken anders dan hun leeftijdsgenoten en hebben daardoor minder/geen aansluiting
 • Ze stellen hoge eisen aan zichzelf
Het is belangrijk om bij een vermoeden van hoogbegaafdheid dit te onderzoeken om ervoor te zorgen dat het tijdig onderkend wordt bij je kind. Op die manier kan er passend onderwijs worden aangeboden zodat het hoogbegaafde kind voldoende uitgedaagd kan worden. 
Het is dus belangrijk om goed te kijken en te luisteren naar je kind zodat je kunt zien wat hij/zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. 

Hoogbegaafde volwassenen

Het spreekt voor zich dat hoogbegaafde kinderen opgroeien tot hoogbegaafde volwassenen. Meestal hebben zij inmiddels wel een manier gevonden om met hun hoogbegaafdheid om te gaan in het dagelijks leven.
Er zijn echter ook volwassenen bij die de diagnose hoogbegaafdheid nog niet gesteld is, maar die zich waarschijnlijk wel een groot deel van hun leven anders voelen (dan de gemiddelde mens). Zolang er geen problemen zijn, maakt het niet uit, maar als mensen vastlopen in hun leven (bijvoorbeeld omdat ze zich steeds onbegrepen voelen tot eenzaamheid aan toe of als er steeds conflicten zijn) dan kan het moment aanbreken om verder te onderzoeken of er sprake is van hoogbegaafdheid.

Omgaan met hoogbegaafdheid

Om beter om te gaan met het gegeven dat je hoogbegaafd bent, staan hieronder enkele tips. 
 • Verdiep je in het thema hoofdbegaafdheid; lees er boeken over of kijk verder op internet wat erover te vinden is.
 • Observeer jezelf goed en leer jezelf kennen. (Doe een big five persoonlijkheidstest of een gratis persoonlijkheidstest)
 • Realiseer je dat ieder individu anders is. Iedereen heeft zijn kwaliteiten en zwakheden ( Doe een gratis  competentietest of de Groei competentietest)
 • Zet je talenten op een rij, en zie wat je allemaal kunt
 • Zorg dat er momenten zijn waarop je tot rust kunt komen in deze (soms overweldigende) wereld.
 • Meer kennis over hoogbegaafdheid betekent dat je meer begrip kunt hebben voor jezelf. 
Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën