Informatie over persoonlijkheid


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Autisme spectrum stoornis (ASS)

Autisme spectrum stoornis

Autisme heet eigenlijk Autisme spectrum stoornis (ASS, Engels: ASD) en is een neuro-biologische ontwikkelingsstoornis. Kortgezegd betekent dit dat de hersenen op een bepaalde manier ontwikkeld/gegroeid zijn, waardoor de informatieverwerking anders verloopt dan bij andere mensen.
De autisme spectrum stoornis is een aandoening die niet overgaat, maar waar veel mensen met de juiste begeleiding mee om kunnen leren gaan.

In dit artikel lees je meer over:

 • Wat is autisme?
 • Autisme: kenmerken
 • Autisme: oorzaken
 • Autisme: diagnose
 • Autisme: begeleiding
 • Autisme in Nederland

Wat is Autisme ?

Autisme is dus een aandoening veroorzaakt door een verstoring in de neuro-biologische ontwikkeling in de hersenen. Autisme kan zich op veel verschillende manieren uiten. Hierom staat er in het psychiatrisch handboek DSM-5 niet Autisme maar Autisme spectrum stoornis (ASS) als naam. Dit geeft aan dat er sprake is van een heel spectrum (verscheidenheid) aan ”vormen” van Autisme.

Vroeger werden overigens binnen het spectrum van autisme meerdere mogelijke diagnoses gebruikt zoals Asperger en PDD-NOS maar tegenwoordig heet het dus autisme spectrum stoornis.

Autisme uit zich door kwetsbaarheden op de volgende gebieden:

 • sociale interactie
 • communicatie
 • flexibiliteit in denken en handelen
 • filtering en integratie van informatie

Meer over de gedragskenmerken/symptomen die door deze kwetsbaarheden zichtbaar kunnen zijn lees je in de volgende paragraaf.

Autisme: kenmerken

Kenmerken die vaak worden gezien bij mensen met een autisme spectrum stoornis zijn:

 • Problemen op sociaal gebied
 • Minder goed ontwikkelde sociale intuïtie
 • Moeite met (onverwachte) verandering
 • Dingen heel letterlijk nemen
 • Eerlijk en recht door zee
 • Uitstekende detailwaarneming
 • Goed in analyseren
 • Niet graag over koetjes en kalfjes praten
 • Goed in het herkennen van patronen
 • Moeite met het bewaren van overzicht
 • Loyaal
 • Buiten vaste kaders kunnen denken
 • Perfectionistisch
 • (Ogenschijnlijk) geen interesse voor anderen tonen
 • Nauwkeurig
 • Over- of juist ongevoelig voor zintuiglijke prikkels
 • Heel intensief bezig zijn met een beperkt aantal onderwerpen
 • Hyperfocus
 • Talent voor specialisatie
 • Voorkeur voor een op een-contact
 • Tragere informatieverwerking

De bovenstaande kenmerken komen bij alle mensen in meer of mindere mate voor. Een diagnose autisme krijg je echter pas als deze kenmerken zorgen voor “serieuze lijdensdruk”, dus ernstige emotionele stress, of voor grote problemen op levensgebieden als werk, vrije tijd en relaties.

Overigens zijn zeker niet alle “autisme-kenmerken” hierboven per definitie problematisch. Door zelfkennis/zelfinzicht kan iemand met autisme zeker ook leren gebruik te maken van bepaalde eigenschappen. Hierdoor zou je zelfs de vraag kunnen stellen of autisme per definitie altijd een ‘stoornis’ of ‘beperking’ is. Volgens mensen uit de zogenaamde “neurodiversiteitsbeweging” gaat het in de kern erom dat iemand met autisme anders is. Interessant is in dit kader het essay van de Amerikaanse autisme-activist Jim Sinclair “Rouw niet om ons”.

Autisme: oorzaken

Naar schatting 80 procent van Autisme is aangeboren/erfelijk bepaald. Bij de overige 20 procent diagnoses is de aanleg voor ASS dus niet bij de ouders aanwezig. De stoornis is daar ‘spontaan’ ontstaan in het DNA, dus zonder dat de genen van de ouders hierbij zijn betrokken, een zogenaamde “de novo-mutatie” wordt dit genoemd.

Autisme: diagnose

Er is geen bio-marker om autisme objectief vast te stellen. Dat betekent dat je geen bloed, urine en zelfs geen dna kunt laten onderzoeken om de diagnose te bevestigen. Maar door goed diagnostisch onderzoek kan men vaststellen dat iemand autisme heeft

Als je denkt dat je zelf, je kind of iemand anders in je omgeving misschien autisme heeft, dan kun je het beste contact opnemen met je huisarts om hier over te praten. Bij voldoende aanleiding word je doorverwezen naar een gezondheidszorg organisatie die een diagnose kan stellen.

Autisme: begeleiding

Als een diagnose eenmaal is gesteld, dan kan men  adviezen op maat vragen voor onderwijs (lesvorm/vrijstelling/studiekeuze/beroepskeuze), werk, vrije tijd, relaties. Juist met de zogenaamde kruispunten in het leven zoals de overgang naar de middelbare school, het kiezen van de juiste studie, het zelfstandig gaan wonen, het aangaan of beëindigen van een relatie, heeft iemand met autisme vaak meer moeite en kan dan vastlopen. Op die momenten is het belangrijk om tijdig begeleiding/steun te zoeken.

Iedereen met autisme is anders en heeft een eigen mix van kwaliteiten en beperkingen. Een goede begeleiding om te leren omgaan met dit alles is heel belangrijk. Je kunt hierover allerlei boeken lezen en websites bezoeken, bijvoorbeeld www.autisme.nl en .

Autisme in Nederland

In Nederland komt de diagnose autisme spectrum stoornis bij ruim 1,1% van de Nederlanders voor, dus bij ongeveer 200.000 mensen. In de Verenigde Staten van Amerika bijvoorbeeld lijkt de diagnose vaker te worden gesteld. In een onderzoek onder 8 jarigen in het jaar 2016 blijkt dat 1 op de 54 kinderen deze diagnose heeft gekregen, ruim 1,8 procent.

Bronnen:
Nederlandse Vereniging voor Autisme (www.autisme.nl)
DSM-5 Handboek
Onderzoek erfelijkheid autisme: Bai D, Yip BHK, Windham GC, et al. Association of Genetic and Environmental Factors With Autism in a 5-Country Cohort. JAMA Psychiatry. 2019;76(10):1035–1043. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.1411
CDC onderzoek naar voorkomen bij kinderen: Maenner MJ, Shaw KA, Baio J, et al. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2016. MMWR Surveill Summ 2020;69(No. SS-4):1–12. DOI:

Op deze website kun je een gratis persoonlijkheidstest en een professionele big five persoonlijkheidstest doen. Deze tests geven je inzicht in je persoonlijkheid. Het zijn geen tests waaruit een psychiatrische stoornis als uitslag komt. Wil je dat laten onderzoeken, dan kun je dat het best via de huisarts aanvragen. Die kan (laten) bepalen of dit nodig is.

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën