Informatie over opleidingen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
VMBO

VMBO

Het VMBO betekent Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs en is één van de mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Het doel van het VMBO is (dus) “voorbereiden op het MBO” en dat doe je in 4 leerjaren. Het VMBO bestaat uit een onderbouw (2 jaar) en een bovenbouw (2 jaar) en uit 4 verschillende leerwegen die je kunt volgen.

Leerwegen VMBO

Als VMBO leerling kies je aan het eind van de 2e schooljaar de leerweg die het beste bij je past. In het VMBO kom je, vooral bij grotere middelbare scholen, al in het eerste jaar (brugklas) in een klas waarvan de meeste leerlingen uiteindelijk dezelfde leerweg zullen kiezen. Het voordeel hiervan is dat je gelijk bij klasgenoten zit die je waarschijnlijk 4 jaar blijft houden op het VMBO èn dat iedereen in je klas ongeveer even goed kan leren. Er zijn 4 leerwegen in het vmbo:
 • VMBO-BB: Basisberoepsgerichte leerweg
 • VMBO-KB: Kaderberoepsgerichte leerweg
 • VMBO-GL: Gemengde leerweg
 • VMBO-TL: Theoretische leerweg

VMBO BB: Basisberoepsgerichte leerweg

In de VMBO-BB leerweg krijg je 12 uur beroepsgericht onderwijs. De Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) vakken zijn bij VMBO-BB van een iets lager niveau dan bij de Kaderberoepsgerichte leerweg. 
De Basisberoepsgerichte leerweg past bij je als je wat minder goed kunt leren en vooral praktisch bent ingesteld. Je doet bij VMBO-BB examen in 4 AVO-vakken en één beroepsgericht vak.

VMBO KB: Kaderberoepsgerichte leerweg

In de VMBO-KB leerweg krijg je 12 uur beroepsgericht onderwijs. De AVO-vakken zijn bij VMBO-KB van een iets hoger niveau dan bij BBL en van een iets lager niveau dan bij GL en TL. 
De Kaderberoepsgerichte leerweg past bij je als je praktisch bent ingesteld en de theorie het liefst leert in de praktijk. Je bent bij KB bezig met beroepsgerichte vakken die aansluiten bij de vakken die je krijgt bij de kaderopleidingen van het MBO (MBO niveau 3 en 4). Je doet bij VMBO-KB examen in 4 AVO-vakken en één beroepsgericht vak.  

VMBO GL: Gemengde leerweg

In de VMBO-GL leerweg krijg je 1 AVO-vak minder dan bij TL en in plaats daarvan 4 uur beroepsgericht onderwijs. Het niveau van de AVO-vakken is bij VMBO-GL hetzelfde als bij TL. 
De Gemengde leerweg past bij je als je niet veel moeite hebt met leren en je je tegelijk al wel wilt richten op een bepaalde beroepsrichting. Je doet bij VMBO-GL examen in 5 AVO-vakken en één beroepsgericht vak in de richting die je kiest (bijvoorbeeld het vak Voertuigentechniek in de richting Techniek).

VMBO TL: Theoretische leerweg

In de VMBO-TL leerweg krijg je op de meeste scholen alleen Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) vakken net als op de HAVO en het VWO. Het niveau van de AVO-vakken is bij VMBO-TL iets lager dan bij de HAVO.
De Theoretische leerweg past bij je als je niet veel moeite hebt met leren en je je nog niet wilt richten op een bepaald beroepsrichting. Je doet examen in 6 AVO-vakken.

Onderbouw VMBO

In de onderbouw, jaar 1 en 2, van het VMBO heb je de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Natuur- en scheikunde
 • Verzorging
 • Informatiekunde
 • Techniek
 • Lichamelijke opvoeding

In het 2e jaar kies je een profiel voor de bovenbouw van het VMBO.

Bovenbouw VMBO

In de bovenbouw volg je dus nog steeds een bepaalde leerweg, bijvoorbeeld GL, maar heb je dus een bepaald vakkenpakket dat hoort bij het profiel dat je hebt gekozen.
 
Meer over de profielen van het VMBO lees je in het artikel Profielkeuze. Je kunt ook de gratis Profieltest doen. 

Extra ondersteuning VMBO: LWOO

Als je extra ondersteuning nodig hebt ben, is er de mogelijkheid voor LeerWegOndersteunend Onderwijs (LWOO). Je kunt je aanmelden voor LWOO als de basisschool dit in het schooladvies heeft aangegeven. De VMBO school kan ook zelf onderzoek naar intelligentie en gedrag (laten) doen om te kijken of je in aanmerking komt voor LWOO.
Een VMBO school bepaalt zelf hoe ze deze ondersteuning inzetten. LWOO kan bijvoorbeeld ingezet worden door het organiseren van:
 • Kleinere klassen
 • Bijlessen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Studievaardigheidstraining

Uitstroom VMBO

Na het VMBO gaan de meeste leerlingen naar het MBO om een beroep te leren. Je kunt ook doorstromen naar de HAVO, je komt dan in het 4e jaar van de 5-jarige HAVO terecht.
Om de overgang van het VMBO naar MBO opleidingen te verbeteren zijn de programma’s van de bovenbouw van het VMBO en die van het MBO zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Het is zelfs hierdoor op verschillende VMBO-scholen mogelijk om één jaar eerder een MBO-2 diploma halen. En met een MBO diploma op niveau 2 heb je de startkwalificatie die je nodig hebt om goed te kunnen starten op de arbeidsmarkt. Als het door omstandigheden niet lukt om je VMBO TL diploma te behalen, kun je in bepaalde situaties je VMBO-TL opleiding afronden en je diploma halen op het VAVO.
 
Bronnen: www.rijksoverheid.nl 
Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën