Intelligentie

Wat is intelligentie?

Intelligentie is een kenmerk van de persoonlijkheid. In de psychologie is algemene intelligentie een complexe combinatie van allerlei verschillende mentale functies:

 • Waarnemen van verschillen en overeenkomsten
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Redeneren
 • Plannen maken
 • Problemen analyseren
 • Oplossingen bedenken
 • Abstract denken
 • Taalbegrip
 • Geheugen
 • Zelfstandig Leren 

Definitie intelligentie

Een definitie van het begrip intelligentie is moeilijk vast te stellen. Daarvoor is het begrip te omstreden. Men vraagt zich vaak af welke (bovenstaande) functies er wel bij horen en welke niet.
Een definitie uit een opiniestuk uit 1994 genaamd "Mainstream Science on Intelligence" :
Intelligentie is een zeer algemeen verstandelijk vermogen dat, onder andere, inhoudt het vermogen om te redeneren, plannen, problemen op te lossen, abstract te denken, complexe ideeën te begrijpen, snel te leren en te leren uit ervaring. Het is niet alleen boekenwijsheid, het weerspiegelt een bredere en diepere capaciteit voor het begrijpen van onze omgeving.

Een definitie van intelligentie uit een rapport gepubliceerd door de Raad van Scientific Affairs van de American Psychological Association genaamd "Intelligence: Knowns en Unknowns" (1995):
Individuen verschillen van elkaar in hun vermogen om complexe ideeën te begrijpen, om zich effectief aan te passen aan de omgeving, om te leren van de ervaring, om deel te nemen in verschillende vormen van redeneren, om obstakels door gedachten te overwinnen. Hoewel deze individuele verschillen aanzienlijk kunnen zijn, zijn zij niet geheel consistent: intellectuele prestaties van een bepaalde persoon zullen variëren bij verschillende gelegenheden, in verschillende domeinen, zoals beoordeeld op verschillende criteria. Het begrip "intelligentie" is een poging om dit complexe geheel van verschijnselen te verduidelijken en te organiseren. Hoewel veel duidelijkheid is bereikt in sommige gebieden, is er nog geen concept dat alle belangrijke vragen omtrent intelligentie zodanig beantwoordt dat er algemene instemming wordt bereikt.

Intelligentie meten - IQ

De algemene intelligentie wordt gemeten door een intelligentietest af te nemen en daaruit volgt een waarde die dan iemands intelligentie weergeeft; het intelligentie quotiënt, oftewel IQ. Ga voor uitleg over deze meting en de waarde ervan naar het artikel over IQ –Intelligentie Quotiënt

Soorten intelligentie

Naast algemene intelligentie hebben verschillende wetenschappers zich bezig gehouden met het onderscheiden van verschillende soorten intelligenties.

 

 • Verbaal-linguïstische intelligentie
 • Logisch-wiskundige intelligentie
 • Muzikaal-ritmische intelligentie
 • Lichamelijk-motorische intelligentie
 • Visueel-ruimtelijke intelligentie
 • Interpersoonlijke intelligentie
 • Intrapersoonlijke intelligentie
 • Natuurgerichte intelligentie
 • Existentiële intelligentie

Meer over de verschillende intelligentiedomeinen binnenkort in ons artikel over Meervoudige intelligentie.

Hoogbegaafd

Sommige mensen presteren hoog boven gemiddeld op een bepaald intelligentiedomein. Als je meer wilt weten over hoogbegaafdheid lees dan het artikel Hoogbegaafd.

In 2017 verschijnt onze nieuwe IQ test.

 

 

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse OpleidingOpleiding
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
- Beroepentest
Professionele beroepskeuzetest
Collapse WerkWerk
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referenties
- - Referenties: Extra tips!
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Outplacement
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
Big Five persoonlijkheidstest
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
Competenties in je CV
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Algemene Voorwaarden
Beveiliging
Privacyreglement
Klachtenprocedure
Cookies
Ideeën
Winacties
- Spelvoorwaarden