referentie

Referentie

Met een referentie bedoelt men een contactpersoon bij je vroegere of huidige werkgever of opdrachtgever die ervaringen kan en wil delen over jouw functioneren, persoonlijkheid en/of competenties. Letterlijk betekent referentie overigens verwijzing; je verwijst naar een bron van informatie. In het geval van een sollicitatie dus naar iemand die iets meer kan vertellen over jou. Je kunt een referentie gebruiken door:
 • De naam en contactgegevens geven aan de sollicitatiecommissie.
 • De referentie vragen een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • De referentie vragen een aanbeveling (“recommendation”) te schrijven voor jouw LinkedIn profiel.

Wanneer gebruik je referenties?

Hieronder staan enkele situaties waarin een referentie gevraagd kan worden.
 • Tijdens een sollicitatieprocedure vraagt je toekomstige werkgever/opdrachtgever erom.
 • Tijdens een opdracht als zzp-er vraagt een opdrachtgever om referentieopdrachten.
 • Voor een inschrijving voor een studie/bijscholing na een periode van werkervaring.
 • Voor een vrijstelling van een studieonderdeel na een periode van werkervaring.
 • Voor het bewijzen van eerder verworven competenties voor een EVC
Het is goed om te weten dat een sollicitatiecommissie of selectiebureau niet snel zonder jouw toestemming contact op zal nemen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt juist ook voor deze gelegenheden en verbiedt dit. Ook zal men zelf aangeven of men referenties wil, wacht dus gerust op een vraag om een referentie.

Wie is jouw referentie?

Kies je referenties zorgvuldig. Een referentie is altijd iemand die:
 • Iemand die jou en jouw prestaties goed kent.
 • Iemand die iets positiefs over jou kan vertellen.
 • Iemand die jouw minder goede prestaties of competenties positief kan verwoorden.
 • Iemand die een bepaalde mate van gezag en onafhankelijkheid heeft.
Denk bijvoorbeeld aan:
 • Een leidinggevende, bestuurder of medeverantwoordelijke uit een (eerdere) werksituatie.
 • Een leidinggevende, bestuurder of medeverantwoordelijke uit vrijwilligerswerk.
 • Een opdrachtgever voor wie gewerkt is gedurende een langere periode.
 • Een (oud-)docent van een relevante studie die je hebt volbracht.

Onderwerpen referentie

 • Algemeen functioneren
 • Functie inhoud / takenpakket
 • Samenwerking/sociaal functioneren
 • Leidinggeven/stijl
 • Reden vertrek
 • Competenties

Referenties vooraf vragen?

Het is gebruikelijk om iemand te vragen of hij/zij als referentie genoemd en gebeld kan worden. Zo weet de referentie van jouw bedoeling en toestemming om te vertellen over jouw functioneren en jouw competenties. Het kan overigens best zijn dat een referentie het helemaal niet vervelend vindt om zonder overleg vooraf gebeld te worden door bijvoorbeeld een onbekende werkgever, om over jou te praten. Maar het risico is natuurlijk dat een referentie die vooraf niet is gevraagd, daar niet blij mee is. En dan is het voor de beller (toekomstige werkgever bv) ook best vervelend. Het is dus een risico dat je neemt als je niet overlegt met de mogelijke referentie. Sommigen nemen bewust dat risico, anderen vragen altijd of het mag. 

Twijfel je om een referentie op te geven?

Veel mensen kunnen wel een referentie bedenken die ze willen opgeven, maar twijfelen of dit goed is om te doen. Redenen voor deze twijfel kunnen in allerlei aspecten zitten:
 • De werknemer wil niet graag alles vertellen wat er is gebeurd. Misschien is er sprake geweest van slecht functioneren, intimidatie (pesten, seksualiteit, agressie), diefstal.
 • De werkgever of referentie zelf wil niet graag alles vertellen wat er gebeurd is. Misschien is er sprake geweest van intimidatie (pesten, seksualiteit, agressie), een organisatie die slecht voor haar personeel zorgt.
 • De werkgever of referentie heeft misschien te weinig kennis van het functioneren door een wisseling van leidinggevenden of iets dergelijks.
 • De werkgever/referentie kan je misschien niet missen als medewerker in de organisatie en wil je niet laten vertrekken. De referentie zou dan een negatiever verhaal kunnen vertellen dan terecht is om je vertrek naar een andere baan moeilijk te maken.
Als men bij een reorganisatie mensen wil laten vertrekken zullen personeelsmedewerkers en leidinggevende wellicht weer juist een positiever verhaal dan terecht is vertellen. Dit om het vertrek naar een andere baan makkelijk te maken. Er zijn dus allerlei situaties en belangen die ervoor zorgen dat een referentie niet altijd een betrouwbaar beeld geeft van een sollicitant. Dit weten de werkgevers/selectiebureaus natuurlijk ook. Dus hecht men niet altijd de waarde aan de feedback van de referenties die je misschien wel verdient…
 
Wil je meer tips over referenties? Ga dan naar de Extra referentie tips. Je kunt ook een persoonlijkheidstest of competentietest doen om bijvoorbeeld je sollicitatie verder voor te bereiden.

 

Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse OpleidingOpleiding
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
- Beroepentest
Professionele beroepskeuzetest
Collapse WerkWerk
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referenties
- - Referenties: Extra tips!
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Outplacement
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
Big Five persoonlijkheidstest
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
Competenties in je CV
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Algemene Voorwaarden
Beveiliging
Privacyreglement
Klachtenprocedure
Cookies
Ideeën
Winacties
- Spelvoorwaarden