Informatie over opleidingen


Testoverzicht
Skip Navigation Links.
 
Praktijkonderwijs - PRO

Praktijkonderwijs (PRO)

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die moeilijker leren dan gemiddeld en die daardoor niet op hun plek zijn in één van de leerwegen van het VMBO. De scholen van het Praktijkonderwijs zijn meestal kleinschalig georganiseerd. Dat betekent dat de scholen klein zijn èn de klassen klein zijn. Je krijgt als leerling intensieve en persoonlijke begeleiding. Je leert in het Praktijkonderwijs vooral door zelf dingen te doen en minder door vanuit boeken/computers te leren.
Het doel van praktijkonderwijs is om je voor te bereiden op werk of een vervolgopleiding in het MBO.
In het praktijkonderwijs is geen vastgestelde tijdsduur van het onderwijs, maar een leeftijdsgrens van 18 jaar. Meestal volgen leerlingen zo’n 5 jaar deze vorm van voortgezet onderwijs. Je behaalt aan het einde naast een getuigschrift en/of schooldiploma, ook één of meer diploma’s van beroepspraktijkvakken/branche-opleidingen die je hebt behaald. Vrijwel alle scholen in het praktijkonderwijs werken samen met het MBO. Hierdoor is het voor een deel van de leerlingen mogelijk al in het praktijkonderwijs een entree-diploma/MBO niveau 1 te behalen (zie MBO opleidingen). 

Wanneer praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs is niet voor iedereen toegankelijk. Als op de basisschool het schooladvies voor Praktijkonderwijs worden gegeven dan is er namelijk een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV Pro) nodig. De voorwaarden voor deze verklaring zijn:
 • Het IQ van de praktijkschool leerling ligt tussen 55 en 80;
 • De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:
  • Inzichtelijk rekenen;
  • Begrijpend lezen;
  • Technisch lezen;
  • Spellen;

​Eén van de domeinen met een leerachterstand moet dan wel Inzichtelijk rekenen of Begrijpend lezen zijn.

Inhoud praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs ontwikkel je allerlei kennis, vaardigheden en kwaliteiten (competenties) op het gebied van:
 • Wonen
 • Werk
 • Burgerschap
 • Leren 
 • Vrije tijd
Het Praktijkonderwijs is bij de meeste scholen onderverdeeld in een:
 • Onderbouw (leerjaar 1 en 2): gericht op basisvaardigheden, algemene vorming en oriëntatie op sectoren en arbeidsmarkt.
 • Bovenbouw (leerjaar 3 t/m 5): gericht op beroepspraktijkvakken en stage.
Je leert in het praktijkonderwijs op veel verschillende manieren. Je krijgt namelijk
 • Theorievakken (bijvoorbeeld Nederlands, Rekenen, Engels)
 • Beroepspraktijkvakken (bijvoorbeeld techniek, dienstverlening en zorg, horeca en voeding, groen en dierverzorging, culturele kunstzinnige vorming, logistiek en verkoop)
 • Begeleide stage (in een sector waarin jij interesse hebt)
 • Zelfredzaamheidstraining (bijvoorbeeld koken, boodschappen doen, zelfstandig reizen, klussen in huis)
 • Persoonlijkheidsvorming (Wat zijn je talenten, persoonlijke eigenschappen en je competenties?)
 • Werknemersvaardigheden (Je leert belangrijke competenties die je in je werk nodig hebt)
Je volgt natuurlijk niet alle lessen die hierboven in de voorbeelden staan! Je volgt onderwijs volgens je eigen leerplan ofwel ontwikkelingsperspectiefplan.

OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) 

Belangrijk om te weten is dat iedere leerling in het praktijkonderwijs een eigen ontwikkelingsperspectiefplan heeft. Iedereen heeft eigen talenten, interesses en beperkingen. Hiermee wordt in dit leerplan rekening gehouden zodat je samen met je school en je docenten het beste uit jezelf kunt halen.
Je volgt dus je eigen pakket van onderwijs dat staat beschreven en dat plan wordt 2 of 3 keer per jaar met jou, je ouders/verzorgers en je docent/mentor besproken en aangepast als dat nodig is. In je eigen ontwikkelingsperspectiefplan staan bijvoorbeeld je:
 • Leerdoelen (Wat wil je leren?)
 • Uitstroombestemming (Welk beroep wil je leren/Welke vervolgopleiding wil je gaan doen?)
 • Beroepspraktijkvakken
 • Voorkeur voor een sector
 • Stageplan
 • Persoonlijke ontwikkeling 
 • Begeleiding
 • Extra ondersteuning
 • Overige afspraken

Na het praktijkonderwijs

Na het praktijkonderwijs gaan de meeste leerlingen werken. Sommigen gaan nog een vervolgopleiding op het MBO volgen. De begeleider/mentor van het Praktijkonderwijs zal je nog 2 jaar in je ontwikkeling volgen en kan dan nog nazorg en begeleiding bieden.

Kenmerken praktijkonderwijs

Hieronder nog een samenvatting van de kenmerken van Praktijkonderwijs:

 • Kleine klassen
 • Praktijkgericht onderwijs
 • Persoonlijke begeleiding
 • Ontwikkelingsperspectiefplan
 • Stages
 • Zelfredzaamheidstrainingen
 • Mogelijkheid om branchecertificaten, MBO niveau 1diploma te halen
 • Direct gericht op voorkeurssector en beroep
Bronnen:
www.rijksoverheid.nl 
www.praktijkonderwijs.nl (Sectorraad praktijkonderwijs)
Informatieoverzicht
Skip Navigation Links.
Home
Collapse StudieStudie
School in Nederland
- Leerplicht
Basisschool
Voortgezet onderwijs
- Praktijkonderwijs
- VMBO
- HAVO
- VWO
- VSO
- VAVO
Beroepsonderwijs
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Profielkeuze
- Profielkeuze VMBO
- Bouwen, wonen en interieur
- Dienstverlening en producten
- Economie en ondernemen
- Groen
- Horeca, bakkerij en recreatie
- Maritiem en techniek
- Media, vormgeving en ICT
- Mobiliteit en transport
- Produceren, installeren en energie
- Zorg en welzijn
- TL: Economie
- TL: Landbouw
- TL: Techniek
- TL: Zorg en welzijn
- Profielkeuze HAVO-VWO
- Profiel Cultuur en Maatschappij
- Profiel Economie en Maatschappij
- Profiel Natuur en Gezondheid
- Profiel Natuur en Techniek
Studiekeuze
Welke opleiding past bij mij?
Open dagen kalender
Omscholen
Leerstijlen Kolb
- Leerstijl Doener
- Leerstijl Dromer
- Leerstijl Denker
- Leerstijl Beslisser
E-learning
Collapse BeroepBeroep
Arbeidsmarkt
Sectoren
- Gezondheidszorg en welzijn
- Handel en dienstverlening
- ICT
- Justitie, veiligheid en bestuur
- Landbouw, natuur en visserij
- Media en communicatie
- Onderwijs, cultuur en wetenschap
- Techniek, productie en bouw
- Toerisme, recreatie en horeca
- Transport en logistiek
Kansberoepen
Beroepskeuze
Welk beroep past bij mij?
Uitleg beroepsinteressetest
Collapse WerkWerk
Werkwaarden
- Vragen over werkwaarden
- Loopbaanankers Schein
Carrière
- Succes
- Carrièreswitch
- Referentie
Solliciteren in 7 stappen
Stap 1: Zelfkennis opbouwen
Stap 2: Welke baan past bij mij
Stap 3: Vacatures zoeken
- Vacature analyse
Stap 4: Sollicitatiebrief schrijven
- Openingszin sollicitatiebrief
- Kern sollicitatiebrief
- Afsluiting sollicitatiebrief
- Voorbeeld Sollicitatiebrief (25x)
Extra: Motivatiebrief
- Motivatiebrief schrijven
- Motivatiebrief voorbeeld
Stap 5: CV maken
- CV inhoud
- Voorbeeld CV
- Competenties in je CV
Stap 6: Sollicitatiegesprek voeren
- Voorbereiding sollicitatiegesprek
- Sollicitatievragen
- Tips sollicitatiegesprek
- Evaluatie sollicitatiegesprek
Stap 7: Arbeidsovereenkomst
- CAO
Ontslag
Uitzendbureau
Outplacement
Assessment
- Assessment voorbereiden
Loopbaanbegeleiding
Je eigen bedrijf starten
Collapse PersoonlijkheidPersoonlijkheid
Temperament
Karakter
Karaktereigenschappen
- Lijst met Karaktereigenschappen
Identiteit
Kernkwaliteiten
Kernkwadranten
Mindset
Persoonlijkheidsstoornis
- Borderline / ERS
HSP
Hooggevoeligheid
Collapse CompetentiesCompetenties
Wat zijn competenties?
Kennis
Vaardigheden
Kwaliteiten
Competentiemodel
Competentielijst
EVC ervaringscertificaat
Collapse IntelligentieIntelligentie
IQ - Intelligentie Quotiënt
Meervoudige intelligentie
Hoogbegaafd
Collapse LifeLife
Drijfveren
Geluk
Mindfulness
Stress
- Stress symptomen
- Overspannen
- Burn out
- Burn out symptomen
- Burn out herstel
Bore out
Psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis (ASS)
Normen en waarden
Opruimen
Collapse ContactContact
Over Testcentrum Groei B.V.
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Verwerkingsregister
Klachtenprocedure
Ideeën