Informatie over ons testcentrum

Zo werkt het voor organisaties:

 1. U vraagt een gratis proefaccount
 2. U ontvangt gratis € 25 tegoed
 3. U probeert ons systeem vrijblijvend uit

Voordelen:

 • Modern online testsysteem
 • Geen abonnementskosten
 • Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk
 • Meerdere testuitslagen mogelijk in één testrapportage
 • Eigen voorblad en logo (huisstijl)
 • Groepen uitnodigen voor een testafname
 • Maatwerk tests en rapportages ontwikkelen en beheren
 • Persoonlijke ondersteuning
 • Uw ideeën voor nieuwe functies of tests  zijn welkom

Gratis proefaccount


Submenu
Skip Navigation Links.


 
Kenmerken test

Kenmerken Groei Arbeidstevredenheidsanalyse (GAA-19)

In dit artikel staan kenmerken van deze test beschreven. U kunt ook een voorbeeldrapport inzien.

Meetpretentie

Deze test meet arbeidstevredenheid volgens het Groei arbeidstevredenheidsmodel:

Functietevredenheid

 • Taaktevredenheid
 • Functiecapaciteit
 • Bore-out (kans)
 • Lichamelijke gezondheid
 • Zingeving
 • Prestatietevredenheid
 • Autonomie

Sociale verbinding

 • Contact met collega’s
 • Contact met leidinggevend(n)
 • Contact met andere mensen (bv klanten,/cliënten, patiënten, omstanders)

Werkklimaat/werkomstandigheden

 • Werkplek
 • Werkfaciliteiten
 • Woon-werk reis
 • Werksfeer
 • Samenwerking
 • Informatieklimaat
 • Groeiklimaat/Ruimte voor persoonlijke groei

Waardering voor werk

 • Financiële waardering
 • Emotionele waardering

Werkdruk

 • Stressbeleving
 • Tijdsdruk
 • Privé-Werk balans

Doel

Het doel van de GAA-19 is een wetenschappelijk verantwoorde (zelf)beoordeling waarmee tevredenheid kan worden gemeten op diverse gebieden van de arbeidsbeleving. Door dit inzicht kan iemand in een werksituatie inzien met welke elementen van de baan zij/hij tevreden is en met welke elementen van de baan minder of niet.

Doelgroep

De testdeelnemer heeft de volgende kenmerken:

 • Leeftijd onbepaald
 • Elk opleidingsniveau
 • Nederlandse taalbeheersing op de gebieden lezen en begrijpen
 • Gemotiveerd zijn voor de testafname

Toepassing

De GAA-19 kan worden ingezet als men meer wil weten over de tevredenheid en de ontwikkelkansen bij iemand in een werksituatie. Dus een jaarlijkse afname enkele weken voor het functioneringsgesprek of op een vast moment in het jaar voor alle medewerkers wordt aanbevolen. Maar ook een incidentele afname om bij iemand die lijkt vast te lopen te analyseren op welke punten de belemmering zich bevindt, is mogelijk.

Het inzicht vanuit de ervaringen van Testcentrum Groei en partners is dat de betrokkenheid en daarmee de productiviteit van medewerkers wordt vergroot als er aandacht is voor de arbeidstevredenheid èn er daarnaast ook voldoende mogelijkheden zijn en worden toegepast om deze arbeidstevredenheid voor de betreffende persoon of groep personen te vergroten op de gewenste punten.

Kenmerken

Enkele kenmerken van de GAA-19:

 • 120 stellingen over gedrag en beleving:
 • Open stellingen op een 5-punt schaal
 • Antwoordrange: Sterk oneens-Sterk eens
 • Gemiddelde afnameduur 15 minuten
 • Geen tijdslimiet

Testbegeleiding

Als een testbegeleider van een organisatie of een ander persoon naar aanleiding van de testresultaten en gegenereerde interpretaties een advies wil uitbrengen aan of over de testdeelnemer, dan dient deze persoon:

 • voldoende kwalificaties, licenties en autorisaties te hebben om psychologische tests te gebruiken voor dit doel.
 • te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., de geldende wet- en regelgeving en andere van toepassing zijnde richtlijnen zoals die van de beroepsethiek. 

Beperkingen

Het is niet bekend of er (leeftijd)groepen mensen zijn voor wie de GAA-19 niet geschikt is.

Testafname

Testafnames worden via het online testsysteem op www.testcentrumgroei.nl uitgevoerd. Dit is een systeem waar organisaties een account voor kunnen aanvragen en waar één of meerdere zogenaamde “testbegeleiders” uit naam van deze organisatie hun testdeelnemers kunnen uitnodigen voor diverse tests. Het is goed om testdeelnemers ruim voor de afspraak waarin de testrapportage wordt besproken de gelegenheid te geven om de test te maken en ze dus ruim van tevoren uit te nodigen voor een testafname.

De testdeelnemers kunnen met de inloggegevens van de uitnodiging de testafname starten. De instructie voor de testafname wordt in het scherm weergegeven als de testdeelnemer de test start. Testdeelnemers kunnen zelf hun uitslag direct na de testafname bekijken in een afgeschermde online omgeving, tenzij de organisatie, in het belang van de testdeelnemer, inzage in de resultaten tijdelijk heeft afgeschermd omdat men de uitslag samen met de testdeelnemer wil bekijken tijdens een begeleidingsmoment. De testafname dient in 1 keer te worden afgerond. Onderbrekingen mogen niet langer duren dan 20 minuten vanwege de sessie- en privacy instellingen.

Voor de testafname is het niet nodig dat deze in een gecontroleerde omgeving wordt afgenomen; het is immers een zelfbeoordeling waarin geen goede en foute antwoorden zijn. De testdeelnemer kan de test op elke rustige plek maken waar zij/hij zich voldoende prettig voelt.

Technisch gezien is er een stabiele internetverbinding nodig met een basale bandbreedte, een apparaat met een browser en de invoermogelijkheden van een computermuis/touchpad en een (al dan niet digitaal) toetsenbord. Op het apparaat moet een up-to-date browser geïnstalleerd zijn.

Meer informatie over de ontwikkeling van en het (statistisch) onderzoek naar deze test kunt u lezen in de handleiding die via het account Mijn testcentrum beschikbaar is.

Heeft u nog een vraag? Bel of mail ons dan gerust: