Informatie over ons testcentrum

Zo werkt het voor organisaties:

 1. U vraagt een gratis proefaccount
 2. U ontvangt gratis € 25 tegoed
 3. U probeert ons systeem vrijblijvend uit

Voordelen:

 • Modern online testsysteem
 • Geen abonnementskosten
 • Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk
 • Meerdere testuitslagen mogelijk in één testrapportage
 • Eigen voorblad en logo (huisstijl)
 • Groepen uitnodigen voor een testafname
 • Maatwerk tests en rapportages ontwikkelen en beheren
 • Persoonlijke ondersteuning
 • Uw ideeën voor nieuwe functies of tests  zijn welkom

Gratis proefaccount

 
Kenmerken test

Kenmerken Groei beroepskeuzetests (GBT-20 serie)

In dit artikel staan kenmerken van deze tests beschreven. U kunt ook een voorbeeldrapport inzien.

Meetpretentie

Deze test meet de bij de testdeelnemer drie best passende Holland-types, de drie best passende sectoren (zie bijlage 1) en vraagt daarnaast een single-item zelfbeoordeling van de testdeelnemer op 31 competenties (enkel bij de algemene beroepskeuzetest). Uit deze waarden wordt via software automatisch een lijst met bij de testdeelnemer aansluitende beroepen gegenereerd. De 6 Holland-types die worden gemeten zijn:

 • Praktisch
 • Onderzoekend
 • Creatief
 • Mensgericht
 • Ondernemend
 • Gestructureerd

Doel

Het doel van de GBT-20 is een wetenschappelijk verantwoorde vragenlijst te bieden die een testdeelnemer als hulpmiddel kan gebruiken om te achterhalen welke Holland-types, welke arbeidsmarktsector en welke competenties bij haar/hem het sterkst passen. De automatisch gegenereerde uitslag presenteert per opleidingsniveau tientallen beroepen die aansluiten bij de persoonstypecombinatie, sectorvoorkeur (en competenties) van de testdeelnemer.

Doelgroep

De testdeelnemer heeft de volgende kenmerken:

 • Leeftijd 16-60 jaar
 • Elk opleidingsniveau
 • Nederlandse taalbeheersing op de gebieden lezen of luisteren en begrijpen
 • Gemotiveerd zijn voor de testafname

Toepassing

De GBT-20 kan worden ingezet voor elke situatie waarin men meer wil weten over iemands beroepsvoorkeuren; bijvoorbeeld bij loopbaanvraagstukken, beroepskeuze en studiekeuze.

Kenmerken

Enkele kenmerken van de GBT-20 serie:

 • interessevragen over activiteiten (vrije keuze)
 • interessevragen over beroepen of over soorten bedrijven (vrije keuze)
 • interessevragen over de voorkeurstaak in een bepaalde organisatie (gedwongen keuze)
 • stellingen over competenties (5-puntschaal met antwoordrange: Helemaal oneens-Helemaal eens) (Algemene beroepskeuzetest)
 • vraag over sectorvoorkeur
 • Persoonstypering met 3 types volgens de Holland-types
 • Sectorvoorkeur (3 voorkeuren)
 • Gemiddelde afnameduur 15 minuten
 • Geen tijdslimiet

Testbegeleiding

Als een testbegeleider van een organisatie of een ander persoon naar aanleiding van de testresultaten en gegenereerde interpretaties een advies wil uitbrengen aan of over de testdeelnemer, dan dient deze persoon:

 • voldoende kwalificaties, licenties en autorisaties te hebben om psychologische tests te gebruiken voor dit doel.
 • te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., de geldende wet- en regelgeving en andere van toepassing zijnde richtlijnen zoals die van de beroepsethiek. 

Bij het adviseren over de beroepskeuze van een testdeelnemer is het belangrijk dat men naast de testafname de testdeelnemer interviewt over de uitslag op de verschillende componenten. In dit interview komen de volgende onderdelen aan bod:

 1. De testbegeleider geeft uitleg over de drie persoonstypen die de testdeelnemer heeft in zijn persoonstypecombinatie.
 2. De testbegeleider vraagt aan de testdeelnemer of hij deze persoonstypecombinatie herkent.
 3. De testbegeleider vraagt aan de testdeelnemer of hij de sectorvoorkeur in de testrapportage herkent.
 4. De testbegeleider vraagt aan de testdeelnemer of hij de sterke en minder sterke competenties herkent.
 5. De testbegeleider vraagt aan de testdeelnemer of hij in de geselecteerde TOP 10 lijst(en) met beroepen zijn interesses herkent. U bekijkt samen de beroepen en de omschrijvingen en opleidingen die erbij horen.
 6. De testbegeleider denkt mee met de testdeelnemer over de beste passende beroepen uit deze lijst.
 7. De testbegeleider en de testdeelnemer onderzoeken van deze best passende beroepen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor de testdeelnemer. Belangrijke vragen hier zijn onder andere:
  - Zijn de opleidingskwalificaties van de testdeelnemer voldoende voor het gewenste beroep?
  - Zijn er competenties/talenten van de testdeelnemer die in het gewenste beroep misschien niet voldoende worden benut?
  - Zijn er tekorten op bepaalde competenties bij de testdeelnemer voor het gewenste beroep? Kunnen deze tekorten door bijvoorbeeld een training of opleiding worden opgeheven?
  - Zijn er vacatures voor het gewenste beroep?
 8. De testbegeleider en de testdeelnemer formuleren samen een plan/thuisopdracht en maken een vervolgafspraak.
 9. De testbegeleider kan in het account tekst (bv een kort verslag van het interview of een thuisopdracht) invoeren en toevoegen aan de testrapportage (zie handleiding Mijn testcentrum).

Beperkingen

De geschiktheid van deze vragenlijst voor mensen tot 16 jaar en ouder dan 60 jaar is niet bekend. Het onderzoek van deze vragenlijst heeft zich vooral gericht op de groep van 16 tot maximaal 60 jaar.

Testafname

Testafnames worden via het online testsysteem op www.testcentrumgroei.nl uitgevoerd. Dit is een systeem waar organisaties een account voor kunnen aanvragen en waar één of meerdere zogenaamde “testbegeleiders” uit naam van deze organisatie hun testdeelnemers kunnen uitnodigen voor diverse tests. Het is goed om testdeelnemers ruim voor de afspraak waarin de testrapportage wordt besproken de gelegenheid te geven om de test te maken en ze dus ruim van tevoren uit te nodigen voor een testafname.

De testdeelnemers kunnen met de inloggegevens van de uitnodiging de testafname starten. De instructie voor de testafname wordt in het scherm weergegeven als de testdeelnemer de test start. Testdeelnemers kunnen zelf hun uitslag direct na de testafname bekijken in een afgeschermde online omgeving, tenzij de organisatie, in het belang van de testdeelnemer, inzage in de resultaten tijdelijk heeft afgeschermd omdat men de uitslag samen met de testdeelnemer wil bekijken tijdens een begeleidingsmoment. De testafname dient in 1 keer te worden afgerond. Onderbrekingen mogen niet langer duren dan 20 minuten vanwege de sessie- en privacy instellingen.

Voor de testafname is het niet nodig dat deze in een gecontroleerde omgeving wordt afgenomen; het is immers een zelfbeoordeling waarin geen goede en foute antwoorden zijn. De testdeelnemer kan de test op elke rustige plek maken waar zij/hij zich voldoende prettig voelt.

Technisch gezien is er een stabiele internetverbinding nodig met een basale bandbreedte, een apparaat met een browser en de invoermogelijkheden van een computermuis/touchpad en een (al dan niet digitaal) toetsenbord. Op het apparaat moet een up-to-date browser geïnstalleerd zijn.

Meer informatie over de ontwikkeling van en het (statistisch) onderzoek naar deze test kunt u lezen in de handleiding die via het account Mijn testcentrum beschikbaar is.

Heeft u nog een vraag? Bel of mail ons dan gerust: