Testcentrum Groei | 085 2500470

Zo werkt het voor organisaties:

 1. U vraagt een gratis STARTaccount aan
 2. U ontvangt gratis € 25 tegoed
 3. U probeert ons systeem vrijblijvend uit
 4. U kunt na een proefperiode van 2 maanden START, LIGHT of PREMIUM kiezen


Gemiddelde klantwaardering:   8,2
Testen en rapportages
Testsysteem
Klantenservice
Tarieven

  
Kenmerken test

Kenmerken Profielkeuzetest VMBO (PKTM-18)

In dit artikel staan kenmerken van deze test beschreven. U kunt ook een voorbeeldrapport inzien.

Meetpretentie

Deze test meet de voorkeur voor profielen die aangeboden worden in het VMBO in Nederland.

In de VMBO richtingen BB/KB/GL kunnen de volgende profielen worden aangeboden:

 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
 • Dienstverlening en producten (D&P)
 • Economie en ondernemen
 • Groen
 • Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)
 • Maritiem en techniek (MT)
 • Media, vormgeving en ICT (MVI)
 • Mobiliteit en transport (M&T)
 • Produceren, installeren en energie (PIE)
 • Zorg en welzijn (Z&W)

In de VMBO richting TL kunnen de volgende profielen worden aangeboden:

 • Profiel Economie (EC)
 • Profiel Landbouw (LA)
 • Profiel Techniek (TE)
 • Profiel Zorg en Welzijn (ZW)

Doel

Het doel van de PKTM-18 is een wetenschappelijk verantwoorde (zelf)beoordeling waarmee kan worden gemeten voor welk profiel een leerling de meeste interesse lijkt te hebben.

Doelgroep

De testdeelnemer heeft de volgende kenmerken:

 • Leeftijd 12-18
 • VMBO-leerling
 • Nederlandse taalbeheersing op de gebieden lezen en begrijpen
 • Gemotiveerd zijn voor de testafname

Toepassing

De PKTM-18 kan worden ingezet als ondersteuning in het keuzeproces voor één van de profielen voor de bovenbouw van het VMBO.

Kenmerken

Enkele kenmerken van de PKTM-18:

 • 2 vragen over AVO-vakken
 • 8 vragen over profielvakken
 • 12 vragen over profielkeuzevakken
 • 4 vragen over MBO-vakken
 • 2 vragen over MBO-studies
 • 2 vragen over organisatierollen
 • Gemiddelde afnameduur 7 minuten
 • Geen tijdslimiet

Testbegeleiding

Als een testbegeleider van een organisatie of een ander persoon naar aanleiding van de testresultaten en gegenereerde interpretaties een advies wil uitbrengen aan of over de testdeelnemer, dan dient deze persoon:

 • voldoende kwalificaties, licenties en autorisaties te hebben om psychologische tests te gebruiken voor dit doel.
 • te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., de geldende wet- en regelgeving en andere van toepassing zijnde richtlijnen zoals die van de beroepsethiek. 

Beperkingen

Het is niet bekend of er (leeftijd)groepen mensen zijn voor wie de PKTM-18 niet geschikt is.

Testafname

Testafnames worden via het online testsysteem op www.testcentrumgroei.nl uitgevoerd. Dit is een systeem waar organisaties een account voor kunnen aanvragen en waar één of meerdere zogenaamde “testbegeleiders” uit naam van deze organisatie hun testdeelnemers kunnen uitnodigen voor diverse tests. Het is goed om testdeelnemers ruim voor de afspraak waarin de testrapportage wordt besproken de gelegenheid te geven om de test te maken en ze dus ruim van tevoren uit te nodigen voor een testafname.

De testdeelnemers kunnen met de inloggegevens van de uitnodiging de testafname starten. De instructie voor de testafname wordt in het scherm weergegeven als de testdeelnemer de test start. Testdeelnemers kunnen zelf hun uitslag direct na de testafname bekijken in een afgeschermde online omgeving, tenzij de organisatie, in het belang van de testdeelnemer, inzage in de resultaten tijdelijk heeft afgeschermd omdat men de uitslag samen met de testdeelnemer wil bekijken tijdens een begeleidingsmoment. De testafname dient in 1 keer te worden afgerond. Onderbrekingen mogen niet langer duren dan 20 minuten vanwege de sessie- en privacy instellingen.

De testdeelnemer kan bij deze test de éénmaal ingevoerde antwoorden niet meer wijzigen nadat de gegeven antwoorden op een testscherm zijn bevestigd door de knop Volgende in te drukken. Hiervoor is gekozen om zo de testdeelnemer niet de kans te geven om een ander antwoord te geven om bijvoorbeeld bewust een score op een factor en/of de consistentie in de antwoorden te verhogen. Hiermee verwachten we een meer natuurlijke antwoordtendens te stimuleren in vergelijking met een situatie waarin de testdeelnemer de reeds ingevoerde antwoorden wel kan wijzigen.

Voor de testafname is het niet nodig dat deze in een gecontroleerde omgeving wordt afgenomen; het is immers een zelfbeoordeling waarin geen goede en foute antwoorden zijn. De testdeelnemer kan de test op elke rustige plek maken waar zij/hij zich voldoende prettig voelt.

Technisch gezien is er een stabiele internetverbinding nodig met een basale bandbreedte, een apparaat met een browser en de invoermogelijkheden van een computermuis/touchpad en een (al dan niet digitaal) toetsenbord. Op het apparaat moet een up-to-date browser geïnstalleerd zijn.

Meer informatie over de ontwikkeling van en het (statistisch) onderzoek naar deze test kunt u lezen in de handleiding die via het account Mijn testcentrum beschikbaar is.

Heeft u nog een vraag? Bel of mail ons dan gerust: